بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا حسود نیستم. اما وقتی دیدم واسه دوستم اس ام اس اومد توش نوشته بود کی میرسی عشقم؟؟؟ فقط، یه ذره دلم خواست، همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آخرش رسیدی خیلیم زود از اون به بعد هر روزم مثه روزای جمعست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... گاه خاطرات خنده دار ... ... ساده ترین بهانه ... ... برای گریستن می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید از آن آدم هایی باشیم که وقتی یک پرنده یا گربه داره رو زمین غذا میخوره، راهمون را کج کنیم تا آنها راحت باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درخت بادام گفتم: با من از خدا بگو و درخت بادام شکوفه داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غـرورم را به راحتــی به دست نیــاوردم کـه هر وقت دلـت خواست خـردش کنی ... ! غـرور من اگر بشکـنـــــــد با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرد شدن حـاصل ِ یـک لقـاح ِ اتفـاقی ست ! امــا مـَـرد بار آمــدن و زیستــن حاصل ِ تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست، و مـَـردی جـاودانه شدن ... حـاصل ِ یک عـُـمر نیــک نـــامی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبازمیگردی، کوچک ترین ستاره چشمم خورشیداست، واشتیاق لمس تو، شاید، شرم قدیم دستهایم را، مغلوب کند... ..وقتی توبازمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغهای کوچه پرپرگشتند، سپیده پنجره راشست، نسیم سردبرخاست، آه،صبح شد؛ شب رفت ودیشب شد، فرداآمدوامروزشد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نا آویزون کسی هستیم ..... ونه دعای کسی ..... خدایا شکرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که شما ساخته شده اید که فقط یک انسان باشید، انسانی که خودتان تصمیم گرفته اید باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید، کارهای بد انجام دهید و احساس بدی داشته باشید، این قانون ساده زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر به زبان شیرین بختیاری.... مو دلم سی دیدنت هیچ نیگره ساز مو ایام تو هم بیا پا چشمه تاراز دل من برای دیدنت آروم و قرار ندارد من می آییم و تو هم بیا در کنار چشمه تاراز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺵ .... ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ !!!!!!!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا حسود نیستم. اما وقتی دیدم واسه دوستم اس ام اس اومد توش نوشته بود کی میرسی عشقم؟؟؟ فقط، یه ذره دلم خواست، همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آخرش رسیدی خیلیم زود از اون به بعد هر روزم مثه روزای جمعست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... گاه خاطرات خنده دار ... ... ساده ترین بهانه ... ... برای گریستن می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید از آن آدم هایی باشیم که وقتی یک پرنده یا گربه داره رو زمین غذا میخوره، راهمون را کج کنیم تا آنها راحت باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درخت بادام گفتم: با من از خدا بگو و درخت بادام شکوفه داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غـرورم را به راحتــی به دست نیــاوردم کـه هر وقت دلـت خواست خـردش کنی ... ! غـرور من اگر بشکـنـــــــد با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرد شدن حـاصل ِ یـک لقـاح ِ اتفـاقی ست ! امــا مـَـرد بار آمــدن و زیستــن حاصل ِ تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست، و مـَـردی جـاودانه شدن ... حـاصل ِ یک عـُـمر نیــک نـــامی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبازمیگردی، کوچک ترین ستاره چشمم خورشیداست، واشتیاق لمس تو، شاید، شرم قدیم دستهایم را، مغلوب کند... ..وقتی توبازمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغهای کوچه پرپرگشتند، سپیده پنجره راشست، نسیم سردبرخاست، آه،صبح شد؛ شب رفت ودیشب شد، فرداآمدوامروزشد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نا آویزون کسی هستیم ..... ونه دعای کسی ..... خدایا شکرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشد که شما ساخته شده اید که فقط یک انسان باشید، انسانی که خودتان تصمیم گرفته اید باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارهای خوب انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید، کارهای بد انجام دهید و احساس بدی داشته باشید، این قانون ساده زندگی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر به زبان شیرین بختیاری.... مو دلم سی دیدنت هیچ نیگره ساز مو ایام تو هم بیا پا چشمه تاراز دل من برای دیدنت آروم و قرار ندارد من می آییم و تو هم بیا در کنار چشمه تاراز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺵ .... ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ !!!!!!!...