بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها در گذری شلوغ چشمانی از کنارمان عبور کرده أند که باور داشتیم نیمۀ گمشدۀ ما هستند و سرنوشتمان را دگرگون می کنند ! اما ... بی دلیل تر از آن بوده ایم که برگردیم و مالکِ آن چشمها را صدا بزنیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما چه پنهون کسی رو که من بزرگش کردم ،  بد جور کوچیکم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستـــــــادگی کن! ایستادگـــــــی... و به یاد داشتـــــــه بـــــــاش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن ب مترسکی ک ایستـــــــادگی را فقط ب نمایـــــــش می گذارد،ندارنـــــــد!!!،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادت باشه منو بدون خواست خودم به این دنیا آوردی:-<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کفش اهنی"اهنگ رضاصادقی= متنفرم از ادمای بی مغر و شلوغ کتابایی با تیترای قشنگ متن دروغ لایک نمیخواد فقط قبول کن حقیقته محضه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرور اس ام اس ــهــایــی کـــه یـــه روزی بــــاورشون داشتــــی و امـــروز بـــه دروغ بـودنشـون ایمـــان داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش... شریف نیست جز بواسطه ی رفتارش... وقابل احترام نیست جز به سبب اعمال نیکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن...این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر... بعدازخدا...خدای دل وجان من تویی.. من بنده ای که بارگنه میکشم به دوش.. توآن فرشته ای که ز مهرت سرشته اند.. چشم ازگناهکاری فرزندخودبپوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز آتش نشان است  بیایید این روز را به این دلاور مردان تبریک بگوییم کسانی که از جون خودشون میگذرند و ایثار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ها ميشكفد بر لبها ـ تا كه اشكي شكفد بر سر مژگان كسي همه بر درد كسان مينگرند ـ ليك دستي نبرند از پي درمان كسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ی پلاک.... ک زده بیرون از دل خاک عشق یعنی ی شهید ..... با لبای تشنه زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار شنگول بودن جوانیمان را دزدید!! نه صدایش را نازک کرده بود،نه دستانش را آردی! از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردیم؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین بارم بود! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند به سلامتی پدر… که وقتی می گوید: ” درست می شود ” همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارها در گذری شلوغ چشمانی از کنارمان عبور کرده أند که باور داشتیم نیمۀ گمشدۀ ما هستند و سرنوشتمان را دگرگون می کنند ! اما ... بی دلیل تر از آن بوده ایم که برگردیم و مالکِ آن چشمها را صدا بزنیم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما چه پنهون کسی رو که من بزرگش کردم ،  بد جور کوچیکم کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستـــــــادگی کن! ایستادگـــــــی... و به یاد داشتـــــــه بـــــــاش که لشکری از کلاغها جرات نزدیک شدن ب مترسکی ک ایستـــــــادگی را فقط ب نمایـــــــش می گذارد،ندارنـــــــد!!!،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یادت باشه منو بدون خواست خودم به این دنیا آوردی:-<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کفش اهنی"اهنگ رضاصادقی= متنفرم از ادمای بی مغر و شلوغ کتابایی با تیترای قشنگ متن دروغ لایک نمیخواد فقط قبول کن حقیقته محضه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرور اس ام اس ــهــایــی کـــه یـــه روزی بــــاورشون داشتــــی و امـــروز بـــه دروغ بـودنشـون ایمـــان داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بزرگ نیست جز به وسیله فکرش... شریف نیست جز بواسطه ی رفتارش... وقابل احترام نیست جز به سبب اعمال نیکش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلت گرفت سکوت کن...این روزها هیچکس معنی دلتنگی را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر... بعدازخدا...خدای دل وجان من تویی.. من بنده ای که بارگنه میکشم به دوش.. توآن فرشته ای که ز مهرت سرشته اند.. چشم ازگناهکاری فرزندخودبپوش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز آتش نشان است  بیایید این روز را به این دلاور مردان تبریک بگوییم کسانی که از جون خودشون میگذرند و ایثار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ها ميشكفد بر لبها ـ تا كه اشكي شكفد بر سر مژگان كسي همه بر درد كسان مينگرند ـ ليك دستي نبرند از پي درمان كسي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی ی پلاک.... ک زده بیرون از دل خاک عشق یعنی ی شهید ..... با لبای تشنه زیر خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد ، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار شنگول بودن جوانیمان را دزدید!! نه صدایش را نازک کرده بود،نه دستانش را آردی! از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردیم؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این آخرین بارم بود! دیگر احساسم را برای کسی عریان نمیکنم صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک ندارم بعضی فرشته ها “مرد” هستند به سلامتی پدر… که وقتی می گوید: ” درست می شود ” همه نگرانی های آدم یکباره آب می شود!