بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین فک کن‏،زمین گردان است...گردش زمین به نفع مان است....اگر تنها ترین تنها شویم....ترسی نیست،باز خدای دلمان هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند جوانی که لحظه ی اعدام... به گریه مادرش می خندید... خاطرش آمد بچگی اش گفته بود... خنده ات آرامم میکنه پسرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیر...تنها موجوداتی هستند که بچه را تبدیل به مرد و مرد را تبدیل به یک بچه میکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها بگویی نگویی بمانی یا نمانی فرقی به حالم نمیکند!روح که رفت جسم را باید خااااک کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگتر إحترام گذاشتن نشانه ی شخصیت فوق العاده ی شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما هیچیک را نمی فهمند و هستند کسانی که بی آنکه کلمه ای بگویید درکتان خواهند کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمم تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی است ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت سيگار نكش...
دردهايم را برايش گفتم
خودش كبريت كشيد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر! هر بار که به من نزدیک میشوی; باور میکنم هنوز میشود زندگی را دوست داشت. از من فاصله بگیر! خسته ام از امیدهای کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس جای من بود، میبرید; اما من هنوز، میدوزم; چشمهایم را به امید .‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری،مزه مزه اش کن..... حتما نمکش آشناست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها را زیاد تنها نذارین  تو تنهاییشون یه دنیایی واسه خودشون میسازن که دیگه شما توش نیستین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم میخواهد ساعتی غرق درونم باشم  عاری از عاطفه ها  تهی از موج وسراب دورتر از رفقا  خالی از هرچه فراق  من نه عاشق هستم  ونه محتاج نگاهی که بلغزد برمن  من دلم تنگ خودم گشته و بس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بازی هفت سنگ بدم میاد... میترسم اینقدر سنگ رو سنگ بذاریم که بینمون دیوار بشه... بیا لی لی بازی کنیم... که تو هر جا رفتی دوباره برگردی پیشم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زمین فک کن‏،زمین گردان است...گردش زمین به نفع مان است....اگر تنها ترین تنها شویم....ترسی نیست،باز خدای دلمان هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم... همانند جوانی که لحظه ی اعدام... به گریه مادرش می خندید... خاطرش آمد بچگی اش گفته بود... خنده ات آرامم میکنه پسرم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زن ها را دست کم نگیر...تنها موجوداتی هستند که بچه را تبدیل به مرد و مرد را تبدیل به یک بچه میکنند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگی منظره رو میبینه یکی کثیفی پنجره رو این تویی که تصمیم میگیری چطور ببینی!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها بگویی نگویی بمانی یا نمانی فرقی به حالم نمیکند!روح که رفت جسم را باید خااااک کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بزرگتر إحترام گذاشتن نشانه ی شخصیت فوق العاده ی شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ، بیشتر شانس می آورم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستند انسانهایی که از هزاران حرف شما هیچیک را نمی فهمند و هستند کسانی که بی آنکه کلمه ای بگویید درکتان خواهند کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از صدای گذر آب چنان می فهمم تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی است ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت سيگار نكش...
دردهايم را برايش گفتم
خودش كبريت كشيد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر! هر بار که به من نزدیک میشوی; باور میکنم هنوز میشود زندگی را دوست داشت. از من فاصله بگیر! خسته ام از امیدهای کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس جای من بود، میبرید; اما من هنوز، میدوزم; چشمهایم را به امید .‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم که میخوری،مزه مزه اش کن..... حتما نمکش آشناست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها را زیاد تنها نذارین  تو تنهاییشون یه دنیایی واسه خودشون میسازن که دیگه شما توش نیستین....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلم میخواهد ساعتی غرق درونم باشم  عاری از عاطفه ها  تهی از موج وسراب دورتر از رفقا  خالی از هرچه فراق  من نه عاشق هستم  ونه محتاج نگاهی که بلغزد برمن  من دلم تنگ خودم گشته و بس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بازی هفت سنگ بدم میاد... میترسم اینقدر سنگ رو سنگ بذاریم که بینمون دیوار بشه... بیا لی لی بازی کنیم... که تو هر جا رفتی دوباره برگردی پیشم...