بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از صفت های بد إستفاده می کنید آن را جمع نبندید و به کسی نسبت ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد اشتباهات جزئی از آدمیست ، پس بخشیدن را جزئی از زندگی خود قرار بده برای کسانی که لیاقتش را دارند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برمت جانا. بنشینم و برخیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميشنوم كسي آه ميكشد و مي گويد: زندگي سخت است! وسوسه شوم از او بپرسم: در مقايسه با چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است تا ذهن رو باز نکردی  دهنت رو باز نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم , مهربانیت دروغین بود, یا دروغهایت مهربانی!؟ نمیدانم , زیبائیت دروغین بود, یا دروغهایت زیبا!؟ تنها میدانم هر دو شکستند, یکی غرورم ودیگری, دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه عاشقانه فقط مخصوص 2 نفره ولی بعضی احمقا شمارش هم بلد نیستن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب داریم  بهتر داریم بهترین داریم . . . . زندگی خوب است  مرگ بهتر است  به دنیا نیامدن بهترین است@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه رفتم نگورفیق نیمه راه بودبگو خسته بود/اگه رفتم نگوهمه حرفاش دروغ بودبگودروغ شنیده بود/اگه رفتم نگودلموشکست بگودلش شکسته بود/اگه رفتم نگوعاشق نبود بگوتوزندگیش فقط نامردی دیده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرك ها هميشه زوزه نمى كشند. كاهى هم مى كويند دوستت دارم و زردتر از انكه بفهمى بره اى, مى درند باكى ات را و تو مى مانى با تنى ك بوى كرك كرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم هوایی شده اند... مدام بر باد می روند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنتونی رابینز : برخیزید و راه بیوفتید و باور کنید راه افتادن بسیار راحت تر از یک جا نشستن و تسلیم شدن میباشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتیست ندیده ام ....برای دلم لحظه ای بی بهانه بخند...از همین فاصله زیباییش را میفهمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برایت دعا کنم این به زبانم آمد: خدایا هرگز دستش را رها مکن حتی اگرآن را محکم کشید........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب احترام به حرمت های الهی ست و چادر ، حجاب برتر، بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم ... کمی فکر کن ... تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه ام...اندازه غربت زنی ک دلش بغل کردن بچه اش رامی خواهد...امادست ندارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از صفت های بد إستفاده می کنید آن را جمع نبندید و به کسی نسبت ندهید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد اشتباهات جزئی از آدمیست ، پس بخشیدن را جزئی از زندگی خود قرار بده برای کسانی که لیاقتش را دارند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز فرمان برمت جانا. بنشینم و برخیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي ميشنوم كسي آه ميكشد و مي گويد: زندگي سخت است! وسوسه شوم از او بپرسم: در مقايسه با چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است تا ذهن رو باز نکردی  دهنت رو باز نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم , مهربانیت دروغین بود, یا دروغهایت مهربانی!؟ نمیدانم , زیبائیت دروغین بود, یا دروغهایت زیبا!؟ تنها میدانم هر دو شکستند, یکی غرورم ودیگری, دلم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رابطه عاشقانه فقط مخصوص 2 نفره ولی بعضی احمقا شمارش هم بلد نیستن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب داریم  بهتر داریم بهترین داریم . . . . زندگی خوب است  مرگ بهتر است  به دنیا نیامدن بهترین است@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه رفتم نگورفیق نیمه راه بودبگو خسته بود/اگه رفتم نگوهمه حرفاش دروغ بودبگودروغ شنیده بود/اگه رفتم نگودلموشکست بگودلش شکسته بود/اگه رفتم نگوعاشق نبود بگوتوزندگیش فقط نامردی دیده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرك ها هميشه زوزه نمى كشند. كاهى هم مى كويند دوستت دارم و زردتر از انكه بفهمى بره اى, مى درند باكى ات را و تو مى مانى با تنى ك بوى كرك كرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهایم هوایی شده اند... مدام بر باد می روند!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنتونی رابینز : برخیزید و راه بیوفتید و باور کنید راه افتادن بسیار راحت تر از یک جا نشستن و تسلیم شدن میباشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت را چند وقتیست ندیده ام ....برای دلم لحظه ای بی بهانه بخند...از همین فاصله زیباییش را میفهمم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم برایت دعا کنم این به زبانم آمد: خدایا هرگز دستش را رها مکن حتی اگرآن را محکم کشید........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجاب احترام به حرمت های الهی ست و چادر ، حجاب برتر، بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم ... کمی فکر کن ... تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه ام...اندازه غربت زنی ک دلش بغل کردن بچه اش رامی خواهد...امادست ندارد...