بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هایش را نوازش کن ... قبل از اینکه سفید شوند ... زن است .. با همه زن بودنش ، دوست دارد نوازشت را ولی با هوش است .فرق ریا با صداقت را می فهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها میگذرد... آنچه بگذشت...نمی آید باز... قصه ای هست... که هرگز ... نتواند شد آغاز.... ""سهراب""اهل کاشانم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونـی رفیـق... وقتـی دلـت یـه جایـی گـیر باشـه، کُـل زندگیـت و نـخ کِـش مـی کنـه:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی پسرا گفت: آهای پسر... حواست باشه...! این دختری که به تو دل داده،خیلی ها در" آرزوی نیم نگاهش" هستند... لیاقت داشته باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بدنیا اومدیم...!تنها از دنیا میریم.. درد دارد!!!کسی تنهایت بگذارد که همه به جرم با او بودن تنهایت گذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پهلــــوان واقعی کسی است که، قلب ها را فتح کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیست که توانایی ترجمه سکوت دیگران را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل چو خالی شود از عشق به دورش انداز شیشه بی باده چو گردد، شکستن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامرديست تا وقتي در كنارت بود صدايش ميكردي فّْرشته.. و حالا كه دلت را زد و رهايش كردي نامش را بخواني فاحشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر...تنها غم زندگیمان شکستن نک مدادمان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... هرنفس درد است که میکشم... کاش بودی یا اصلا نبودی... این که هستی وکنارم نیستی دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریت یعنی... . . . . . صداقت باکسی که سیاست داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمی فروشم حتی به بالاترین بها ! ولی آنگونه که بخواهم خرج می کنم برای آنهایی که لایق آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آرزوهایت هستم... "اما"شاید قانون دنیا این باشد که تو صاحب آرزویی باشی که شیرینی تعبیرش. از آن دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى كه رفت ، بگذار برود ... هواى سرد بهانه است .... هواى ديگرى در سر دارد. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن !  حتي اگر بهترين هايت را از دست دادي!  چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايت مي سازد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مو هایش را نوازش کن ... قبل از اینکه سفید شوند ... زن است .. با همه زن بودنش ، دوست دارد نوازشت را ولی با هوش است .فرق ریا با صداقت را می فهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها میگذرد... آنچه بگذشت...نمی آید باز... قصه ای هست... که هرگز ... نتواند شد آغاز.... ""سهراب""اهل کاشانم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونـی رفیـق... وقتـی دلـت یـه جایـی گـیر باشـه، کُـل زندگیـت و نـخ کِـش مـی کنـه:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی پسرا گفت: آهای پسر... حواست باشه...! این دختری که به تو دل داده،خیلی ها در" آرزوی نیم نگاهش" هستند... لیاقت داشته باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بدنیا اومدیم...!تنها از دنیا میریم.. درد دارد!!!کسی تنهایت بگذارد که همه به جرم با او بودن تنهایت گذاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پهلــــوان واقعی کسی است که، قلب ها را فتح کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیست که توانایی ترجمه سکوت دیگران را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل چو خالی شود از عشق به دورش انداز شیشه بی باده چو گردد، شکستن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامرديست تا وقتي در كنارت بود صدايش ميكردي فّْرشته.. و حالا كه دلت را زد و رهايش كردي نامش را بخواني فاحشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر...تنها غم زندگیمان شکستن نک مدادمان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... هرنفس درد است که میکشم... کاش بودی یا اصلا نبودی... این که هستی وکنارم نیستی دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خریت یعنی... . . . . . صداقت باکسی که سیاست داشت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسم را نمی فروشم حتی به بالاترین بها ! ولی آنگونه که بخواهم خرج می کنم برای آنهایی که لایق آن هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزومند آرزوهایت هستم... "اما"شاید قانون دنیا این باشد که تو صاحب آرزویی باشی که شیرینی تعبیرش. از آن دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اى كه رفت ، بگذار برود ... هواى سرد بهانه است .... هواى ديگرى در سر دارد. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن !  حتي اگر بهترين هايت را از دست دادي!  چون اين زندگي كردن است كه بهترين هاي ديگر را برايت مي سازد . . .