بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم                              چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد نگاهی نکنم دل کسی بلرزد  خطی ننویسم آزار دهد کسی را که تنها دل من ؛ دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ، ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺒﺖ ... ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنهاست! یكی میشكنه... یكی آروم میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است ،  مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می سازند  بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم برای خودتون حق اشتباه کردن قایل باشید  هم برای بقیه این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که از تلف کردنش لذت می برید ، زمان تلف شده نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت غمت را دید در سڪوتت حرفهایت را شنید  و در خشمت محبت را فهمید  بدان او بهترین دارایے زندگے توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم                              چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد نگاهی نکنم دل کسی بلرزد  خطی ننویسم آزار دهد کسی را که تنها دل من ؛ دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ، ﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻪ ﻭﺍﺗﯿﮑﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﻭ ﻧﻪ ﺗﺒﺖ ... ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق طوفان و نسیم فقط در نوع برخورد آنهاست! یكی میشكنه... یكی آروم میكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقیاس اندازه گیری فاصله متر نیست ، اشتیاق است ،  مشتاق که باشی حتی یک قدم نیز فاصله ای دور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتفاقات نیستند که زندگی ما را می سازند  بلکه عکس العمل ما نسبت به آن اتفاقات است که زندگی ما را شکل می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم برای خودتون حق اشتباه کردن قایل باشید  هم برای بقیه این طوری زندگی بسیار ساده‌تر می‌شه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که از تلف کردنش لذت می برید ، زمان تلف شده نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت غمت را دید در سڪوتت حرفهایت را شنید  و در خشمت محبت را فهمید  بدان او بهترین دارایے زندگے توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه زاده شوم مادرم نام تو را بر حافظه ام حک کرد مادرم وقتی به من خبر داد که تو از آن منی دلم خواست که زودتر به دنیا بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فرهنگ ها را گشتم آنقدر که خسته شدم آیا اسم تازه ای اسم عجیبی اسم هیجان انگیزی به یاد داری اسمی که شایسته عشق جنون وارم باشد اسمی که غیر از «محبوب من» باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه‌هایی را که هر روز برایشان می‌ریزم در میان آن‌ها یک پرنده‌ی بی‌معرفت هست که می‌دانم روزی به آسمان خواهد رفت و برنمی گردد من او را بیشتر دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـن تـو چـون خـوشه ها بـر دستـان من شکـفت تـن تـو چـون گـیاه در دست های مـن روئـید و خـوشه کـرد و روشن شد بـعد افـسرد و تـاریک شد ایـنک بـه یـاد تـو گـلهای غـروب خـاموش و عـطر آگـین هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تلفن زنگ می‌ زند یعنی از یاد نرفته‌ای حتی اگر به اشتباه شماره‌ات را گرفته باشند ببین دوست من در این دنیا خیلی از آدم‌ها هست‌اند که شماره‌شان حتی به اشتباه گرفته نمی‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی مدام به در می کوید اینجا رویای مردی مرده زندگی می کند و رویاها در را به روی کسی باز نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تو حتی لب به سخن نگشوده ای و من به پایان آنچه خواهی گفت رسیده ام