بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم !!!!! از پوشیدگان شرف فروش بیزارم! (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یــــکی بهــــتون گفـــت در حــــد من نــــیســـتی نــــاراحــــت نــــشــــین . . .  شــــاید حـــد اون خــــیلی پایــــینه . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی بوده دیگه تموم شده تو هم دیگه سراغ ما نیا.. هم از تو هم از دنیای که تو توش زندگی کنی بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي مادربزرگ؟دلم برايت تنگ شده دلم براي روسري ات كه بوي حجاب ميداد تنگ شده كاش قبل ازرفتنت روسري ات رابه من ميدادي اينجا همه روسري ها سرميخورند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم خالیست!!! هر چه هست تویی... و تو حرف نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل بالشته! هر وقت ناراحت شدی بزنش به در و دیوار، خسته بودی بهش تکیه کن، خوشحال بودی بغلش کن، بالشتتم رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دوستان و ما،  حکایت برکه است و ماه! دور از هم و لی در دل هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم چگونه میتوانم تو را ببینم؟ خدا گفت:تو مرا نخواهی دید... اما کسی را برایت گذاشتم که نیمی از من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم رازيست که جز به بهاي خون فاش نميشود. شهيد سيد مرتضي آويني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان به سوی رهایی گریخت؛ اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است. نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو یه مانیتور فاصله س ! خاموش کنم خاموش میشی ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی، توبین منتظران هم،عزیزمن چه غریبی عجیب ترکه چه آسان،نبودنت شده عادت چه بی خیال نشستیم،نه کوششی نه وفایی فقط نشستیم وگفتیم*خداکندکه بیایی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف است بخاطر سیاهی کسانی،برگه ای سفید را خط خطی کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کنم فرمول آرامش این باشد: نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده و اعتماد به خدا،نگاه به حال ودیدن خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترم ، من روى بند زياد راه رفتم اما باور كن روى زمين در يك خط راست رفتن هزار بار سخت تر است ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو رودخونه بيفتى يه قايق نجات هست ..... اگه تو چاه بيفتى يه طناب هست .... ولى وقتى تو دام عشق افتادى .... هيچ اميدى نيست !!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم !!!!! از پوشیدگان شرف فروش بیزارم! (صادق هدایت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یــــکی بهــــتون گفـــت در حــــد من نــــیســـتی نــــاراحــــت نــــشــــین . . .  شــــاید حـــد اون خــــیلی پایــــینه . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چی بوده دیگه تموم شده تو هم دیگه سراغ ما نیا.. هم از تو هم از دنیای که تو توش زندگی کنی بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كجايي مادربزرگ؟دلم برايت تنگ شده دلم براي روسري ات كه بوي حجاب ميداد تنگ شده كاش قبل ازرفتنت روسري ات رابه من ميدادي اينجا همه روسري ها سرميخورند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم خالیست!!! هر چه هست تویی... و تو حرف نداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست مثل بالشته! هر وقت ناراحت شدی بزنش به در و دیوار، خسته بودی بهش تکیه کن، خوشحال بودی بغلش کن، بالشتتم رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت دوستان و ما،  حکایت برکه است و ماه! دور از هم و لی در دل هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم چگونه میتوانم تو را ببینم؟ خدا گفت:تو مرا نخواهی دید... اما کسی را برایت گذاشتم که نیمی از من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم رازيست که جز به بهاي خون فاش نميشود. شهيد سيد مرتضي آويني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان به سوی رهایی گریخت؛ اما بازگشت ما به اسارت نابخشودنی است. نادر ابراهیمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو یه مانیتور فاصله س ! خاموش کنم خاموش میشی ✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتظار عجیبی، توبین منتظران هم،عزیزمن چه غریبی عجیب ترکه چه آسان،نبودنت شده عادت چه بی خیال نشستیم،نه کوششی نه وفایی فقط نشستیم وگفتیم*خداکندکه بیایی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف است بخاطر سیاهی کسانی،برگه ای سفید را خط خطی کنیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان می کنم فرمول آرامش این باشد: نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده و اعتماد به خدا،نگاه به حال ودیدن خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترم ، من روى بند زياد راه رفتم اما باور كن روى زمين در يك خط راست رفتن هزار بار سخت تر است ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو رودخونه بيفتى يه قايق نجات هست ..... اگه تو چاه بيفتى يه طناب هست .... ولى وقتى تو دام عشق افتادى .... هيچ اميدى نيست !!!!!!