بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! دستانم را زدم زیر چانه ام...... ماتو مبهوت نگاهت میکنم ...طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ما رو گذاشت ذخیره و دیگران رو بازی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی گفت بر نگین انگشترم سخنی بنویسید که در سختی ها و شادیها بخوانم و آرامش یابم بر نگینش حک کردند . . . . . . . . این نیز بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بـی خیــال کــه میــشـــی .. ................................ وِلـتـــ نمیکـــنه اون تصــویــری رو  .. کـــه بـــا تمــومِ احســـاسـتــــــ تــــوی خیــــالـــتــ ازش  ....... ســـاختــــی......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـﮧ سَلـآمـَتے اوטּ رفیـقے کـﮧ  یـﮧ روز میـآد سـَره خـآکـَمـ اَمـآ نمیتونـَمـ جلـو پـآشـ پـآشَمـ اَمـآ خیـالـَمـ رـآحَتـﮧ کـﮧ .. خـآکـﮧ زیـر پـآشَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از هرچه ترسيديم به سرمان آمد،بيا تمرين كنيم كمي ازخوشبختي بترسيم!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم به حکم غم و غصه بودن رد میشوند... خاطره ای دیگر ندارم بگویم!چند قدمی بامن راه بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها ، هر شخصے قہرمان داستان زندگے خويش هست... و اے كــــــــاش... اين قهرمان تا ابــــــــد زندھ باقے بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض یعنی:صدای اذان،خونه سوت و کور،خاطره های پر هیاهو و سفره های خالی از حضور پدر و مادر... بعضی چیزها فقط یکبار تکرار میشن،قدرشو بدونیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن موج بی آرام و سرکش  که سرگردان به دریای فریبم مرا دیگر رفیق و همدمی نیست به شهر نا به سامانی غریبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم در راهی بگذار که پایانش آغاز تو باشد؛
دوستان بیایید دعاکنیم همه معتادان به خودشون بیان و به زندگی سالم باز گردن؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بچگی کردم نه چیزی از نوجوانی ام فهمیدم؛الان هم تو جوانی پیر شدم خدایا پس کی دستمو میگیری؟اگه صبر ایوب بود هم تموم میشد؛

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدا یا هوای مشترک مورد نظر مارا داشته باش...بااینکه دردسترس مانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چرکـــــ بـــدبویــی دارد لبـــاس پـاکـــــــی در تـــن نــــاپاکــــی که به تبـــلیـــغ پاکــــــی مشـغــــول استـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمــــام دنیــــــای اوست... شــــاه دنیـــــایش باش ای مـــــرد... نه ســــردار سپـــاهی کــــه احســــاسش را در هــــــــم میشکنــــــــد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به ساز خاطره مضراب میزنم  مضراب را به یاد تو بی تاب میزنم  آری:کویر عاطفه ام تشنه توام دل را به یاد تو به آب میزنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!! دستانم را زدم زیر چانه ام...... ماتو مبهوت نگاهت میکنم ...طلبکار نیستم فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ما رو گذاشت ذخیره و دیگران رو بازی داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پادشاهی گفت بر نگین انگشترم سخنی بنویسید که در سختی ها و شادیها بخوانم و آرامش یابم بر نگینش حک کردند . . . . . . . . این نیز بگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بـی خیــال کــه میــشـــی .. ................................ وِلـتـــ نمیکـــنه اون تصــویــری رو  .. کـــه بـــا تمــومِ احســـاسـتــــــ تــــوی خیــــالـــتــ ازش  ....... ســـاختــــی......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـﮧ سَلـآمـَتے اوטּ رفیـقے کـﮧ  یـﮧ روز میـآد سـَره خـآکـَمـ اَمـآ نمیتونـَمـ جلـو پـآشـ پـآشَمـ اَمـآ خیـالـَمـ رـآحَتـﮧ کـﮧ .. خـآکـﮧ زیـر پـآشَمـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از هرچه ترسيديم به سرمان آمد،بيا تمرين كنيم كمي ازخوشبختي بترسيم!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشته هایم به حکم غم و غصه بودن رد میشوند... خاطره ای دیگر ندارم بگویم!چند قدمی بامن راه بیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها ، هر شخصے قہرمان داستان زندگے خويش هست... و اے كــــــــاش... اين قهرمان تا ابــــــــد زندھ باقے بماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض یعنی:صدای اذان،خونه سوت و کور،خاطره های پر هیاهو و سفره های خالی از حضور پدر و مادر... بعضی چیزها فقط یکبار تکرار میشن،قدرشو بدونیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم آن موج بی آرام و سرکش  که سرگردان به دریای فریبم مرا دیگر رفیق و همدمی نیست به شهر نا به سامانی غریبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم در راهی بگذار که پایانش آغاز تو باشد؛
دوستان بیایید دعاکنیم همه معتادان به خودشون بیان و به زندگی سالم باز گردن؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بچگی کردم نه چیزی از نوجوانی ام فهمیدم؛الان هم تو جوانی پیر شدم خدایا پس کی دستمو میگیری؟اگه صبر ایوب بود هم تموم میشد؛