بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد به سلامتی پدری که تو حسرت یه بچه ست و یچه ای که تو حسرت سایه یه پدره....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد به سلامتی اونایی که خیلی تنهان... نه اینکه نمیتونن با کسی باشن؛فقط دلشون نمیخواد با هر کس باشن...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل آب ميمونه..... که ميتونی توي دستت قايمش کنی.. آخرش يه روز دستت رو باز ميکنی ميبينی نيست... قطره قطره چکيده بی انکه بفهمی.. اما دستت پر از خاطره است ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من نیست نفسم... از عطر تو کلافه میشه! لحظه ای که حسی هست و به دلم اضافه میشه باورم نمیشه اما این تویی که داره میره خیره میمونم به چشمات... حتی گریم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن فقط دوست داشتنای مامانامون 100% خالص...تضمینی بدون هیچگونه ناخالصی (اعصاب خوردی و...) و تاریخ انقضائی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی رفاقــت که ســر به بـیابـون گذاشــته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم را گذاشتم در "کوزه" با "آبش" قرص های اعصابم را میخورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارا دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیردکه بگویم:خدا را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم فراموشت کنم.... ولی همه رو ،همه دنیارو، زندگیمو حتی خودم رو هم فراموش کردم  ولی.... تو رو نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدم یا خوب ؟؟؟ که عشقمون یه طرفس.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاکن! دوری ودوستی کدام است؟؟ فاصله هایندکه عشق را میبلعند... من اگرنباشم...! دیگرى جایم راپرمیکند.... به همین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد به سلامتی پدری که تو حسرت یه بچه ست و یچه ای که تو حسرت سایه یه پدره....!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد به سلامتی اونایی که خیلی تنهان... نه اینکه نمیتونن با کسی باشن؛فقط دلشون نمیخواد با هر کس باشن...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل آب ميمونه..... که ميتونی توي دستت قايمش کنی.. آخرش يه روز دستت رو باز ميکنی ميبينی نيست... قطره قطره چکيده بی انکه بفهمی.. اما دستت پر از خاطره است ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست من نیست نفسم... از عطر تو کلافه میشه! لحظه ای که حسی هست و به دلم اضافه میشه باورم نمیشه اما این تویی که داره میره خیره میمونم به چشمات... حتی گریم نمیگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن فقط دوست داشتنای مامانامون 100% خالص...تضمینی بدون هیچگونه ناخالصی (اعصاب خوردی و...) و تاریخ انقضائی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی رفاقــت که ســر به بـیابـون گذاشــته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم را گذاشتم در "کوزه" با "آبش" قرص های اعصابم را میخورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدارا دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیردکه بگویم:خدا را دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم فراموشت کنم.... ولی همه رو ،همه دنیارو، زندگیمو حتی خودم رو هم فراموش کردم  ولی.... تو رو نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بدم یا خوب ؟؟؟ که عشقمون یه طرفس.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارارهاکن! دوری ودوستی کدام است؟؟ فاصله هایندکه عشق را میبلعند... من اگرنباشم...! دیگرى جایم راپرمیکند.... به همین سادگی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر