بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تورا دور زده.حالم خوبست اما گذشته ام درد میکند نبخش کسی را که بدون دلیل کنار زد که روزی بدون دلیل تر از تو کنار میرود....ودر حسرت بخشش توست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون برگ هزاری توی جیب ها نباشه اون که طلبی داره،طلبش هم رفع نمیشه ،اون که بدهی داره جسدش هم دفن نمیشه.خدا حاک پاتم،توی که بزرگترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد داریم از دبستان در کتاب ... درس اول صحبت نان بود و اب ... ان چه را در خردسالی خوانده ایم ... همچنان در جستجویش مانده ایم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم می زد :"گلم"! گلی بودم در باغچه ی دلش اما ... او باغبان عاشقی نبود! گاهی سر می زد و دل می برد ! سالها بعد دانستم که من تنها نبودم ! او باغبان گل های زیادی بود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر در پایان است، نکند مهر تو با تقویم است، من زتقویم دلت باخبرم، همه ماهش مهر است، همه روزش احساس، زنده باشی ای دوست، عزتت افزون باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جماعتی که گوشهایش را گرفته فریاد تو شبیه شِکلک در آوردن است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترســم از آدم هایی که عاشق نمی شوند، ولی عاشق کردن را خوب بلدند...! این روزها مجنون هم كه بشوی... ليلی ات را ميبرند ... با ماشين شاسی بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین درد زندگی آنجاست که همدیگر را دوست داریم و می‌دانیم که نیمه ی همیم....اما غرورمان اجازه ی ابراز عشق را نمیدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از لبخندت خوشحال میشوم که تار میبینم... هنوز هم وقتی خوشحالی اشک توی چشام حلقه میزنه...اما نمیریزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه گريه نميكنم فكر نكن از سنگم . . تنهايي قدم زدن من از گريه دردناكتره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر تو تکثیر یه درد دوباره ای پدر تو معنی زندگی شاعرانه ای پدر تو خشم کوچه ای که تو مشتته پدر تو شاعر نسلی هستی که پشتته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد  که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه  اون روز روزیه که مــ❤ـــادرت پیشت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمی خواهم ساخت ، از نی باغ بهشت ، جوهراز شیشه ذات ، نوراز شمع حیات ، تانویسم همه جا ، روزگارت خوش باد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا انقدر سیگار میکشی!بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دار بزن خاطرات کسی که تورا دور زده.حالم خوبست اما گذشته ام درد میکند نبخش کسی را که بدون دلیل کنار زد که روزی بدون دلیل تر از تو کنار میرود....ودر حسرت بخشش توست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون برگ هزاری توی جیب ها نباشه اون که طلبی داره،طلبش هم رفع نمیشه ،اون که بدهی داره جسدش هم دفن نمیشه.خدا حاک پاتم،توی که بزرگترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد داریم از دبستان در کتاب ... درس اول صحبت نان بود و اب ... ان چه را در خردسالی خوانده ایم ... همچنان در جستجویش مانده ایم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم می زد :"گلم"! گلی بودم در باغچه ی دلش اما ... او باغبان عاشقی نبود! گاهی سر می زد و دل می برد ! سالها بعد دانستم که من تنها نبودم ! او باغبان گل های زیادی بود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهر در پایان است، نکند مهر تو با تقویم است، من زتقویم دلت باخبرم، همه ماهش مهر است، همه روزش احساس، زنده باشی ای دوست، عزتت افزون باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جماعتی که گوشهایش را گرفته فریاد تو شبیه شِکلک در آوردن است . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترســم از آدم هایی که عاشق نمی شوند، ولی عاشق کردن را خوب بلدند...! این روزها مجنون هم كه بشوی... ليلی ات را ميبرند ... با ماشين شاسی بلند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک ترین درد زندگی آنجاست که همدیگر را دوست داریم و می‌دانیم که نیمه ی همیم....اما غرورمان اجازه ی ابراز عشق را نمیدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر از لبخندت خوشحال میشوم که تار میبینم... هنوز هم وقتی خوشحالی اشک توی چشام حلقه میزنه...اما نمیریزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر میشود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه گريه نميكنم فكر نكن از سنگم . . تنهايي قدم زدن من از گريه دردناكتره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر تو تکثیر یه درد دوباره ای پدر تو معنی زندگی شاعرانه ای پدر تو خشم کوچه ای که تو مشتته پدر تو شاعر نسلی هستی که پشتته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد  که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه  اون روز روزیه که مــ❤ـــادرت پیشت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمی خواهم ساخت ، از نی باغ بهشت ، جوهراز شیشه ذات ، نوراز شمع حیات ، تانویسم همه جا ، روزگارت خوش باد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نپرس چرا انقدر سیگار میکشی!بپرس چی میکشی که انقدر سیگار میکشی!