بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی انسوتر.... جاییست که یک عزیزی در انجا دارم هرکجاهست...به هر حال..به هر کار.. عزیزاست برایم "خدایا" توخودت غرق سعادت دارش...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال تو می گردم،هر چند می دانم باعثش غرورمه...مرگ بر تو باد ای غرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن میهمانی ای نباشد که انتظارش را داشتی.... ولی حال که به آن دعت شده ای تا میتوانی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دســـت نه در دوردســـت.... عشقی باشد در دل نه در ســـر.... و دلیلی باشد برای زنـــــدگی نه روزمرگـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فک میکنم به خودم میگم،میشه برا یه بارم که شده روز ولنتاینو کنار ساحل من و تو تنها باشیم........ یعنی میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازما کامل نیست،پس سعی نکنید خود را برای یک نفر کامل کنید...بلکه منتظر کسی بمانید که نفس شما را دوست داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هيچ فرزندي رو شرمنده مادرش نكنه. همه ازين پست خوششون نمياد. فقط اونايي كه ميفهمن خوششون مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرهای ما ساخته شد و ما توبه نکردیم ای کاش توبه می کردیم...قبل از اینکه ساخته شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را می شنوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ... . . کاش از اول غیر از خدا هیشکی نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید یه دیوار تنهایی بکشی دورت.... نه واسه دوری از دیگران..نه.. فقط واسه اینکه ببینی کی حاضره بخاطرت این دیوارو خراب کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش .... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران و بعد قضاوت کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است سرنوشت ماهی قرمز کوچک به هوای یافتن عشقش به دریا زد و دریده شد توسط کوسه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین فداکاری که تا حالا دیدم مربوط میشه به اون تبلیغاتی که پسره سرطان داشت و کچل بود اونوقت خواهرش موهای بلند و خوشکل خودشو کوتاه از ته زد تا داداش کوچولوش غصه نخوره که مسخرش میکنن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی انسوتر.... جاییست که یک عزیزی در انجا دارم هرکجاهست...به هر حال..به هر کار.. عزیزاست برایم "خدایا" توخودت غرق سعادت دارش...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال تو می گردم،هر چند می دانم باعثش غرورمه...مرگ بر تو باد ای غرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن میهمانی ای نباشد که انتظارش را داشتی.... ولی حال که به آن دعت شده ای تا میتوانی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دســـت نه در دوردســـت.... عشقی باشد در دل نه در ســـر.... و دلیلی باشد برای زنـــــدگی نه روزمرگـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فک میکنم به خودم میگم،میشه برا یه بارم که شده روز ولنتاینو کنار ساحل من و تو تنها باشیم........ یعنی میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازما کامل نیست،پس سعی نکنید خود را برای یک نفر کامل کنید...بلکه منتظر کسی بمانید که نفس شما را دوست داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هيچ فرزندي رو شرمنده مادرش نكنه. همه ازين پست خوششون نمياد. فقط اونايي كه ميفهمن خوششون مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرهای ما ساخته شد و ما توبه نکردیم ای کاش توبه می کردیم...قبل از اینکه ساخته شود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را می شنوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود ... . . کاش از اول غیر از خدا هیشکی نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا باید یه دیوار تنهایی بکشی دورت.... نه واسه دوری از دیگران..نه.. فقط واسه اینکه ببینی کی حاضره بخاطرت این دیوارو خراب کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش .... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهی قضاوتم کنی ؟ کفش هایم را بپوش راهم را قدم بزن دردهایم را بکش سال هایم را بگذران و بعد قضاوت کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است سرنوشت ماهی قرمز کوچک به هوای یافتن عشقش به دریا زد و دریده شد توسط کوسه ها …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین فداکاری که تا حالا دیدم مربوط میشه به اون تبلیغاتی که پسره سرطان داشت و کچل بود اونوقت خواهرش موهای بلند و خوشکل خودشو کوتاه از ته زد تا داداش کوچولوش غصه نخوره که مسخرش میکنن...