بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم را جایی دیدم که پسر برای پدرش ارزوی مرگ میکرد تا از سربازی معاف شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب تلخ دیروزرانهادم پشت سر..... اما... طلوع صبح فرداراچگونه سرکنم بی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که انسان می تواند در مورد آینده خود با اطمینان بگوید این است که زمانی خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا حسود نیستم. اما وقتی دیدم واسه دوستم اس ام اس اومد توش نوشته بود کی میرسی عشقم؟؟؟ فقط، یه ذره دلم خواست، همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آخرش رسیدی خیلیم زود از اون به بعد هر روزم مثه روزای جمعست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... گاه خاطرات خنده دار ... ... ساده ترین بهانه ... ... برای گریستن می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید از آن آدم هایی باشیم که وقتی یک پرنده یا گربه داره رو زمین غذا میخوره، راهمون را کج کنیم تا آنها راحت باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درخت بادام گفتم: با من از خدا بگو و درخت بادام شکوفه داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غـرورم را به راحتــی به دست نیــاوردم کـه هر وقت دلـت خواست خـردش کنی ... ! غـرور من اگر بشکـنـــــــد با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرد شدن حـاصل ِ یـک لقـاح ِ اتفـاقی ست ! امــا مـَـرد بار آمــدن و زیستــن حاصل ِ تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست، و مـَـردی جـاودانه شدن ... حـاصل ِ یک عـُـمر نیــک نـــامی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبازمیگردی، کوچک ترین ستاره چشمم خورشیداست، واشتیاق لمس تو، شاید، شرم قدیم دستهایم را، مغلوب کند... ..وقتی توبازمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغهای کوچه پرپرگشتند، سپیده پنجره راشست، نسیم سردبرخاست، آه،صبح شد؛ شب رفت ودیشب شد، فرداآمدوامروزشد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نا آویزون کسی هستیم ..... ونه دعای کسی ..... خدایا شکرت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم را جایی دیدم که پسر برای پدرش ارزوی مرگ میکرد تا از سربازی معاف شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب تلخ دیروزرانهادم پشت سر..... اما... طلوع صبح فرداراچگونه سرکنم بی تو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که انسان می تواند در مورد آینده خود با اطمینان بگوید این است که زمانی خواهد مرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل هایت را به هیچ کس نگو چون یاد میگیرند چگونه دلت را به درد بیاورند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا حسود نیستم. اما وقتی دیدم واسه دوستم اس ام اس اومد توش نوشته بود کی میرسی عشقم؟؟؟ فقط، یه ذره دلم خواست، همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آخرش رسیدی خیلیم زود از اون به بعد هر روزم مثه روزای جمعست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... گاه خاطرات خنده دار ... ... ساده ترین بهانه ... ... برای گریستن می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید از آن آدم هایی باشیم که وقتی یک پرنده یا گربه داره رو زمین غذا میخوره، راهمون را کج کنیم تا آنها راحت باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درخت بادام گفتم: با من از خدا بگو و درخت بادام شکوفه داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غـرورم را به راحتــی به دست نیــاوردم کـه هر وقت دلـت خواست خـردش کنی ... ! غـرور من اگر بشکـنـــــــد با تـــکـــــه هـــایـــــش شاهـــــــرگ زنــــدگـــــی تـــــو را نیز خواهـــــد زد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَـرد شدن حـاصل ِ یـک لقـاح ِ اتفـاقی ست ! امــا مـَـرد بار آمــدن و زیستــن حاصل ِ تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست، و مـَـردی جـاودانه شدن ... حـاصل ِ یک عـُـمر نیــک نـــامی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توبازمیگردی، کوچک ترین ستاره چشمم خورشیداست، واشتیاق لمس تو، شاید، شرم قدیم دستهایم را، مغلوب کند... ..وقتی توبازمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغهای کوچه پرپرگشتند، سپیده پنجره راشست، نسیم سردبرخاست، آه،صبح شد؛ شب رفت ودیشب شد، فرداآمدوامروزشد...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که نا آویزون کسی هستیم ..... ونه دعای کسی ..... خدایا شکرت ...