بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر  چهره به به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را  نکته به نکته مو به مو  میرود از فراغ تو  خون دل از دو دیده ام  دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزرسید... فراموش نکن که.. برگ های پاییزی سرشاراز شعور درختان اند وخاطرات سه فصل رابردوش میکشند... آرام قدم بگذاربرچهره ی تکیده ی آنها این برگ ها حرمت دارند... درد"پاییز"درد..دانستن..است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود:آرزو کردن برای بچه فقیر خطاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اغراق " چون حقيقتي است که صبر خود را از دست داده‌است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، امید و خواب را برای جبران غم‌های زندگی به ما ارزانی داشته‌است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد رو پـیـشـونـی بـعـضـی از آدمـا نـوشـت :  ایـن شـخـص از آنـچـه کـه شـمـا در ظـاهـر مـی بـیـنـیـد داغـون تـر اسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که وقتی دید یکی دیوونه وار عاشقش شد، چند لحظه خودشو جای پسره گذاشت و حدأقل سعی کرد درکش کنه و نگفت گوره باباش!!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انداره تمام ديوونه هاي ، ديوونه خونه ، ديوونه وار ، ديوونتم ، ديوونه..!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حيران بنگرم يا رفتنت را مات بمانم؟ باد آورده را باد مي برد قبول! دلم را كه باد نياورده بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب عشق همین بس! تنها آغوش همانی آرامت میکند دلت را آتش زدده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... باور کن... اشک هایم را ریخته ام... غصه هارا خورده ام... نبودن هارا شمرده ام... این روز ها که می گذرد، خالی م... خالی خالی، خالی از خشم... نفرت... دلتنگی... و حتی "عشق"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به تو افتدم نظر  چهره به به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را  نکته به نکته مو به مو  میرود از فراغ تو  خون دل از دو دیده ام  دجله به دجله یم به یم چشمه به چشمه جو به جو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزرسید... فراموش نکن که.. برگ های پاییزی سرشاراز شعور درختان اند وخاطرات سه فصل رابردوش میکشند... آرام قدم بگذاربرچهره ی تکیده ی آنها این برگ ها حرمت دارند... درد"پاییز"درد..دانستن..است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت یه پیکان نوشته بود:آرزو کردن برای بچه فقیر خطاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﻧﮑﻨﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" اغراق " چون حقيقتي است که صبر خود را از دست داده‌است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا، امید و خواب را برای جبران غم‌های زندگی به ما ارزانی داشته‌است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد رو پـیـشـونـی بـعـضـی از آدمـا نـوشـت :  ایـن شـخـص از آنـچـه کـه شـمـا در ظـاهـر مـی بـیـنـیـد داغـون تـر اسـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که وقتی دید یکی دیوونه وار عاشقش شد، چند لحظه خودشو جای پسره گذاشت و حدأقل سعی کرد درکش کنه و نگفت گوره باباش!!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انداره تمام ديوونه هاي ، ديوونه خونه ، ديوونه وار ، ديوونتم ، ديوونه..!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حيران بنگرم يا رفتنت را مات بمانم؟ باد آورده را باد مي برد قبول! دلم را كه باد نياورده بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجایب عشق همین بس! تنها آغوش همانی آرامت میکند دلت را آتش زدده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبم... باور کن... اشک هایم را ریخته ام... غصه هارا خورده ام... نبودن هارا شمرده ام... این روز ها که می گذرد، خالی م... خالی خالی، خالی از خشم... نفرت... دلتنگی... و حتی "عشق"