بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....به تنهایت قسم....دل هیچکس رابه انچه قسمتش نیست عادت نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری که نه "منتظر"میمونه کسی خوشبختش کنه نه"اجازه"میده کسی بدبختش کنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شناس قابلي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشتـــه های مجازی... ...دلــــم برای یک سطـــر دســـت خط واقعــــی تنــــگ شــــده ...آن هم از نـــوع صــادقـــانه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دنیا اینه که تو بی خبر باشی و یکی شادیتو از خدا بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها به هم كه ميرسند آشيانه ميسازند من و تو  خاطره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دروغ خوبه!!! به مادر كم طاقت بايد دروغ گفت... بايدبهش بگي حالم خوبه غذاخوبه هوا خوبه دلمون خوشه وقتي مادر خوب باشه يعني همه چيز خوبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کامیونه نوشته بود داداش حرص نزن کفن جیب نداره!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ي رفيقان قديم قصه ي دمپايي هاي آسايشگاست.... ديگر هيچوقت جفت نخواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضیه ادما مثله عکسه...خیلی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین.. قبول دارین؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....به تنهایت قسم....دل هیچکس رابه انچه قسمتش نیست عادت نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری که نه "منتظر"میمونه کسی خوشبختش کنه نه"اجازه"میده کسی بدبختش کنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شناس قابلي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشتـــه های مجازی... ...دلــــم برای یک سطـــر دســـت خط واقعــــی تنــــگ شــــده ...آن هم از نـــوع صــادقـــانه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دنیا اینه که تو بی خبر باشی و یکی شادیتو از خدا بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها به هم كه ميرسند آشيانه ميسازند من و تو  خاطره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي وقتا دروغ خوبه!!! به مادر كم طاقت بايد دروغ گفت... بايدبهش بگي حالم خوبه غذاخوبه هوا خوبه دلمون خوشه وقتي مادر خوب باشه يعني همه چيز خوبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت کامیونه نوشته بود داداش حرص نزن کفن جیب نداره!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ي رفيقان قديم قصه ي دمپايي هاي آسايشگاست.... ديگر هيچوقت جفت نخواهند شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضیه ادما مثله عکسه...خیلی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین.. قبول دارین؟؟؟