بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو فکـر کـُن سیگـآر کِشیـدَن ژسـت مردانـه ای اسـتـ ... امـا آتـَش گرفتـَن و بی صِـدا سوختنـش کاملـن زَنانـِه اسـتـــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم ! ولی نمی دانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...خسته... فقط نپرس چرا؟؟؟ بايد تك تك ارزوهايت برباد رفته باشد تا بداني وقتي مي گويم خسته ام يعني چه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به روزهای شاد مشکوکم شک دارم ختم ماجرا اینجاست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند سپاس و ستایش خداونده بعد از اونکه نیت کردی دیگه نباید اطراف رو نگاه کنی اما متاسفانه بعضی از ما انسانها نیت میکنیم اما حاضر نیستیم دست از نگاه کردن به اطراف بشوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عوض شدن، زمونه عوض شده، میدونی؟ این روزها، وقتی با یه نفر دست میدی، بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بار خدایا چه بخوانی چه برانی چه به اوج برسانی چه به خاکم بکشانی ... نه من انم که برنجم نه تو انی که برانی................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به اندازه ای که احساسش میکنند"هست"؛ نه بدان گونه که"هست"احساسش کنند، بدان گونه که احساسش کنند"هست"...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... و این ماندن بود که او را گل من کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای واسه آدمای شریفه هرزه ها هیچوقت تنها نمی مونن تا معنی تنهای رو بفهمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : “اگه این یکی هم دختر بشه دستاشو قطع می کنم” خدا بهشان پسری داد که دست نداشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی تنهاترین دنیاست.............. با همه هستیو... با هیشکی نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو فکـر کـُن سیگـآر کِشیـدَن ژسـت مردانـه ای اسـتـ ... امـا آتـَش گرفتـَن و بی صِـدا سوختنـش کاملـن زَنانـِه اسـتـــ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم ! ولی نمی دانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...خسته... فقط نپرس چرا؟؟؟ بايد تك تك ارزوهايت برباد رفته باشد تا بداني وقتي مي گويم خسته ام يعني چه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به روزهای شاد مشکوکم شک دارم ختم ماجرا اینجاست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند سپاس و ستایش خداونده بعد از اونکه نیت کردی دیگه نباید اطراف رو نگاه کنی اما متاسفانه بعضی از ما انسانها نیت میکنیم اما حاضر نیستیم دست از نگاه کردن به اطراف بشوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عوض شدن، زمونه عوض شده، میدونی؟ این روزها، وقتی با یه نفر دست میدی، بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بار خدایا چه بخوانی چه برانی چه به اوج برسانی چه به خاکم بکشانی ... نه من انم که برنجم نه تو انی که برانی................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به اندازه ای که احساسش میکنند"هست"؛ نه بدان گونه که"هست"احساسش کنند، بدان گونه که احساسش کنند"هست"...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... و این ماندن بود که او را گل من کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای واسه آدمای شریفه هرزه ها هیچوقت تنها نمی مونن تا معنی تنهای رو بفهمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : “اگه این یکی هم دختر بشه دستاشو قطع می کنم” خدا بهشان پسری داد که دست نداشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی تنهاترین دنیاست.............. با همه هستیو... با هیشکی نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...