بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمی فروشم حتی به بالاترین بها ! ولی آنگونه که بخواهم خرج می کنم برای آنهایی که لایق آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آرزوهایت هستم... "اما"شاید قانون دنیا این باشد که تو صاحب آرزویی باشی که شیرینی تعبیرش. از آن دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى كه رفت ، بگذار برود ... هواى سرد بهانه است .... هواى ديگرى در سر دارد. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن !  حتي اگر بهترين هايت را از دست دادي!  چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايت مي سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتى رفته اى  همه نامرد شده اند !!!! حتى اين تلفن لعنتى  زنگ نميزند كه ديگر .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تند به زیردست، برای ترساندن آزاررسانی از نوع حرام است؛ و تبسم به عاصی و گناه‌کار، برای تشویق، یاری بر معصیت است. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز هر دو " فاحشه ايم " .... آنروزى كه هر دو  جايى دور در آغوش ديگرى  بيقرار هم هستيم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت نشد دستشو بگیرم...ولی اون روزای آخر مچشو گرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تاوان شیر بودن قفس است,آنجا که شغالها آزادنه میگردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بي تفاوت باشيم و براي رفع گرفتاريها و بلاهايي كه اهل ايمان بدان مبتلا هستند دعا نكنيم، آن بلاها به ما هم نزديك خواهد بود. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند دیگران نباش، حتی اگر تو تنها فردی باشی که مانند دیگران نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادری فکر کن که پسرش زمان صلح رفته سربازی دیگه بر نگشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر هم كه باز كني خيس خجالت مي شوم زير باران خوبي هايت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهترین داستان دنیا: بعد از 20 سال ترکش جا به جا شد ، او مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـی دســت از سـرم بـــرمـی داری؟ مـی پـرسـم کـه بــدانـم کی مـی مــیـرم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هـمـیـن چـنـد روز پـیـش فـکـر مـی کـردم مـی تـوانـم عـاشـق کـسـی شـبـیـه تـو شـوم از هـمـیـن چـنـد روز پـیـش هـیـچ کـس، شـبـیـه تـو نـیـســت ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمی فروشم حتی به بالاترین بها ! ولی آنگونه که بخواهم خرج می کنم برای آنهایی که لایق آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آرزوهایت هستم... "اما"شاید قانون دنیا این باشد که تو صاحب آرزویی باشی که شیرینی تعبیرش. از آن دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى كه رفت ، بگذار برود ... هواى سرد بهانه است .... هواى ديگرى در سر دارد. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن !  حتي اگر بهترين هايت را از دست دادي!  چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايت مي سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتى رفته اى  همه نامرد شده اند !!!! حتى اين تلفن لعنتى  زنگ نميزند كه ديگر .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه تند به زیردست، برای ترساندن آزاررسانی از نوع حرام است؛ و تبسم به عاصی و گناه‌کار، برای تشویق، یاری بر معصیت است. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز هر دو " فاحشه ايم " .... آنروزى كه هر دو  جايى دور در آغوش ديگرى  بيقرار هم هستيم !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت نشد دستشو بگیرم...ولی اون روزای آخر مچشو گرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تاوان شیر بودن قفس است,آنجا که شغالها آزادنه میگردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بي تفاوت باشيم و براي رفع گرفتاريها و بلاهايي كه اهل ايمان بدان مبتلا هستند دعا نكنيم، آن بلاها به ما هم نزديك خواهد بود. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند دیگران نباش، حتی اگر تو تنها فردی باشی که مانند دیگران نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادری فکر کن که پسرش زمان صلح رفته سربازی دیگه بر نگشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر هم كه باز كني خيس خجالت مي شوم زير باران خوبي هايت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاهترین داستان دنیا: بعد از 20 سال ترکش جا به جا شد ، او مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کـی دســت از سـرم بـــرمـی داری؟ مـی پـرسـم کـه بــدانـم کی مـی مــیـرم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" هـمـیـن چـنـد روز پـیـش فـکـر مـی کـردم مـی تـوانـم عـاشـق کـسـی شـبـیـه تـو شـوم از هـمـیـن چـنـد روز پـیـش هـیـچ کـس، شـبـیـه تـو نـیـســت ... ! "