بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....به تنهایت قسم....دل هیچکس رابه انچه قسمتش نیست عادت نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری که نه "منتظر"میمونه کسی خوشبختش کنه نه"اجازه"میده کسی بدبختش کنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شناس قابلي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشتـــه های مجازی... ...دلــــم برای یک سطـــر دســـت خط واقعــــی تنــــگ شــــده ...آن هم از نـــوع صــادقـــانه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دنیا اینه که تو بی خبر باشی و یکی شادیتو از خدا بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها به هم كه ميرسند آشيانه ميسازند من و تو  خاطره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....به تنهایت قسم....دل هیچکس رابه انچه قسمتش نیست عادت نده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دختری که نه "منتظر"میمونه کسی خوشبختش کنه نه"اجازه"میده کسی بدبختش کنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوهر خود را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شناس قابلي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان این همه نوشتـــه های مجازی... ...دلــــم برای یک سطـــر دســـت خط واقعــــی تنــــگ شــــده ...آن هم از نـــوع صــادقـــانه اش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دنیا اینه که تو بی خبر باشی و یکی شادیتو از خدا بخواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ها به هم كه ميرسند آشيانه ميسازند من و تو  خاطره...