بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرمراببخش درچهره تومهرو وفاموج میزند ای شهره دروفا وصفامیپرستمت مادرمن ازکشاکش این عمر رنج زای بیماروخسته به پناه توامدم  دورازتوهرچه هست سیاهی است نورنیست من درپناه روی چوماه تو امدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن بادل کسی بازی نکن دست بالای دست زیاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انبار باروتم آتیشم دنیا .. خاموشتر میشم از لمس این دردا نمرود بی دینم جرجیس گمنامی .. آن یوسف کنعان تسلیم گمراهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تمام زیبایی را در او قرار داده بود نماد جلوه زیبایی در او بود  . . . این همان بخشش از طرف توست به وجود اورنده تمام زیبایی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه <حکم> چی باشه رفیق... تو همیشه لازمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالابمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه بمن میگویند<تاج سرت زیباست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) چه شتاب میکند و زود میرسد افتادن سرکش و طغیانگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه قراره با اسم نامردی و خیانت منو ببری جهنم، لطفا یکم بهم فرصت بده چون باید با خیلیا تصویه حساب بکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به در خانه ی اورفتم مست...بردرزدم خیال کردم هست... همسایه سرازپنجره بیرون آوردوگفت...اوماه عسل رفته سپس پنجره رابست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست زندگی اتشگهی پاینده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش تا هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست (سیاوش کسرایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با دلی غمگین کنار آرزوهایم... میان این همه آدم دریغا من چه تنهایم... دلم دریایی از اندوه دلم از غصه لبریز است... جهان تو پر از شور و جهان من غم انگیز است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی پر از حرفی... وقتی بغض می کنی... وقتی داغونی... وقتی دلت شکسته... دقیقا همین وقتا اینقدر حرف داری که فقط میتونی بگی بیخیال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوار ترین حادثه عالم است.امروز که دلم شکست و آب از آّب تکان نخورد به سادگی خودم میخندم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک سیگار مطالعات زیادی داشتم,اکنون یک روانشناس شدم اما هنوز سیگار میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز،مردم قیمت همه چیز را می داننداما ارزش هیچ چیز را درک نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن... سراغی بگیر... پیامی بده... احوالی بپرس... خیلی نگذشته از روزهایی که نفست بودم...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرمراببخش درچهره تومهرو وفاموج میزند ای شهره دروفا وصفامیپرستمت مادرمن ازکشاکش این عمر رنج زای بیماروخسته به پناه توامدم  دورازتوهرچه هست سیاهی است نورنیست من درپناه روی چوماه تو امدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو آویزه گوشت کن بادل کسی بازی نکن دست بالای دست زیاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انبار باروتم آتیشم دنیا .. خاموشتر میشم از لمس این دردا نمرود بی دینم جرجیس گمنامی .. آن یوسف کنعان تسلیم گمراهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تمام زیبایی را در او قرار داده بود نماد جلوه زیبایی در او بود  . . . این همان بخشش از طرف توست به وجود اورنده تمام زیبایی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمیکنه <حکم> چی باشه رفیق... تو همیشه لازمی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالابمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه بمن میگویند<تاج سرت زیباست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیرالمومنین علی (ع) چه شتاب میکند و زود میرسد افتادن سرکش و طغیانگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه قراره با اسم نامردی و خیانت منو ببری جهنم، لطفا یکم بهم فرصت بده چون باید با خیلیا تصویه حساب بکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب به در خانه ی اورفتم مست...بردرزدم خیال کردم هست... همسایه سرازپنجره بیرون آوردوگفت...اوماه عسل رفته سپس پنجره رابست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست زندگی اتشگهی پاینده پابرجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش تا هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست (سیاوش کسرایی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم با دلی غمگین کنار آرزوهایم... میان این همه آدم دریغا من چه تنهایم... دلم دریایی از اندوه دلم از غصه لبریز است... جهان تو پر از شور و جهان من غم انگیز است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه وقتی پر از حرفی... وقتی بغض می کنی... وقتی داغونی... وقتی دلت شکسته... دقیقا همین وقتا اینقدر حرف داری که فقط میتونی بگی بیخیال....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساده بودم آن هنگام که می پنداشتم شکستن دل کسی ناگوار ترین حادثه عالم است.امروز که دلم شکست و آب از آّب تکان نخورد به سادگی خودم میخندم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ترک سیگار مطالعات زیادی داشتم,اکنون یک روانشناس شدم اما هنوز سیگار میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز،مردم قیمت همه چیز را می داننداما ارزش هیچ چیز را درک نمی کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن... سراغی بگیر... پیامی بده... احوالی بپرس... خیلی نگذشته از روزهایی که نفست بودم...!