بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام . . . . بفهم . . .  دلگرمی میخواهم نه سرگرمی . . .  بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به خاطر طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم..... تو همیشه سربلند باش رفیق.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که نمی توان به آن دروغ گفت وجدان انسان است  از این رو، دروغگویان خلوتی دردناک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز در انسان نیست(صبر) یک چیز درفرشته نیست (غرور) یک چیز در قرآن نیست (دروغ ) یک چیز در جنت نیست ( مرگ) یک چیز در دوزخ نیست (خاموشی)... یک چیزیکه در وجود من نیست (فراموش كردن دوستم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحبدلي يك رشته فن آموختيم،عشق از ليلي و صبر از كوهكن آموختيم،گريه از مرغ سحر خودسوزي از پروانه ها،صد سرا ويرانه شد تا دوستي آموختيم،سلامتي هر چي رفيقققققققققققققققققققققه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تنها بودن بهتر از زخمی شدن هست,بهتر از زخمی شدن توسط عشقت هست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتـراف تـلـخـی سـت.... امــا.... مـن هـم... در کـودکـی.... هـم بـازی هـایـم را تـا وقـتـی دوسـت داشتـم.... کـه خـوب مـی بـاخـتـنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـنـدیـل.... تـنـدیـس زیـبـایی از قـطـره هـایـی است.... کـه تـسـلـیـم جـاذبـه ی زمـیـن نـشـدنـد....!! "چـگـوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست . بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست . تو قسمت من نه ......... مال مردم بودی . قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها بغضی گلویت را می فشارد که نمی تونی گریه کنی فقط باید سکوت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه باز مثل زمان کودکی بدون هیچ بهانه خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای که روی ِ موهای َت سنجاق کرده ای ... به کجا پرواز کند از این گلزار ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ... ! ،  انگار این جای ِ خالی ... فقط ... با کلمه ی ِ مناسب ِ " تو " پُر می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترسهایم، لب پرتگاه ایستاده ام... میدانم دستم را نمیگیری... فقط محض رضای خدا پرتم نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام . . . . بفهم . . .  دلگرمی میخواهم نه سرگرمی . . .  بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به خاطر طبیعی ترین نیازش به معصومی بگوید دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم..... تو همیشه سربلند باش رفیق.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که نمی توان به آن دروغ گفت وجدان انسان است  از این رو، دروغگویان خلوتی دردناک دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیز در انسان نیست(صبر) یک چیز درفرشته نیست (غرور) یک چیز در قرآن نیست (دروغ ) یک چیز در جنت نیست ( مرگ) یک چیز در دوزخ نیست (خاموشی)... یک چیزیکه در وجود من نیست (فراموش كردن دوستم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ز هر صاحبدلي يك رشته فن آموختيم،عشق از ليلي و صبر از كوهكن آموختيم،گريه از مرغ سحر خودسوزي از پروانه ها،صد سرا ويرانه شد تا دوستي آموختيم،سلامتي هر چي رفيقققققققققققققققققققققه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که تنها بودن بهتر از زخمی شدن هست,بهتر از زخمی شدن توسط عشقت هست...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعـتـراف تـلـخـی سـت.... امــا.... مـن هـم... در کـودکـی.... هـم بـازی هـایـم را تـا وقـتـی دوسـت داشتـم.... کـه خـوب مـی بـاخـتـنـد....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـنـدیـل.... تـنـدیـس زیـبـایی از قـطـره هـایـی است.... کـه تـسـلـیـم جـاذبـه ی زمـیـن نـشـدنـد....!! "چـگـوارا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست . بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست . تو قسمت من نه ......... مال مردم بودی . قربان دلم که مال مردم خور نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها بغضی گلویت را می فشارد که نمی تونی گریه کنی فقط باید سکوت کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه باز مثل زمان کودکی بدون هیچ بهانه خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای که روی ِ موهای َت سنجاق کرده ای ... به کجا پرواز کند از این گلزار ... ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه ... ! ،  انگار این جای ِ خالی ... فقط ... با کلمه ی ِ مناسب ِ " تو " پُر می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترسهایم، لب پرتگاه ایستاده ام... میدانم دستم را نمیگیری... فقط محض رضای خدا پرتم نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن خالي، محل مورد علاقه شيطان است. تمام كارهاي شيطاني در ذهن خالي روي خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنيد.