بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت نامردی دنیا نباش...دنیا اگر مرد بود اسمش دخترونه نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو در غریب ترین شهر عالمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوئید : بازیچه هایش بیجان نیستند، انسانند ،می شکنند کمی آرامتر !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ! پیراهنم را بزن بالا ، کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست ، این ها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ، ولی ؛ تو مواظب باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یاد رفته ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ادمي خاص رو وارد زندگيت ميكنه...قدرشو بدوني يا ندوني اونو ازت ميگيره...تنها زماني ميذاره بمونه كه اصلن متوجه حضورش نباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه ی شکست به خدا ایمان داشته باش... خواهی دید...  آن لحظه هرگز نخواهد رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها عاقل نيستند...صرفا توجيه را خوب ياد گرفته اند براي اشتباهاتشان. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت گریه مادر رو در نیاورید خداوند تک تک اشک های او را میشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی ، راه رفتنو از ما یاد گرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفتن خوب هستند حقیقتا باید خیلی متاسف باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم.. نه هلاک رفاقت... فقط ی دل میخوام تودنیا که روقولش بمونه تاقیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـــَـد بـــاور کــَـرد .. گـــاهـی آدم کـــَـم نـِمیــــاره کوتاه میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز آماده بود درست وقت آمدنت تو را گم كردم و سالهاست........ هنوز صدايت را  مي بينم كاش آن روز، سر وقت نمي آمدي سر وقت نمي آمدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحت نامردی دنیا نباش...دنیا اگر مرد بود اسمش دخترونه نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو در غریب ترین شهر عالمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرنوشت بگوئید : بازیچه هایش بیجان نیستند، انسانند ،می شکنند کمی آرامتر !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق ! پیراهنم را بزن بالا ، کمرم را دیدی ؟ نترس چیزی نیست ، این ها فقط جای خنجرند ، من نفهمیدم در رفاقت چه شد ، ولی ؛ تو مواظب باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نمیتوان با انداختن سنگهای پی در پی تصویر ماه را از حافظه ی آب پاک کرد پس هیچ وقت فکر نکن از یاد رفته ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت ادمي خاص رو وارد زندگيت ميكنه...قدرشو بدوني يا ندوني اونو ازت ميگيره...تنها زماني ميذاره بمونه كه اصلن متوجه حضورش نباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه ی شکست به خدا ایمان داشته باش... خواهی دید...  آن لحظه هرگز نخواهد رسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها عاقل نيستند...صرفا توجيه را خوب ياد گرفته اند براي اشتباهاتشان. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت گریه مادر رو در نیاورید خداوند تک تک اشک های او را میشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که شما باهاشون میگردی ، راه رفتنو از ما یاد گرفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند: اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفتن خوب هستند حقیقتا باید خیلی متاسف باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مرد عشقم.. نه هلاک رفاقت... فقط ی دل میخوام تودنیا که روقولش بمونه تاقیامت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بایـــَـد بـــاور کــَـرد .. گـــاهـی آدم کـــَـم نـِمیــــاره کوتاه میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز آماده بود درست وقت آمدنت تو را گم كردم و سالهاست........ هنوز صدايت را  مي بينم كاش آن روز، سر وقت نمي آمدي سر وقت نمي آمدم