بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه از مسافر پرسید: خانه تو کجاست؟ مرد نگاهی به همسرش انداخت و گفت؛ هر کجا که او باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدیِ بزرگی‌ می‌شود زنده‌گی وقتی نهنگِ اقیانوس  عاشقِ ماهیِ برکه شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختي كه از ريشه مشكل داشته باشه رو هيچ كاريش نميشه كرد مثه بعضي ها كه هر جور باهاشون تا ميكني اخر بهت زخم ميزنند هرچند ظاهرشون خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن نقطه اوج فواره درست نقطه سقوط آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالـا کـه مـیـری بـرو واسـم نـداره فـرق مـن کـه عـادت داشـتم بـه هـوای سـرد ایـن پـایـیـنـه شـهـر روزامـون هـمـیـشـه کـوتـاهـه مـنـو بـه چـی فـروخـتـی؟بـسـوزه پـدر فـقـر...″

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تولد تا مرگ یک آدم مشابه روشن شدن یک کبریت تا خاموش شدنش است. کوتاه وزودگذر، ببین دراین مدت کم، گرمابخش بوده ای یا آتش افروز !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” وَ بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــد امید شجاعان است نه بهانه  ترسوها (نورمن وینست پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند،مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند،مغزهای کوچک در مورد مردم بحث می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی روزگار برای تو چه در استین دارد . علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن ندارد اما ... دستانش گرفتن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^^^ سختی ها و مشکلات ^^^ بعضی هارو <<<هارتر>>>  میکنه  بعضی هارم >>>پاک تر <<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه از مسافر پرسید: خانه تو کجاست؟ مرد نگاهی به همسرش انداخت و گفت؛ هر کجا که او باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدیِ بزرگی‌ می‌شود زنده‌گی وقتی نهنگِ اقیانوس  عاشقِ ماهیِ برکه شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختي كه از ريشه مشكل داشته باشه رو هيچ كاريش نميشه كرد مثه بعضي ها كه هر جور باهاشون تا ميكني اخر بهت زخم ميزنند هرچند ظاهرشون خوبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن نقطه اوج فواره درست نقطه سقوط آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـالـا کـه مـیـری بـرو واسـم نـداره فـرق مـن کـه عـادت داشـتم بـه هـوای سـرد ایـن پـایـیـنـه شـهـر روزامـون هـمـیـشـه کـوتـاهـه مـنـو بـه چـی فـروخـتـی؟بـسـوزه پـدر فـقـر...″

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تولد تا مرگ یک آدم مشابه روشن شدن یک کبریت تا خاموش شدنش است. کوتاه وزودگذر، ببین دراین مدت کم، گرمابخش بوده ای یا آتش افروز !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” وَ بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــد امید شجاعان است نه بهانه  ترسوها (نورمن وینست پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند،مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند،مغزهای کوچک در مورد مردم بحث می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی روزگار برای تو چه در استین دارد . علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن ندارد اما ... دستانش گرفتن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^^^ سختی ها و مشکلات ^^^ بعضی هارو <<<هارتر>>>  میکنه  بعضی هارم >>>پاک تر <<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!