بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... صدای بعضی ها رو میشد بوسید مخصوصا وقتی... اسمتو صدا میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ات حالا سايه ي سرم دور نرو آنقدر كه از يادت بروم نه اينقدر كه سير شويم  تو از خواب من ، من از خواب ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که آنکه با‎ ‎زندگی می سازد، می بازد. با‎ ‎زندگی نساز، زندگی را ‎‏بسا‎ز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشته های مجازی دلم برای طعم یک سطر دست خط واقعی تنگ شده است,آن هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام پر از چین های تنهاییست و من عجیب می ترسم از اینکه کسی را که فراموش نکرده ام فراموشم کرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده اي... كمي تغيير كرده ام! براي شناختنم،عكسم را مچاله كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگی هایم پیر کردم... مرا به موی سفیدت ببخش مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـــــــاداری ... یک کار خود آگاهانه نیست اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ، خود به خود به او وفـــــــادار می مانی ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... صدای بعضی ها رو میشد بوسید مخصوصا وقتی... اسمتو صدا میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ات حالا سايه ي سرم دور نرو آنقدر كه از يادت بروم نه اينقدر كه سير شويم  تو از خواب من ، من از خواب ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که آنکه با‎ ‎زندگی می سازد، می بازد. با‎ ‎زندگی نساز، زندگی را ‎‏بسا‎ز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشته های مجازی دلم برای طعم یک سطر دست خط واقعی تنگ شده است,آن هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام پر از چین های تنهاییست و من عجیب می ترسم از اینکه کسی را که فراموش نکرده ام فراموشم کرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده اي... كمي تغيير كرده ام! براي شناختنم،عكسم را مچاله كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگی هایم پیر کردم... مرا به موی سفیدت ببخش مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـــــــاداری ... یک کار خود آگاهانه نیست اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ، خود به خود به او وفـــــــادار می مانی ...