بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلگیر نشو از من ولی ته نامردیه دنیات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی خودمو بغل میکنم و میگم:غصه نخور دیوونه من که باهاتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا قبول دارن؟! آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده که از لحاظ عقلی نباید کسی رو دوس داشته باشی ولی از لحاظ قلبی حاضر باشی که جونتو واسش بدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جذابیت مرد تو سادگیشه زیبایی یه مرد به مرامو معرفتشه خوشگلیه مرد به مررررد بودنشه! نه به ابروهای تمیز شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیر ها پاکتی اند،وقتی همه پلنگ ها صورتی اند،ایراد مگیر که عشق ها ساعتی اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنم روی دست خدا هم مانده ام!!!! خسته اش کرده ام!!! خودش هم نمیداند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خاطرات کودکی با تمام شیرینیشان مزه دهانمان را تلخ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرادعا دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک "دوست" که بشود با او حرف زد و بعد "پشیمان" نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــامي كنم، هر كجا خسته شدي ، یا كه پرغصه شدي ، دستي از غیب به دادت برسد و چه زیــبـــاســت كه آن دست خــــدا باشد و بـس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبها ترین گوهر گرانبها ،اشک چشمی است  که به خاطر دوری از دوست ریخته شود غمی که به خاطر دیگران در دل باشد  لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان همهمه ي برگ هاي خشك پاييزي... فقط تو مانده اي... كه هنوز از بهار لبريزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلگیر نشو از من ولی ته نامردیه دنیات . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی خودمو بغل میکنم و میگم:غصه نخور دیوونه من که باهاتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا قبول دارن؟! آدم باید یکیو داشته باشه که وقتی نگاش میکنه دلش یه جوری بشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده که از لحاظ عقلی نباید کسی رو دوس داشته باشی ولی از لحاظ قلبی حاضر باشی که جونتو واسش بدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جذابیت مرد تو سادگیشه زیبایی یه مرد به مرامو معرفتشه خوشگلیه مرد به مررررد بودنشه! نه به ابروهای تمیز شده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیر ها پاکتی اند،وقتی همه پلنگ ها صورتی اند،ایراد مگیر که عشق ها ساعتی اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنم روی دست خدا هم مانده ام!!!! خسته اش کرده ام!!! خودش هم نمیداند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خاطرات کودکی با تمام شیرینیشان مزه دهانمان را تلخ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرادعا دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک "دوست" که بشود با او حرف زد و بعد "پشیمان" نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــامي كنم، هر كجا خسته شدي ، یا كه پرغصه شدي ، دستي از غیب به دادت برسد و چه زیــبـــاســت كه آن دست خــــدا باشد و بـس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبها ترین گوهر گرانبها ،اشک چشمی است  که به خاطر دوری از دوست ریخته شود غمی که به خاطر دیگران در دل باشد  لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان همهمه ي برگ هاي خشك پاييزي... فقط تو مانده اي... كه هنوز از بهار لبريزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"