بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا تا چیزی میشه همه میخوایم بریم خارج کاش هر چیزی میخوایم بشیم همین جا توایران خودمان بشیم عشق است ایران خودمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درد من از زمین خوردن است زنی میانه کوچه با فرزندش از سیلی نامرد زمین میخورد که هزار مرد زمین بخورد و یک زن زمین نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان که از دید خدا پنهان نیستی ... پس بنگر که چگونه ای . امام جواد (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهايم به زير پلك مي جوشد و نمي چكد به رخسار اندوه بيهوده ات اميد مي بندم كه از راه باز گردي ترا به نمي رساند ديگر مگر كه رؤيايت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... صدای بعضی ها رو میشد بوسید مخصوصا وقتی... اسمتو صدا میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ات حالا سايه ي سرم دور نرو آنقدر كه از يادت بروم نه اينقدر كه سير شويم  تو از خواب من ، من از خواب ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که آنکه با‎ ‎زندگی می سازد، می بازد. با‎ ‎زندگی نساز، زندگی را ‎‏بسا‎ز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشته های مجازی دلم برای طعم یک سطر دست خط واقعی تنگ شده است,آن هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا تا چیزی میشه همه میخوایم بریم خارج کاش هر چیزی میخوایم بشیم همین جا توایران خودمان بشیم عشق است ایران خودمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه درد من از زمین خوردن است زنی میانه کوچه با فرزندش از سیلی نامرد زمین میخورد که هزار مرد زمین بخورد و یک زن زمین نخورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان که از دید خدا پنهان نیستی ... پس بنگر که چگونه ای . امام جواد (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشكهايم به زير پلك مي جوشد و نمي چكد به رخسار اندوه بيهوده ات اميد مي بندم كه از راه باز گردي ترا به نمي رساند ديگر مگر كه رؤيايت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.... صدای بعضی ها رو میشد بوسید مخصوصا وقتی... اسمتو صدا میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سايه ات حالا سايه ي سرم دور نرو آنقدر كه از يادت بروم نه اينقدر كه سير شويم  تو از خواب من ، من از خواب ديدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که آنکه با‎ ‎زندگی می سازد، می بازد. با‎ ‎زندگی نساز، زندگی را ‎‏بسا‎ز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی صندوقچه ایست که فقط پیرها میدانند داخلش چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشته های مجازی دلم برای طعم یک سطر دست خط واقعی تنگ شده است,آن هم از نوع صادقانه اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!