بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺏ ، ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻳـﺮ ﻣﻰ ﺍﻓـﺘﻦ !! ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤـﻮﻥ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘــﺶ ﮔﺬﺷــﺖ، ﻣـﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺕ  والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را بخواهد,به ساز آرام بودنت کفایت می کند... او هرگز نمی خواهد رقاصه ی سازهایش باشی....هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را ببند نگذار که تلخی روزگار را ببیند چشمانم را به زور ببند این چشمان کنجکاو،با دیدن تلخی واقعیت سرشکسته می شود نگذار چشمانم بازبماند طاقت دیدنش راندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید ک آدمای دنیا دو دستن؟؟ یا ایرانین... یا دوس داشتن ایرانی باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم... آن كودكے كه نيازمند كمك است... ولے آن "عكاس" منتظر "سيب گفتن" كودك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی داستانی بود... پریشان داستان بی سرانجامی... غم اگین غصه تلخی که ازیادش هراسانم به غفلت رفت ازدستم وزین غفلت پشیمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ب هرکسی بگویم.  غم هایم راپشت چهره خندانم دفن میکنم،تاهمه فکر کنند  ن قلبی دارم و ن غمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها چیزی که باید ترسید خوده....ترسه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند ! نمیدانم پس کی زندگی شروع میشود.... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دییگر هوای برگرداندنت را ندارم‎‏ هرجا که دلت میخواهد برو!فقط ارزو میکنم... وقتی دوباره هوای من به سرت زد انقدر اسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه باز هم ارام نگیری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتی را از دست مده و در کار سستی مکن ک میوه آن ذلت است ... . . فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی زنده هستند ک یک دم از مبارزه دست برنمی دارند.. . . . ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی متعلق ب کسانی است ک بیش از دیگران استقامت دارند.... . . . ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را بزنم به آن راه ... ، راهی که تو می آئی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺏ ، ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻳـﺮ ﻣﻰ ﺍﻓـﺘﻦ !! ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤـﻮﻥ ﻛـﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘــﺶ ﮔﺬﺷــﺖ، ﻣـﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺕ  والا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response to نمی دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را بخواهد,به ساز آرام بودنت کفایت می کند... او هرگز نمی خواهد رقاصه ی سازهایش باشی....هرگز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را ببند نگذار که تلخی روزگار را ببیند چشمانم را به زور ببند این چشمان کنجکاو،با دیدن تلخی واقعیت سرشکسته می شود نگذار چشمانم بازبماند طاقت دیدنش راندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونستید ک آدمای دنیا دو دستن؟؟ یا ایرانین... یا دوس داشتن ایرانی باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حيرتم... آن كودكے كه نيازمند كمك است... ولے آن "عكاس" منتظر "سيب گفتن" كودك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯی ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﻴﺴﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی داستانی بود... پریشان داستان بی سرانجامی... غم اگین غصه تلخی که ازیادش هراسانم به غفلت رفت ازدستم وزین غفلت پشیمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ب هرکسی بگویم.  غم هایم راپشت چهره خندانم دفن میکنم،تاهمه فکر کنند  ن قلبی دارم و ن غمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها چیزی که باید ترسید خوده....ترسه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند ! نمیدانم پس کی زندگی شروع میشود.... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دییگر هوای برگرداندنت را ندارم‎‏ هرجا که دلت میخواهد برو!فقط ارزو میکنم... وقتی دوباره هوای من به سرت زد انقدر اسمان دلت بگیرد که با هزار شب گریه باز هم ارام نگیری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرصتی را از دست مده و در کار سستی مکن ک میوه آن ذلت است ... . . فیثاغورث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی زنده هستند ک یک دم از مبارزه دست برنمی دارند.. . . . ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیروزی متعلق ب کسانی است ک بیش از دیگران استقامت دارند.... . . . ناپلئون بناپارت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را بزنم به آن راه ... ، راهی که تو می آئی ...