بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ستاره ها مرا با فضاهای خالی شان به هراس نمی افکنند ستاره هایی که نژاد انسان را به آنها راه نیست. من این فضا را نزدیک تر، در درون خود دارم صحرای متروکی که در خود دارم، مرا می هراساند. رابرت فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش. شارل دو مونتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به سود فرد شکسته نشود. زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﻭﻛﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ... ﻻﺷﺨﻮﺭﻫﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻻﺷﺨﻮﺭﻱ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ... ﺍﻣﺎ ﺍﻣــــــــــﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻫـــــــــــﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳــــﻳﺪﻩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي سالهاي بعد مي نويسم سالهاي بعدكه چشمان تو عاشق مي شوند افسوس كه قصه مادربزرگ درست بود... هميشه يكي بود يكي نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه شب تاريك است... دل قوي دار... سحرنزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چاره سنگ وقتی از دست کودکی به سوی قناری رها می شود نمیدادند دل کودک را بشکند یا سر قناری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین چیزی که در زندگی آموختم: "هیچکی شبیه حرف هایش نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا گذاشته ام دلم را هرکه یافت... مژدگانی اش تمام "زندگی ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قران بخوان ... قبل از ان که برایت قران بخوانند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از مرگ پرسید: چرا انسان هامرادوست دارند ولی ازتو متنفرند!؟ مرگ پاسخ داد: زیراتودروغی بیش نیستی ولی من یک حقیقت هستم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این ستاره ها مرا با فضاهای خالی شان به هراس نمی افکنند ستاره هایی که نژاد انسان را به آنها راه نیست. من این فضا را نزدیک تر، در درون خود دارم صحرای متروکی که در خود دارم، مرا می هراساند. رابرت فراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش. شارل دو مونتسکیو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به سود فرد شکسته نشود. زیگموند فروید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻐﺎﻝ ﻫﺎ ﻭﻛﻔﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ... ﻻﺷﺨﻮﺭﻫﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﻻﺷﺨﻮﺭﻱ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ... ﺍﻣﺎ ﺍﻣــــــــــﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻫـــــــــــﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳــــﻳﺪﻩ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي سالهاي بعد مي نويسم سالهاي بعدكه چشمان تو عاشق مي شوند افسوس كه قصه مادربزرگ درست بود... هميشه يكي بود يكي نبود.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه شب تاريك است... دل قوي دار... سحرنزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چاره سنگ وقتی از دست کودکی به سوی قناری رها می شود نمیدادند دل کودک را بشکند یا سر قناری را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین چیزی که در زندگی آموختم: "هیچکی شبیه حرف هایش نیست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا گذاشته ام دلم را هرکه یافت... مژدگانی اش تمام "زندگی ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قران بخوان ... قبل از ان که برایت قران بخوانند**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از مرگ پرسید: چرا انسان هامرادوست دارند ولی ازتو متنفرند!؟ مرگ پاسخ داد: زیراتودروغی بیش نیستی ولی من یک حقیقت هستم...