بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه،ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن و سکوت میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاسد بودن فقــط به تــــن فروشی نــــیست گاهی وقت ها به فــــروختن خاطرات قـــدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت کسی رو که در حاشیه زندگیش هستی ، در اولویت زندگی قرار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را باز کن... نترس... پوچ هم باشد در دست تو گل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنید بلکه این است که از اشتباه کردن نترسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخشان ترین تاجی ک مردم بر سر مینهند در آتش کوره ها ساختهشده است !!!؟! . . . چارلی چاپرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج اگر می دانست ساحل هیچ گاه دستش رانمیگیرد هرگز برای رسیدن به:ساحل  نفس نفس نمیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شاد بودن،زیبا بودن،رنگی بودن، خندیدن،رقصیدن و آواز خواندن هم می توان به بهشت رفت، کافیست خوب باشیم وانسان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧـــﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بیانزدیک. برای من،نه برای نفر بعدی که قراراست عاشقت شود. من ازپشت غبارهاعاشقت شدم کمی،فقط کمی انتخاب کناربگذار برای شناختنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آرزوى تو.... تا يارى خداوند ..... يك دعا راه است ، من آمينش را بلند ميگويم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ نماید، هنگامی که عمرم بسر آید، از من دور شده ومرا تسلیم مرگ میکند، که در آن روز نه تیر خطا میرود نه زخم بهبود می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین غم زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمیست که سر بر آن بگذاری و از غم زندگی برایش اشک بریزی... بچه ها دیگه واسه همیشه رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آنقدر ابدی نیست که مهربان بودن را به فردا انداخت شاید فردایی نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهترین بیماری جهان باشد...! تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول يكي كه ميگفت... من تو فشن زندگي يه مدل دردم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه،ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن و سکوت میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاسد بودن فقــط به تــــن فروشی نــــیست گاهی وقت ها به فــــروختن خاطرات قـــدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت کسی رو که در حاشیه زندگیش هستی ، در اولویت زندگی قرار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را باز کن... نترس... پوچ هم باشد در دست تو گل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنید بلکه این است که از اشتباه کردن نترسید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخشان ترین تاجی ک مردم بر سر مینهند در آتش کوره ها ساختهشده است !!!؟! . . . چارلی چاپرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج اگر می دانست ساحل هیچ گاه دستش رانمیگیرد هرگز برای رسیدن به:ساحل  نفس نفس نمیزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شاد بودن،زیبا بودن،رنگی بودن، خندیدن،رقصیدن و آواز خواندن هم می توان به بهشت رفت، کافیست خوب باشیم وانسان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧـــﺪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی بیانزدیک. برای من،نه برای نفر بعدی که قراراست عاشقت شود. من ازپشت غبارهاعاشقت شدم کمی،فقط کمی انتخاب کناربگذار برای شناختنت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آرزوى تو.... تا يارى خداوند ..... يك دعا راه است ، من آمينش را بلند ميگويم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ نماید، هنگامی که عمرم بسر آید، از من دور شده ومرا تسلیم مرگ میکند، که در آن روز نه تیر خطا میرود نه زخم بهبود می یابد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین غم زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمیست که سر بر آن بگذاری و از غم زندگی برایش اشک بریزی... بچه ها دیگه واسه همیشه رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آنقدر ابدی نیست که مهربان بودن را به فردا انداخت شاید فردایی نباشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهترین بیماری جهان باشد...! تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقول يكي كه ميگفت... من تو فشن زندگي يه مدل دردم...