بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تان را با آدمها رعایت کنید... آدم ها یهو میزنند روی ترمز و اونوقت شما مقصرید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا قسمت داشتنت را ازمن گرفت گمانم... کسی بیشتر ازمن دعا کرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. سهـــمِ مـــن از تمــامِ چشـــمانـــتـــــ ,, فقــــط نیــــم نگـــاهـــی بـــود! .... کــــه آن هــم زود روی گـــــــــردانــــید..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدا بود تا در آن وقت که بی حوصله و تنهایی و دلت از غم دنیا مملو بزنی تکیه بر آن و بخندی به همه رنج جهان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشت مشت بذر حرفهای نسنجیده می پاشی بر دلم... غافلگیر نشو اگر روزی نفرت درو کردی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق محبت نیست اسراف محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت اسمان بغضت که می شکندهمه خوشحال میشوند بغض من که میشکندهمه میگویند:چته باز؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی،داشتنی،خریدنی یا قرض گرفتنی نیست.وقتی روح تو لحظاتش را با بخشندگی و قدرشناسی می گذراند،بدان که شادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از اونایی که وقتی شوخی میکنی جدی میگیرن اونایی هستن که وقتی جدی میگی شوخی میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان … قصه من به سر رسید … سوار شو … تو را هم تا خانه‌ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود گفت Love؟؟ ما نسلِ مجازی هستیم:| نهایتِ احساساتمان Like است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام حنجره هایی که تو را می خوانند قناریِ کوچکِ دست آموزی هست که دفتر نُت های مرا دوره می کند هر شب.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تان را با آدمها رعایت کنید... آدم ها یهو میزنند روی ترمز و اونوقت شما مقصرید!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا قسمت داشتنت را ازمن گرفت گمانم... کسی بیشتر ازمن دعا کرده بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. سهـــمِ مـــن از تمــامِ چشـــمانـــتـــــ ,, فقــــط نیــــم نگـــاهـــی بـــود! .... کــــه آن هــم زود روی گـــــــــردانــــید..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دستان خدا پیدا بود تا در آن وقت که بی حوصله و تنهایی و دلت از غم دنیا مملو بزنی تکیه بر آن و بخندی به همه رنج جهان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشت مشت بذر حرفهای نسنجیده می پاشی بر دلم... غافلگیر نشو اگر روزی نفرت درو کردی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که لایق محبت نیست اسراف محبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت اسمان بغضت که می شکندهمه خوشحال میشوند بغض من که میشکندهمه میگویند:چته باز؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی،داشتنی،خریدنی یا قرض گرفتنی نیست.وقتی روح تو لحظاتش را با بخشندگی و قدرشناسی می گذراند،بدان که شادی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از اونایی که وقتی شوخی میکنی جدی میگیرن اونایی هستن که وقتی جدی میگی شوخی میگیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان … قصه من به سر رسید … سوار شو … تو را هم تا خانه‌ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی بود گفت Love؟؟ ما نسلِ مجازی هستیم:| نهایتِ احساساتمان Like است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام حنجره هایی که تو را می خوانند قناریِ کوچکِ دست آموزی هست که دفتر نُت های مرا دوره می کند هر شب.