بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار از راه حل تو این مسئله را حل کردم و بالاخره فهمیدم که جواب محبت از راه حل تو خیانت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی تاوانی دارد: تاوان خیانت، عاشق یه خائن شدنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی فکر میکنم میبینم ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ! ﻫﻤﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام ویک لیوان چای و مادرش را میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش هـمـان آدمـهـائی کـه نامم را نـوشتـه هايـم را و حـرفهـايـم را به نـام خـودشـان ميزننـد ، گـوشـه ای از دردهـايـم را هـم بـدزدنـد و بـه نـام خـودشـان بــزنــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی از کسی ناراحت شی، اول یه نیگا به سر تا پاش بنداز ببین اصن ارزششوُ داره یا نه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــی تو ... به پشت سرت نگاه کن ! این سایه ی تو نیست !!؟ این همه رفتنت چه فایده ای دارد اصلا" ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اعماق قلبم بردم فقط، نمیدانم چرا به تمام وجودم رخنه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل موجودات عالم عاشقند زین سبب بر بودن خود لایقند عشق یعنی پایداری در وفا عشق یعنی دور بودن از جفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است.. تارش ار از سکوت بافته ام، و پودش را از تنهایی.. برای همین است خریدار ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم لعنت به من اگر واسش می مردم دست منو گرفت و بعد ولم کرد لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد برا چي بعضي از قلبا خيلي شلوغه؟! مصداقش مثه اجناسه، هرچي ارزونتر باشه مشترياي بيشتري داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول فروغ شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی . . . آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه میرسم تلویزیون لم میدهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی اما … یعنی اگر … یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا را با اتش زن را با طلا  ومرد را با زن امتحان كنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یکجا میخرم … تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار از راه حل تو این مسئله را حل کردم و بالاخره فهمیدم که جواب محبت از راه حل تو خیانت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی تاوانی دارد: تاوان خیانت، عاشق یه خائن شدنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی فکر میکنم میبینم ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﻪ! ﻫﻤﻮﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺩﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام ویک لیوان چای و مادرش را میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش هـمـان آدمـهـائی کـه نامم را نـوشتـه هايـم را و حـرفهـايـم را به نـام خـودشـان ميزننـد ، گـوشـه ای از دردهـايـم را هـم بـدزدنـد و بـه نـام خـودشـان بــزنــنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت خواستی از کسی ناراحت شی، اول یه نیگا به سر تا پاش بنداز ببین اصن ارزششوُ داره یا نه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــــــی تو ... به پشت سرت نگاه کن ! این سایه ی تو نیست !!؟ این همه رفتنت چه فایده ای دارد اصلا" ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به اعماق قلبم بردم فقط، نمیدانم چرا به تمام وجودم رخنه کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل موجودات عالم عاشقند زین سبب بر بودن خود لایقند عشق یعنی پایداری در وفا عشق یعنی دور بودن از جفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کار دست است.. تارش ار از سکوت بافته ام، و پودش را از تنهایی.. برای همین است خریدار ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من چه ساده دل سپردم لعنت به من اگر واسش می مردم دست منو گرفت و بعد ولم کرد لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونيد برا چي بعضي از قلبا خيلي شلوغه؟! مصداقش مثه اجناسه، هرچي ارزونتر باشه مشترياي بيشتري داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول فروغ شهامت میخواهد سرد باشی و گرم بخندی . . . آنقدر از حادثه پرم که وقتی به خانه میرسم تلویزیون لم میدهد روی کاناپه تا مرا تماشا کند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت یعنی اما … یعنی اگر … یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طلا را با اتش زن را با طلا  ومرد را با زن امتحان كنيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یکجا میخرم … تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی . . .