بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت ارامش بخش دیگران باشد ای ارامش بخش ترین ادم زندگیم برایت خوشبختی  ارزومیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده است و میگوید کو نشانم بده . . . اخه لعنتی مگر جای بوسه میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگو به آخر خط رسیدم اگه احساس کردی آخر خطی . . . . . یادت بیاد آموزگار کلاس اول همیشه میگفت نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگرازبودن وماندن نگو !!! کمی ازرفتن بخوان .. روحم تشنه ی جاری شدن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای بی مایه همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان: آدم فقط یه بار عاشق میشه........ بار دوم خبری از جنس اصل نیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست های خوب،تو رو اصلاح میکنند دوست های معمولی،به در کنار تو بودن خلاصه میشند و بدترین ها دو رو اند: از رو به رو دست دوستی،از پشت سر خنجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی....... وقتی بعد یه روز پرمشغله و اعصاب خردکن میرسی خونه با یه لبخند و سلام گرم اهل خونه تموم خستگیات از تنت بپره.بعدش ببینی همه چی آرومه و احساس آرامش کنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گرگ ها که زندگی میکنی ، زوزه کشیدن را بیاموز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و كار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دانی که ار آدمی چه ماند پس مرگ؟ عشق و است و محبت است و باقی همه هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا نباید به ادم چیزی بدن یا اگه میدن نباید از ادم بگیرن ازدست دادن خیلی بد تر از نداشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفها رو فقط باید چشم تو چشم گفت، لعنت به این تکنولوژی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لحظه های سکوت, پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند... مملو از آنچه میخواهیم بگوییم, اما نمیتوانیم بگوییم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میمیرن خوبیا انگار دیگه نمیشن خوشیا تکرار بی تو میمیرن گلهای باغچه رنگی نداره گل رو طاقچه مگه ندیدی غم نگامو نمیشنوی تو مگه صدامو نگو کدوم حرف نگو کدوم قول یک یادگاری یک شاخه ی گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزی هام اینه که با دوست دخترم لب دریا آب بازی کنم ! اگه اون منو بیشتر خیس کرد ، سرشو بکنم زیر آب خفه بشه راحت شم !!! . . . . . . . . . .  . . اما خب خدا ، خر رو شناخت که بهش شاخ نداد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت ارامش بخش دیگران باشد ای ارامش بخش ترین ادم زندگیم برایت خوشبختی  ارزومیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده است و میگوید کو نشانم بده . . . اخه لعنتی مگر جای بوسه میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگو به آخر خط رسیدم اگه احساس کردی آخر خطی . . . . . یادت بیاد آموزگار کلاس اول همیشه میگفت نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگرازبودن وماندن نگو !!! کمی ازرفتن بخوان .. روحم تشنه ی جاری شدن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای بی مایه همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهرام رادان: آدم فقط یه بار عاشق میشه........ بار دوم خبری از جنس اصل نیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست های خوب،تو رو اصلاح میکنند دوست های معمولی،به در کنار تو بودن خلاصه میشند و بدترین ها دو رو اند: از رو به رو دست دوستی،از پشت سر خنجر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی....... وقتی بعد یه روز پرمشغله و اعصاب خردکن میرسی خونه با یه لبخند و سلام گرم اهل خونه تموم خستگیات از تنت بپره.بعدش ببینی همه چی آرومه و احساس آرامش کنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گرگ ها که زندگی میکنی ، زوزه کشیدن را بیاموز .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و كار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دانی که ار آدمی چه ماند پس مرگ؟ عشق و است و محبت است و باقی همه هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا نباید به ادم چیزی بدن یا اگه میدن نباید از ادم بگیرن ازدست دادن خیلی بد تر از نداشتن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفها رو فقط باید چشم تو چشم گفت، لعنت به این تکنولوژی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لحظه های سکوت, پر هیاهو ترین دقایق زندگی هستند... مملو از آنچه میخواهیم بگوییم, اما نمیتوانیم بگوییم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میمیرن خوبیا انگار دیگه نمیشن خوشیا تکرار بی تو میمیرن گلهای باغچه رنگی نداره گل رو طاقچه مگه ندیدی غم نگامو نمیشنوی تو مگه صدامو نگو کدوم حرف نگو کدوم قول یک یادگاری یک شاخه ی گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فانتزی هام اینه که با دوست دخترم لب دریا آب بازی کنم ! اگه اون منو بیشتر خیس کرد ، سرشو بکنم زیر آب خفه بشه راحت شم !!! . . . . . . . . . .  . . اما خب خدا ، خر رو شناخت که بهش شاخ نداد!