بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا ممنـون، که کمـک کـردی بفهـمم... کـه حتـی سایـه ام در زمـان تاریکـی تنهایـم خـواهد گذاشـت، پـس فهمیـدم.... نـباید به هیـچ چیـز جـز تو وابستـه باشـم؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمـان باشـد زمـان مـا محـدود اسـت... پـس زمانمـان را با زنـدگی کـردن در زنـدگی دیـگران هـدر ندهیـم! "استیـو جابـز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جایی که توان دارید تلاش کنید: برای عشق، برای رفاه، برای امنیت. و در آخر می بینید که أصلا و أبدا تلاشهایت بی فایده نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دارد از میان ِ پرده به اتاق َم سَرَک می کشد ... ، به گمان َم تا به حال این همه تنهائی ندیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت بودن با کسانی که دوستشان دارم ، از همه چیز با ارزشتر است. “والت ویتمن”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت … “مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هرچــــــــــــی صبور تر باشی.... زندگی پرو تر میشه !!! اینجوری نیستش؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت را میکشم رفیق....... اما هرگز تن به نئشگی با نامردان نمیدهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم!!!!!!!!!!!!!! سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم !!!!!!!!! من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ وقـت از نـدونـسـتـن نـتـرس....!!! چـون بـرای دونـسـتـن....نـدونـسـتـن لـازمـه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو بی خودت راهی قصه کردی دل عاشقم رو پر از غصه کردی.... کسی حرف این خسته رو گوش نکرد دلم این شکستو فراموش نکرد.... خسته از آسمون از زمین،آدما.... من تو رو دارم اینجا فقط ای "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود... ما راهمان جداست... بگذار ابرها تيره باشند...  ما چترمان خداست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا ممنـون، که کمـک کـردی بفهـمم... کـه حتـی سایـه ام در زمـان تاریکـی تنهایـم خـواهد گذاشـت، پـس فهمیـدم.... نـباید به هیـچ چیـز جـز تو وابستـه باشـم؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمـان باشـد زمـان مـا محـدود اسـت... پـس زمانمـان را با زنـدگی کـردن در زنـدگی دیـگران هـدر ندهیـم! "استیـو جابـز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جایی که توان دارید تلاش کنید: برای عشق، برای رفاه، برای امنیت. و در آخر می بینید که أصلا و أبدا تلاشهایت بی فایده نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دارد از میان ِ پرده به اتاق َم سَرَک می کشد ... ، به گمان َم تا به حال این همه تنهائی ندیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت بودن با کسانی که دوستشان دارم ، از همه چیز با ارزشتر است. “والت ویتمن”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت … “مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هرچــــــــــــی صبور تر باشی.... زندگی پرو تر میشه !!! اینجوری نیستش؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت را میکشم رفیق....... اما هرگز تن به نئشگی با نامردان نمیدهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم!!!!!!!!!!!!!! سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم !!!!!!!!! من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ وقـت از نـدونـسـتـن نـتـرس....!!! چـون بـرای دونـسـتـن....نـدونـسـتـن لـازمـه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو بی خودت راهی قصه کردی دل عاشقم رو پر از غصه کردی.... کسی حرف این خسته رو گوش نکرد دلم این شکستو فراموش نکرد.... خسته از آسمون از زمین،آدما.... من تو رو دارم اینجا فقط ای "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود... ما راهمان جداست... بگذار ابرها تيره باشند...  ما چترمان خداست...