بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم... نامم را گذاشتند باجنبه....! بی آنکه بدانند خندیدم تا  صدای شکستن قلبم را نشنوند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد نقش فروشنده را بازی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزباتنهایی مچ انداختم!باختم! نامردبدجوری قوی شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم ... خیلی ...از کسی که دوستش داشتم وعمیق ترین دردها ورنج های عالم را دررگهایم جاری کرد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمایش زندگی مرا چنان در هم پیچیدی که هرگز از آن بیرون نیایم... آن قدر دلتنگ سرنوشت خویشم ... آن قدر دل آزرده عشق تو هستم ... که همه هستی ام را خوره بی کسی وتنهایی می جود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه صدا های بلند را میشنویم پر رنگ ها را می بینیم و سخت ها را می خواهیم غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند بی رنگ می مانند و بی صدا می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی روی بنما تا روی کسی ننگریم ودری بکشای تا بر در کسی نگذریم مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت،موهای بلند من بود می خواهم کوتاهشان کنم بر نمی گردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برو به جهنم... . . . . . . . چون فقط تو میتونی جهنمو به بهشت تبدیل کنی، دوسداشتنی:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌چيز و هيچ‌كس نمي‌تواند تو را نگران كند اگر او را كه مراقب توست باور كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید مرگ لحظه دردناکی باشد  اما دردناک تر از آن مرگ لحظه هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت‌های بزرگ چیزی نیستند جز زنجیره‌ای از تلاش‌های کوچک روزانه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد...! چون من نگداشتم روی صندلی تو هیچکس بنشیند... حتی غبار...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه های دنیارامیتوان بایک جمله تحمل کرد:خدایا!میدانم که میبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت در کنارم نیست.... ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی  قلبم است....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت درخت آرزوهای زندگی چشم بذار فرصت بده همه غصه هات قایم بشن از خدا میخوام که هیچ وقت پیداشون نکنی....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...!!! من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم... نامم را گذاشتند باجنبه....! بی آنکه بدانند خندیدم تا  صدای شکستن قلبم را نشنوند...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد نقش فروشنده را بازی کرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزباتنهایی مچ انداختم!باختم! نامردبدجوری قوی شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگم ... خیلی ...از کسی که دوستش داشتم وعمیق ترین دردها ورنج های عالم را دررگهایم جاری کرد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمایش زندگی مرا چنان در هم پیچیدی که هرگز از آن بیرون نیایم... آن قدر دلتنگ سرنوشت خویشم ... آن قدر دل آزرده عشق تو هستم ... که همه هستی ام را خوره بی کسی وتنهایی می جود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه صدا های بلند را میشنویم پر رنگ ها را می بینیم و سخت ها را می خواهیم غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند بی رنگ می مانند و بی صدا می روند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی روی بنما تا روی کسی ننگریم ودری بکشای تا بر در کسی نگذریم مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت،موهای بلند من بود می خواهم کوتاهشان کنم بر نمی گردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برو به جهنم... . . . . . . . چون فقط تو میتونی جهنمو به بهشت تبدیل کنی، دوسداشتنی:))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ‌چيز و هيچ‌كس نمي‌تواند تو را نگران كند اگر او را كه مراقب توست باور كني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید مرگ لحظه دردناکی باشد  اما دردناک تر از آن مرگ لحظه هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت‌های بزرگ چیزی نیستند جز زنجیره‌ای از تلاش‌های کوچک روزانه.