بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهادر ارتفاع مشخصی قرار دارند،پایین تر می آیند ولی بالاتر نمی روند. پس هر وقت آسمان دلت ابری شد با دنیا نجنگ،فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـیـابـون دیـدم نـوشـتـه بـود :مـردان بـا غـیـرت، زنـان بـا حـجـاب دارنـد!بـه نـظـر مـن امـا :مـردان با غـیـرت، چـشـمـان بـا حـجاب دارنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید. معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون تا خرخره پر از بغضم مرسی دیگه میل ندارم بسه .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتى توست .... هى !!! معشوقه ى من !! سلامتى ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى بينى ؟؟؟ دارند ميسوزند در عاشقانه هايمان  " بعضى " ها  از حسادت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام بدبختیام وقتی کنارشم مجبورم بلند بخندم تا به اطراف بفهمونم کنارش خوشبختم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانها گله دارند: ز ما سیر شدید؟ بس که بر خاک نشستید، زمین گیر شدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خالـــــــــــــــی بود اما...... فکروذکرم کـــ همش واسه توبود وقــلبــــــــ♥ـــــــم... بی انصاف بیشتراز این؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید قید ادم ها رو زد... باید...خیلی...خیلی بی تفاوت از کنارشان گذشت و... نی شخند زد به تمام نفهمی هایشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیاآفتاب همواره درسرزدن است، بهار،همواره دررسیدن، دل،مدام درفهمیدن... ...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهادر ارتفاع مشخصی قرار دارند،پایین تر می آیند ولی بالاتر نمی روند. پس هر وقت آسمان دلت ابری شد با دنیا نجنگ،فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـیـابـون دیـدم نـوشـتـه بـود :مـردان بـا غـیـرت، زنـان بـا حـجـاب دارنـد!بـه نـظـر مـن امـا :مـردان با غـیـرت، چـشـمـان بـا حـجاب دارنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید. معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون تا خرخره پر از بغضم مرسی دیگه میل ندارم بسه .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتى توست .... هى !!! معشوقه ى من !! سلامتى ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى بينى ؟؟؟ دارند ميسوزند در عاشقانه هايمان  " بعضى " ها  از حسادت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام بدبختیام وقتی کنارشم مجبورم بلند بخندم تا به اطراف بفهمونم کنارش خوشبختم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانها گله دارند: ز ما سیر شدید؟ بس که بر خاک نشستید، زمین گیر شدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خالـــــــــــــــی بود اما...... فکروذکرم کـــ همش واسه توبود وقــلبــــــــ♥ـــــــم... بی انصاف بیشتراز این؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید قید ادم ها رو زد... باید...خیلی...خیلی بی تفاوت از کنارشان گذشت و... نی شخند زد به تمام نفهمی هایشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیاآفتاب همواره درسرزدن است، بهار،همواره دررسیدن، دل،مدام درفهمیدن... ...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!