بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی! در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک هم به ما رسید، خبرش یادش رفت.... ههههی خدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگیست/خار در صحرا سراسر زندگیستهم جعل زنده است و هم پروانه لیک/فرق هاست از زندگی تا زندگی... (جعل نوعی سوسک است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درگه خلق بندگی مارا کشت/هرسو پی نان دوندگی مارا کشت  فارغ نشویم یک دم از فکر معاش/ای مرگ بیا که زندگی مارا کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک میکنند مقدس ترند ار لبهایی که دعا میکنند (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك آغشته به باران ميدهد بوي تنت باد بوي آشنا مياورد از مدفنت زنده اي در هرگياه تازه كز خاكت دمد گرچه ميدانم كه " ذره ذره " ميپوسد تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در قرآنت خوندم که شب رو واسه آرامش آفریدی، پس کی تصمیم میگیری آرامش رو بیافرینی من که شب و روز جز سختی از زندگی چیزی ندیدم.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... آسمانت چه مزه ايست؟ من تا به حال فقط زمين خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل"یادتو" در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخیالم با خیالت بی خیال عالمم / تا که هستی در خیالم باخیالت خوش خیال عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی یک "عاشق" کور است!برای همین "خیــانت" هایش را هیچ وقت ندیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري حرف بزن كه آن ور قلبت را ببينم لبخند بزن جوري كه برهنه اي در آينه بيا برويم از زير اين سقف هيچ قابي لياقت تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفا محض زبون داري نيس همين كه واي ميسي و حرفي نمي زني خودش كلي حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما دو تا تو شايد بهتر مي دانستي كه اينگونه دور شدن ، هر چه نزديكتر شدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر را بالش خود ساز ...! فقر را در اغوش بگیر ...! لذتها را رها کن ...! با هوس مخالفت کن و بدان که هرگز... هرگز از دید خداوند بیرون نیستی ...!!! پس انگاه ببین در چه حالتی هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا ما هیچی اما انصافا هوای رفقامون رو داشته باش....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی! در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک هم به ما رسید، خبرش یادش رفت.... ههههی خدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگیست/خار در صحرا سراسر زندگیستهم جعل زنده است و هم پروانه لیک/فرق هاست از زندگی تا زندگی... (جعل نوعی سوسک است)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درگه خلق بندگی مارا کشت/هرسو پی نان دوندگی مارا کشت  فارغ نشویم یک دم از فکر معاش/ای مرگ بیا که زندگی مارا کشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که کمک میکنند مقدس ترند ار لبهایی که دعا میکنند (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك آغشته به باران ميدهد بوي تنت باد بوي آشنا مياورد از مدفنت زنده اي در هرگياه تازه كز خاكت دمد گرچه ميدانم كه " ذره ذره " ميپوسد تنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در قرآنت خوندم که شب رو واسه آرامش آفریدی، پس کی تصمیم میگیری آرامش رو بیافرینی من که شب و روز جز سختی از زندگی چیزی ندیدم.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... آسمانت چه مزه ايست؟ من تا به حال فقط زمين خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای چیزی امن است کمتر سراغش را میگیری... مثل"یادتو" در دل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخیالم با خیالت بی خیال عالمم / تا که هستی در خیالم باخیالت خوش خیال عالمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براستی یک "عاشق" کور است!برای همین "خیــانت" هایش را هیچ وقت ندیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوري حرف بزن كه آن ور قلبت را ببينم لبخند بزن جوري كه برهنه اي در آينه بيا برويم از زير اين سقف هيچ قابي لياقت تو را ندارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفا محض زبون داري نيس همين كه واي ميسي و حرفي نمي زني خودش كلي حرفه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما دو تا تو شايد بهتر مي دانستي كه اينگونه دور شدن ، هر چه نزديكتر شدن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر را بالش خود ساز ...! فقر را در اغوش بگیر ...! لذتها را رها کن ...! با هوس مخالفت کن و بدان که هرگز... هرگز از دید خداوند بیرون نیستی ...!!! پس انگاه ببین در چه حالتی هستی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدایا ما هیچی اما انصافا هوای رفقامون رو داشته باش....