بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي دنيا برات مفهومي نداره رتحمل كن شايدخودت دنياي كسي باشي................. والا به خدا چرا انقدر از اين فكرا ميكنيد هااااااااااااا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــا": نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام که روزگارم چنین است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهـــی چون در تـــو نگریـم شاهیــم و تــاج برسـر وچون به خـود نگیریـم، خاکیــم و خاک برسـر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت.... نمی دانم آینه ها تار  شده اند یا چشمانم پر اشک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی را که  هرگز در ان نبوده اید را قضـــــــــــاوت نکنیـــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند/ولی تو شریف و درستکار باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به کسی نمی گویم؟ که: دوستت دارم ... انگار دوستت دارم های من خداحافظ شنیده می شود !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندبهترین شنونده است.نیازی به فریادکشیدن یا بلند گریه کردن نیست،زیرااو آرام ترین نیایش دل های پاک رانیز میشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز احمد تا احد یک "میم" فرق است  جهانی اندر این یک میم غرق است دقیقا "میم" احمد میم هستیست که سرمست از جمالش چشم هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديدي دنيا برات مفهومي نداره رتحمل كن شايدخودت دنياي كسي باشي................. والا به خدا چرا انقدر از اين فكرا ميكنيد هااااااااااااا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــا": نمیدانم از دست داده ام یا از دست رفته ام که روزگارم چنین است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهـــی چون در تـــو نگریـم شاهیــم و تــاج برسـر وچون به خـود نگیریـم، خاکیــم و خاک برسـر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد رفتنت.... نمی دانم آینه ها تار  شده اند یا چشمانم پر اشک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موقعیتی را که  هرگز در ان نبوده اید را قضـــــــــــاوت نکنیـــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند/ولی تو شریف و درستکار باش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به کسی نمی گویم؟ که: دوستت دارم ... انگار دوستت دارم های من خداحافظ شنیده می شود !!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندبهترین شنونده است.نیازی به فریادکشیدن یا بلند گریه کردن نیست،زیرااو آرام ترین نیایش دل های پاک رانیز میشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز احمد تا احد یک "میم" فرق است  جهانی اندر این یک میم غرق است دقیقا "میم" احمد میم هستیست که سرمست از جمالش چشم هستیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کف بینی نکن! دستی که به سویت دراز شده طالعش تویی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از ترس افتادنم از چشم تو. درست مثل یک برگ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مـالـک... اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن....! شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد و تـو نـدانـی....! حـضـرت عـلــی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربجای انتظارکشیدن برای برگشتن مخاطب خاصتون در انتظار آقا امام زمان<عج> هم بودید شاید تا الان ظهور کرده بودند…