بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی؟! قهوه ام را شیرین کن! آنروزها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر . . . . در کنج خانه ی سالمندان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم واسه كسي دورويي كن.. ك حداقل حوصله همون ي روتم داشته باش.... . . .!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهمیشه صداهای بلندرامیشنویم پررنگهارامیبینیم سخت ها را میخواهیم غافل از اینکه خوبها آسان می ایند بی رنگ می مانند وبی صدا میروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برنامه ((الف)) به نتیجه نرسید ، آرام و خونسرد باش.الفبا31حرف دیگر هم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدنی نیستی مانند ماه  که با هیچ دستمالی از شیشه ی  پنجره پاک نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان باش و به هر کسی میرسی لبخند بزن! تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد،  شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد  و آنها بسیار به آن محتاج باشند… « انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کسی که ادعای رفاقت می کند در را باز نکن خیلی ها مثل بچه ها درمی زنند و فرار می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی خیلیابودم اما،...اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم.!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی ماورایی هرکس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق بود حتی در شر بهتر از گمراه شدن در اصول اخلاقیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که روم جز تو پی یار دگر یا بجز تو شوم طالب بوسه از یار دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبر وقتی وارد جنگل شد، درختان ناله زدند: *نگاه کنید- دسته اش از ماست....* اینه واقعیت روزگارمون........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یه آدم بی احساس جای پای یه آدم خائن حتما وجود داره... نگو نه که باورم نمیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق رفیقش شد، اسم عشقش رو تو گوشیش نوشت "زن داداش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـم گـفـت: کـرم داری؟!؟ خـیـلـی نـاراحـت شـدم!!! آخـه ایـن اولـین بـاری بـود کـه.... ازم یـه چـیـزی مـی خـواسـت و مـن نـداشـتـم....!!!:^) خـیـلـی شـرمـنـده اش شـدم!!!:^)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی؟! قهوه ام را شیرین کن! آنروزها که تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر . . . . در کنج خانه ی سالمندان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم واسه كسي دورويي كن.. ك حداقل حوصله همون ي روتم داشته باش.... . . .!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهمیشه صداهای بلندرامیشنویم پررنگهارامیبینیم سخت ها را میخواهیم غافل از اینکه خوبها آسان می ایند بی رنگ می مانند وبی صدا میروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برنامه ((الف)) به نتیجه نرسید ، آرام و خونسرد باش.الفبا31حرف دیگر هم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش شدنی نیستی مانند ماه  که با هیچ دستمالی از شیشه ی  پنجره پاک نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان باش و به هر کسی میرسی لبخند بزن! تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد،  شاید لبخندت برایشان مانند گنجی ارزشمند باشد  و آنها بسیار به آن محتاج باشند… « انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند! »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کسی که ادعای رفاقت می کند در را باز نکن خیلی ها مثل بچه ها درمی زنند و فرار می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوی خیلیابودم اما،...اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم.!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمایه ی ماورایی هرکس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادق بود حتی در شر بهتر از گمراه شدن در اصول اخلاقیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه آنم که روم جز تو پی یار دگر یا بجز تو شوم طالب بوسه از یار دگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبر وقتی وارد جنگل شد، درختان ناله زدند: *نگاه کنید- دسته اش از ماست....* اینه واقعیت روزگارمون........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یه آدم بی احساس جای پای یه آدم خائن حتما وجود داره... نگو نه که باورم نمیشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که عشقش عاشق رفیقش شد، اسم عشقش رو تو گوشیش نوشت "زن داداش"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـهـم گـفـت: کـرم داری؟!؟ خـیـلـی نـاراحـت شـدم!!! آخـه ایـن اولـین بـاری بـود کـه.... ازم یـه چـیـزی مـی خـواسـت و مـن نـداشـتـم....!!!:^) خـیـلـی شـرمـنـده اش شـدم!!!:^)