بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی بخشی ازفراموشی.... پس نگذار دلتنگی باعث شود خودرادراغوش کسی بیندازی که هیچ اینده ای بااونداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای طبیب نادان، به "خدا" سپار حالم... چه کنی علاج جانی، که به لب رسیده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را ازدرخت تازه شکوفه زده آموختم.  چون وقتی ب اولگد زدم، بجای تلافی برسرم شکوفه ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر باتو مدارانکنیم ،تورا بنده های خوب بسیار است.  اما تواگر بامامدارا نکنی،مارا خدای دیگر کجاست؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم نيامدي ! چترم را بستم، و تا پاسي از شب  در خيابان ها پرسه زدم ، زير آن همه باران، چقدر فراموش شده بودي ! فردا ، خاطره هايت را  برايت پس مي فرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـآ قـرآن هـم بـخـونـی بـرآت حـرف درمیـآرن مـیـگـن بـآ خـُـدآ رآبـطـه دآره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی... "بهشت" هم برود به جهنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اون رفیقی که مجازیه امـــــــــــا یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به پشماشم نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به پشتکار خوداعتماد دارند هیچ ارزشی برای شانس قایل نیستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ،  ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :" ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ " ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: " ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ " ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : " ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِی کــاش چـون حـسـیـن فـهـمـیـده بودم...اِی کــاش چـون حـسیـن،فـهــمیـده بــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهی تابه ایم،چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم... حسین پناهی❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ایــن جــاسـت،کـه نـمـی شـود "درد" را بــه هـیچ کـس حـالـی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قــدم زدن با تو یک پایــیــز است مــشــق میــکند بــــــ ا ر ا ن عـــــاشـــقــانه چــکــیــدن را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اوّل شخص ِ جمع نیست ... ، از من اگر می پرسی ... تو ... اوّل شخص ِ همه ی ِ جمع های ِ عالمَی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام برم تو کتابهای گینس اسمم رو ثبت کنم به عنوان: 1.عاشقترین  2.پرغصه ترین 3.زخم خورده ترین 4.دلتنگترین 5.تنهاترین 6.خسته ترین 7.صبورترین 8.حساس ترین  9.شکسته ترین 10.پیرترین جوان

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی یعنی بخشی ازفراموشی.... پس نگذار دلتنگی باعث شود خودرادراغوش کسی بیندازی که هیچ اینده ای بااونداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای طبیب نادان، به "خدا" سپار حالم... چه کنی علاج جانی، که به لب رسیده باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی را ازدرخت تازه شکوفه زده آموختم.  چون وقتی ب اولگد زدم، بجای تلافی برسرم شکوفه ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر باتو مدارانکنیم ،تورا بنده های خوب بسیار است.  اما تواگر بامامدارا نکنی،مارا خدای دیگر کجاست؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم نيامدي ! چترم را بستم، و تا پاسي از شب  در خيابان ها پرسه زدم ، زير آن همه باران، چقدر فراموش شده بودي ! فردا ، خاطره هايت را  برايت پس مي فرستم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـجـآ قـرآن هـم بـخـونـی بـرآت حـرف درمیـآرن مـیـگـن بـآ خـُـدآ رآبـطـه دآره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی... "بهشت" هم برود به جهنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه اون رفیقی که مجازیه امـــــــــــا یه جوری واست سنگ صبوره که همه رفیقای واقعیت به پشماشم نمیرسن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که به پشتکار خوداعتماد دارند هیچ ارزشی برای شانس قایل نیستند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ،  ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :" ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ ؟ " ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ: " ﺧــــُـــﺪﺍﯾﺎ ؟ " ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : " ﺟﺎﻥِ ﺩﻟﻢ...؟"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِی کــاش چـون حـسـیـن فـهـمـیـده بودم...اِی کــاش چـون حـسیـن،فـهــمیـده بــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما ماهی هایی هستیم که سزاوار ماهی تابه ایم،چرا که شنا کردن را بعد از غرق شدن یاد گرفته ایم... حسین پناهی❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ایــن جــاسـت،کـه نـمـی شـود "درد" را بــه هـیچ کـس حـالـی کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قــدم زدن با تو یک پایــیــز است مــشــق میــکند بــــــ ا ر ا ن عـــــاشـــقــانه چــکــیــدن را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اوّل شخص ِ جمع نیست ... ، از من اگر می پرسی ... تو ... اوّل شخص ِ همه ی ِ جمع های ِ عالمَی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام برم تو کتابهای گینس اسمم رو ثبت کنم به عنوان: 1.عاشقترین  2.پرغصه ترین 3.زخم خورده ترین 4.دلتنگترین 5.تنهاترین 6.خسته ترین 7.صبورترین 8.حساس ترین  9.شکسته ترین 10.پیرترین جوان