بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یه سگ و وقتی یه لقمه نون بهش میدی دیگه بهت خیانت نمیکنه!!.. تنها فرق تو با سگ توی همین یه نکته است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! دختری در مغازه گفت :بابا مداد رنگی برام بگیر باباهه کل پولا جیبش فقط 450 تک ومن بود صاحب مغازه گفت:نسیه نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستین به بعضی ادما فحش بدین مواظب باشید به "حیوانات" توهین نشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علي (ع) : چه فرق است ميان دو نوع کار : 1- عملي که خوشي و دوام آن ناپايدار و گذراست اما پيامد و رنج آن باقي و ماندگار است و عملي که زحمت و سختي آن از بين مي رود و مزد و پاداش آن جاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ، ﭼﺸﻢﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه با تو ام نفهمیدی چی کشیدم یه یادگاری از تو بود به هر چی که میرسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم ولی بازم ساده فراموشت شدم منو ببخش که هر دفعه باری روی دوشت شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه ســــــــلامتي پسري که عوضي بازيو بلد بود اما هيچ وقت واسه هيچ دختري امتــــحانش نکرد چون ذاتش عوضي نبود...... ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالیست!درتک تک لحظاتم!کاش در گذشته میماندیم اینده هر روز هارتر میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــــــــــــــــــــــاییز بــــــــــــــــــــــهاریست که عاشق شده است. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن را به من می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه آن من را install کرده است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است،همه فکر کنند سرت شلوغ است...و تنها خودت بدانی که چه تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریم مشکی من عفیفــــ بمان بانـــــو.... در را ببنــــــد .... بگــــــذار در بزنند ... بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی! اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را لمس نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حتی بین ما/فاصله یک نفسه/ نفس منو بگیر برای یکی شدن/اگه مرگ من بسه/ نفس منو بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی یه سگ و وقتی یه لقمه نون بهش میدی دیگه بهت خیانت نمیکنه!!.. تنها فرق تو با سگ توی همین یه نکته است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! دختری در مغازه گفت :بابا مداد رنگی برام بگیر باباهه کل پولا جیبش فقط 450 تک ومن بود صاحب مغازه گفت:نسیه نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستین به بعضی ادما فحش بدین مواظب باشید به "حیوانات" توهین نشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علي (ع) : چه فرق است ميان دو نوع کار : 1- عملي که خوشي و دوام آن ناپايدار و گذراست اما پيامد و رنج آن باقي و ماندگار است و عملي که زحمت و سختي آن از بين مي رود و مزد و پاداش آن جاودان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ، ﭼﺸﻢﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ! ؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه با تو ام نفهمیدی چی کشیدم یه یادگاری از تو بود به هر چی که میرسیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم ولی بازم ساده فراموشت شدم منو ببخش که هر دفعه باری روی دوشت شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه ســــــــلامتي پسري که عوضي بازيو بلد بود اما هيچ وقت واسه هيچ دختري امتــــحانش نکرد چون ذاتش عوضي نبود...... ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالیست!درتک تک لحظاتم!کاش در گذشته میماندیم اینده هر روز هارتر میشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــــــــــــــــــــــاییز بــــــــــــــــــــــهاریست که عاشق شده است. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام the line busy نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه، undo کردن را به من می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه آن من را install کرده است