بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اهل دياري هستم  كه دختر و پسر با دو جمله عربي بهم محرم ميشوند... اما با يك دنيا عشق نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت ! شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل ِ هر دویمان را ندارد، . . . اوّل کداممان باید از پل جدايي بگذرد؟ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـیـز رسـیـد و بـاز گـفـتـنـد سـاعـت هـا را عـقـب بـکـشـیـد … ای کـاش مـیـشـد سـال هـا را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک برات هیچ ارزشی قایل نیستن جاشون توی سطل آشغال بدون بازیافته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذائــــقـــه ام پــیــر شــده بیـــســت ســـالگی ام ؛ طــعـــم پنــجــاه ســــالگـــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده میبینم ساده میپندارم زندگی را نمی دانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم..... ساده میمیرم...... اما ترک نمیکنم پاکی این سادگی را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش اونی که فهمید کنارت میمونه اونی که نفهمید یه روزی میفهمه که دیگه دیر فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرياد زدستِ فلکِ شعبده باز  آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز نرگس ز برهنگي سرافکنده به زير  صد پيرهن حرير پوشيده پياز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر صبر کنی زِ غوره که سهله، از موادِ خودِ حوالم نمیتونی حلوا بسازی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین تو که نیستی اشکامو پاک کنی عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای پسر حواست باشه...این دختری که به تو دل داده خیلی ها در ارزوی نیم نگاهش هستند از دستش نده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اهل دياري هستم  كه دختر و پسر با دو جمله عربي بهم محرم ميشوند... اما با يك دنيا عشق نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت ! شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحمل ِ هر دویمان را ندارد، . . . اوّل کداممان باید از پل جدايي بگذرد؟ دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا سخنی داشته باش دلپذیر یا دلی داشته باش سخن پذیر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـایـیـز رسـیـد و بـاز گـفـتـنـد سـاعـت هـا را عـقـب بـکـشـیـد … ای کـاش مـیـشـد سـال هـا را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمایی ک برات هیچ ارزشی قایل نیستن جاشون توی سطل آشغال بدون بازیافته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذائــــقـــه ام پــیــر شــده بیـــســت ســـالگی ام ؛ طــعـــم پنــجــاه ســــالگـــی دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده هستم ساده میبینم ساده میپندارم زندگی را نمی دانستم جرم می دانند سادگی را سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم ساده می مانم..... ساده میمیرم...... اما ترک نمیکنم پاکی این سادگی را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای همه خوب باش اونی که فهمید کنارت میمونه اونی که نفهمید یه روزی میفهمه که دیگه دیر فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرياد زدستِ فلکِ شعبده باز  آزاده به ذلـت و گدازاده به ناز نرگس ز برهنگي سرافکنده به زير  صد پيرهن حرير پوشيده پياز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر صبر کنی زِ غوره که سهله، از موادِ خودِ حوالم نمیتونی حلوا بسازی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین تو که نیستی اشکامو پاک کنی عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای پسر حواست باشه...این دختری که به تو دل داده خیلی ها در ارزوی نیم نگاهش هستند از دستش نده...