بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه سیاه و سفیدی نماد زیبایی و زشتی نیست . کعبه سیاه است و همه به دورش میگردند کفن سفید است و همه از او می ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و من حسی ندارم جز احساس تنهایی میان احساسات خود، در عالم تنهایی خود به دنبال خود می گردم و از خود خبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك كه بودم .... وقتي زمين ميخوردم ... مادرم مرا مي بوسيد... تمام دردهايم از يادم ميرفت ... ديروز زمين خوردم،دردم نيامد ...!! به جايش تمام بوسه هاي مادرم به يادم آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا قدرتی عنایت فرما تا تفاوت بین LIKE و LOVE را درک نماییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ... ، خدا از قبل انجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمیست دیگر... یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد..  دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور .. "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـــــــایِ مَـــن...  پــُـــــر است از دست هایی کــــــه...  خَــســـــته نـمیـشونـد...  از نـگـــه داشـــــتن نـقــــاب ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را میان نگاه پر غمت جا گذاشتم  اگر میان بغض هایت پیدایش کردی  به نشانی لبهایم بفرست  این روزها عجیب دلم خنده میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است ، کم سعادتی است وتمایل تو به کسی که به تو بی رغبت است،خواری نفس است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل بسیاری از ما اینست که گوش نمیدهیم تا بفهمیم بلکه گوش میدهیم تا جواب دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم.. *انسان بودن* خود نهایت بزرگیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در دنیا مانند مهمانی باشد که او را به ضیافت دعوت کرده اند ، ان چه را پیش روی او اوردند بخورد و انچه ندهند ، مطالبه نکند . ( بقراط )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه سیاه و سفیدی نماد زیبایی و زشتی نیست . کعبه سیاه است و همه به دورش میگردند کفن سفید است و همه از او می ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و من حسی ندارم جز احساس تنهایی میان احساسات خود، در عالم تنهایی خود به دنبال خود می گردم و از خود خبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك كه بودم .... وقتي زمين ميخوردم ... مادرم مرا مي بوسيد... تمام دردهايم از يادم ميرفت ... ديروز زمين خوردم،دردم نيامد ...!! به جايش تمام بوسه هاي مادرم به يادم آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا قدرتی عنایت فرما تا تفاوت بین LIKE و LOVE را درک نماییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ... ، خدا از قبل انجاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمیست دیگر... یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد..  دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور .. "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـــــــایِ مَـــن...  پــُـــــر است از دست هایی کــــــه...  خَــســـــته نـمیـشونـد...  از نـگـــه داشـــــتن نـقــــاب ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را میان نگاه پر غمت جا گذاشتم  اگر میان بغض هایت پیدایش کردی  به نشانی لبهایم بفرست  این روزها عجیب دلم خنده میخواهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است ، کم سعادتی است وتمایل تو به کسی که به تو بی رغبت است،خواری نفس است. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل بسیاری از ما اینست که گوش نمیدهیم تا بفهمیم بلکه گوش میدهیم تا جواب دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم.. *انسان بودن* خود نهایت بزرگیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید در دنیا مانند مهمانی باشد که او را به ضیافت دعوت کرده اند ، ان چه را پیش روی او اوردند بخورد و انچه ندهند ، مطالبه نکند . ( بقراط )