بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال ترین شبنم شادی را همیشه بر لبانت آرزو دارم... نه برای امروزت بلکه برای فردای هر روزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــاد بـــاش و بـــخـــنـــد .. پــر پـــر کــن غــصــه هــایـــت را ..  کـــه دل فــقـــط بــا یـاد خـدا آرام مـیـگـیـرد... بــخــنــد .. حــتــی مـصـنـوعــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری ... ، بعد ، می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همانطور که میخواهی مردم باهات رفتار کنن تو با مردم رفتار کنی مطمئن باش تا ابد در دل مردم خواهی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چه رمزیه لامصـــب بعضیـــــا میگن “عزیــــــزم” انگار فحــش دادن ولی بعضیا به آدم میگن “دیوونـــــه” انگار دنیـــا رو به آدم دادن ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم آن چیست که ازچشم تو تا عمق وجودم جاریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راهی نمی بینم .آینده پنهان است.اما مهم نیست! همین کافیست که تو راه را میبینی  ومن تورا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت‌ها برای خوشحال کردن دل‌ یک نفر باید باخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جَهَنَمـ را شِـش دانگـ میخَـرَمـ ! اگـر بِهـِشتــ در بـی تـــــو بـودن بـاشـد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمن… چشمانی بودکه به من”اشک”هدیه میداد و به دیگران”چشمک”…..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد گفتن خجالت بكش ما هم كشيديم الان بدن درد گرفتيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل جا سیگاری بابامه... دلم خاکستر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال ترین شبنم شادی را همیشه بر لبانت آرزو دارم... نه برای امروزت بلکه برای فردای هر روزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــاد بـــاش و بـــخـــنـــد .. پــر پـــر کــن غــصــه هــایـــت را ..  کـــه دل فــقـــط بــا یـاد خـدا آرام مـیـگـیـرد... بــخــنــد .. حــتــی مـصـنـوعــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری ... ، بعد ، می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همانطور که میخواهی مردم باهات رفتار کنن تو با مردم رفتار کنی مطمئن باش تا ابد در دل مردم خواهی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چه رمزیه لامصـــب بعضیـــــا میگن “عزیــــــزم” انگار فحــش دادن ولی بعضیا به آدم میگن “دیوونـــــه” انگار دنیـــا رو به آدم دادن ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم آن چیست که ازچشم تو تا عمق وجودم جاریست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا راهی نمی بینم .آینده پنهان است.اما مهم نیست! همین کافیست که تو راه را میبینی  ومن تورا.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت‌ها برای خوشحال کردن دل‌ یک نفر باید باخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جَهَنَمـ را شِـش دانگـ میخَـرَمـ ! اگـر بِهـِشتــ در بـی تـــــو بـودن بـاشـد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمن… چشمانی بودکه به من”اشک”هدیه میداد و به دیگران”چشمک”…..!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد گفتن خجالت بكش ما هم كشيديم الان بدن درد گرفتيم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم مثل جا سیگاری بابامه... دلم خاکستر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــام حرفــــــــــها و حرکــــــــــــات تـــــــــــــــو را  عشـــــــــــــــــق معنــــــــــــــــا کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــی خیــــــالت که میشــــــــــــوم ، در کوچــــــــــــه های علـــــــــــــی چـــــــــــــــــپ دنبــــــــــــــــال دلـــــــــــــم  می گــــــــــــــــردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخره ی روز جایزه این سایت مال من میشه شک ندارم اون روز دیر نیست تو اومدی تو زندگیم ................ بگیری زیر بالمو معجزه میکنه چشات ............... کاشکی بفهمی حالمو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح چشمانت زمین محبت بود و من قانون جاذبه ات را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم