بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نـــــــیستم فـــقط دیگر کســــــــــی برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی حیات چیزی جز این نبود.. یا آرزوی مرگ یا مرگ آرزو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن یهـو مـی ایستــی !! سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی : خدایــا … دیگــه زورم نمیــرسـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ات را ببخش زيرا آنها مانند كفش هاي كودكي ات نه تنها برايت  كوچكند بلكه تو را از برداشتن گام هاي بزرگ باز مي دارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به نبودن هايت هست!دلتنگي براي تو،حكم نفس كشيدنم را دارد، آن  را هم بگيري، "ميميرم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم پدر موجودی است که جونشو واسه بچه ش میده ولی ماشینشو نه؛منتظر بودم که تحت تاثیر قرار بگیره که گفت:آخه ماشینش جون بچه شو میگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر استاد سپهری ادم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست به سراغ من اگر میایید نرم و اهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن چـشــم هـای بـی تـو را بــه کـجـای ایـن شــهـر بـدوزم کـه هــنـوز نـرفــتـه بــاشـی؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـُجــای آسـمــان بـبـیـنـمــت؟! مـــن از جـسـتـجـوی زمــیـن خـســــتـه ام ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگــــــر از سکـــوت گــذشتــه ... ............ کــاش یکــــی می آمــــد و طنـــابــی می انـــداخــتـــ و .. خــلاص.............................!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گــــریـه نــکرده ام ، از وقــتـی نـیــســـتـی ، هــی گـرد و خـاک مـیـرود ؛ تـوی چـشـــمـم ... "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نـــــــیستم فـــقط دیگر کســــــــــی برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی حیات چیزی جز این نبود.. یا آرزوی مرگ یا مرگ آرزو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن یهـو مـی ایستــی !! سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی : خدایــا … دیگــه زورم نمیــرسـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ات را ببخش زيرا آنها مانند كفش هاي كودكي ات نه تنها برايت  كوچكند بلكه تو را از برداشتن گام هاي بزرگ باز مي دارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به نبودن هايت هست!دلتنگي براي تو،حكم نفس كشيدنم را دارد، آن  را هم بگيري، "ميميرم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام میگم پدر موجودی است که جونشو واسه بچه ش میده ولی ماشینشو نه؛منتظر بودم که تحت تاثیر قرار بگیره که گفت:آخه ماشینش جون بچه شو میگیره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صبح باش من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر استاد سپهری ادم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاریست به سراغ من اگر میایید نرم و اهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــن چـشــم هـای بـی تـو را بــه کـجـای ایـن شــهـر بـدوزم کـه هــنـوز نـرفــتـه بــاشـی؟! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـُجــای آسـمــان بـبـیـنـمــت؟! مـــن از جـسـتـجـوی زمــیـن خـســــتـه ام ... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دیگــــــر از سکـــوت گــذشتــه ... ............ کــاش یکــــی می آمــــد و طنـــابــی می انـــداخــتـــ و .. خــلاص.............................!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گــــریـه نــکرده ام ، از وقــتـی نـیــســـتـی ، هــی گـرد و خـاک مـیـرود ؛ تـوی چـشـــمـم ... "