بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شبهای پاریس یا شبهای رم؟؟به نظر من شبهای ایران از همه زیباتره! به سلامتی همه مردم ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود خدا او را به دلیلی می فرستد یا برای درس گرفتن از او یا برای ماندن با او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگی هایش باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﻘﯿــﻘــﺖ ﺧــﻮﺩ ﻭﻫــﻤــﯽ ﺑــﯿــﺶ ﻧــﯿﺴــﺖ ﻭﻫــﻤــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯽ ﺁﻥ ﻧــﻤﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺯﯾــﺴت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داريد؟؟ . . . . . . . . هميشه يه خاطراتي هست که وقتي بهشون فکر ميکني با صداي بلند به خودت ميگي واي ... من چه قدر خر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خــواهی فهـــمید پشــت هـــر " فشـــار" یک "فــــرار" پشــت هـــر " اصـــــرار " یک "انکـار" و پشــت هــر "رفـــتار" یک "اجـــباری" هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعضي از ادما خوبه كه هستن ممنون از بودنشون... اما يه عده ام هستن تا وقتي داريشون عين خيالت نيست اما امون از نبودنشون......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت... بيش از حد عاشق نباش... بيش از حد اعتماد نكن..... بيش از حد محبت نكن..... چون همين " بيش از حد " به تو بيش از حد آسيب مي رسونه !!!!........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم نیست....بلکه از این است که چرا کارهای درست را برا کسی که لیافتش را نداشته انجام داده ایم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستی نصیبم کن که با من بگرید آنها که میخندند زیادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هر کی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ..... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی چه زیبا شکل میگیری...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس باتو دشمن نیست مگر آنکه در دلت با او دشمن باشی چون کسی که دوستش داری یا دوست دارد یا خنثی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم چرا مردم میگن شبهای پاریس یا شبهای رم؟؟به نظر من شبهای ایران از همه زیباتره! به سلامتی همه مردم ایران...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به زندگیتان وارد می شود خدا او را به دلیلی می فرستد یا برای درس گرفتن از او یا برای ماندن با او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی توانید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید دست کم بکوشید پاک کنی خوب برای زدودن دلتنگی هایش باشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﻘﯿــﻘــﺖ ﺧــﻮﺩ ﻭﻫــﻤــﯽ ﺑــﯿــﺶ ﻧــﯿﺴــﺖ ﻭﻫــﻤــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯽ ﺁﻥ ﻧــﻤﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﺯﯾــﺴت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داريد؟؟ . . . . . . . . هميشه يه خاطراتي هست که وقتي بهشون فکر ميکني با صداي بلند به خودت ميگي واي ... من چه قدر خر بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی خــواهی فهـــمید پشــت هـــر " فشـــار" یک "فــــرار" پشــت هـــر " اصـــــرار " یک "انکـار" و پشــت هــر "رفـــتار" یک "اجـــباری" هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعضي از ادما خوبه كه هستن ممنون از بودنشون... اما يه عده ام هستن تا وقتي داريشون عين خيالت نيست اما امون از نبودنشون......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت... بيش از حد عاشق نباش... بيش از حد اعتماد نكن..... بيش از حد محبت نكن..... چون همين " بيش از حد " به تو بيش از حد آسيب مي رسونه !!!!........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسرتی که میخوریم از کارهای خطایی که مرتکب شده ایم نیست....بلکه از این است که چرا کارهای درست را برا کسی که لیافتش را نداشته انجام داده ایم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دوستی نصیبم کن که با من بگرید آنها که میخندند زیادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن با هر کی دوست بشی شکل و فرم اونو میگیری ..... فکرشو بکن اگه با خدا دوست بشی چه زیبا شکل میگیری...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس باتو دشمن نیست مگر آنکه در دلت با او دشمن باشی چون کسی که دوستش داری یا دوست دارد یا خنثی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم