بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي کارگري يک هزاري پاره از لباس کهنه اش درآورد تا به صندوق صدقات بيندازد اما جمله اي ديد و پشيمان شد “” صدقه عمر را زياد مي کند!”"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... آخرین باری که بابت همه ی داده ها و نداده هات ازت تشکر کردم یادم نمیاد، امیدوارم سرم به جایی خورده باشه و حافظمو از دست داده باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زیبایی عزیز نیست". معرفته که انسان رو عزیز میکنه تقدیم به با معرفتا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیگن یه مردهیچ وقت گریه نمیکنه،قدم میزنه!وای به روزی که گریه کنه و قدم بزنه... بخدا راسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ! حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی ! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایت می سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت:خطرناک ترازحرفهای نیش داراست...کسی که سکوت میکند روزی حرفهاهش راسرنوشت به شماخواهدگفت. کی به این حرف اعتقاد داره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت: 02:00 بامداد خواب به چشمانم نمی اید... این بار چشمانم بسته شود از آن "او" میشوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین شکست عشقی رو وقتی یجربه کردم که از امتیاز هدیه م بخاطر چرت و پرت هایی که نوشته بودم کم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضای نماز یعنــــــــــی خدا هنوز منتظر حرف هایمان نشسته...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما تصمیم می گیریم اما در نهایت تصمیم ها ما را می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند کاری نیست که شما گاهی انجام می دهید، بلکه کارهایی که طبق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر ایجاد کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم را جایی دیدم که پسر برای پدرش ارزوی مرگ میکرد تا از سربازی معاف شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب تلخ دیروزرانهادم پشت سر..... اما... طلوع صبح فرداراچگونه سرکنم بی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که انسان می تواند در مورد آینده خود با اطمینان بگوید این است که زمانی خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي کارگري يک هزاري پاره از لباس کهنه اش درآورد تا به صندوق صدقات بيندازد اما جمله اي ديد و پشيمان شد “” صدقه عمر را زياد مي کند!”"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... آخرین باری که بابت همه ی داده ها و نداده هات ازت تشکر کردم یادم نمیاد، امیدوارم سرم به جایی خورده باشه و حافظمو از دست داده باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زیبایی عزیز نیست". معرفته که انسان رو عزیز میکنه تقدیم به با معرفتا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمیگن یه مردهیچ وقت گریه نمیکنه،قدم میزنه!وای به روزی که گریه کنه و قدم بزنه... بخدا راسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ! حتی اگر بهترین هایت را از دست دادی ! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایت می سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت:خطرناک ترازحرفهای نیش داراست...کسی که سکوت میکند روزی حرفهاهش راسرنوشت به شماخواهدگفت. کی به این حرف اعتقاد داره؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت: 02:00 بامداد خواب به چشمانم نمی اید... این بار چشمانم بسته شود از آن "او" میشوی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین شکست عشقی رو وقتی یجربه کردم که از امتیاز هدیه م بخاطر چرت و پرت هایی که نوشته بودم کم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضای نماز یعنــــــــــی خدا هنوز منتظر حرف هایمان نشسته...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما تصمیم می گیریم اما در نهایت تصمیم ها ما را می سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه می تواند تغییرات اساسی ایجاد کند کاری نیست که شما گاهی انجام می دهید، بلکه کارهایی که طبق برنامه انجام می دهید و قانون دارند می توانند تغییر ایجاد کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودتان صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهایی که انجام داده اید و احساس خوبی به آنها داشته اید سرزنش نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم را جایی دیدم که پسر برای پدرش ارزوی مرگ میکرد تا از سربازی معاف شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب تلخ دیروزرانهادم پشت سر..... اما... طلوع صبح فرداراچگونه سرکنم بی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که انسان می تواند در مورد آینده خود با اطمینان بگوید این است که زمانی خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...!!