بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تمامت دوستی خود را برای تو فراهم اورد ، تو نیز تمام طاعت خود را برایش فراهم ار .امام هادی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت دكتر شريعتي:  برای کسی که میفهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد، هر توضیحی اضافه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد يك روز،يك نفر،يك جورى آدم را بخواهد كه خواستنش به اين راحتى ها تمام نشود،شايد.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه بزور عاشق کرد یه وقتایی چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درختانند همچو خاکیان ******** دست ها برکرده اند از خاکدان با زبان سبز و با دست دراز ******** از ضمیر، خاک می گویند راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن یعنی عشق ورزیدن <<هکتور در جست و جوی خوشبختی>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کاری که انجام دهنده اش ان را برای خود می پسندد ، اما برای عموم مسلمانان نمی پسندد ، بپرهیز . امام علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ اشتباهاتم را نه روی دلم روی دستم خواهم گذاشت تا یادم نرود  چه کسانی در سختی کنارم بودند چه کسانی در سختی تنهام گذاشتند تا هراس درد مانع تکرارشان شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم... باآن دوستت دارم های عاشقانه اش... اززیرزبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمی شوند! آدم ها نیمه شب با تمام آنچه که در پس ذهن تو باقی گذاشته اند ... به تو هجوم می آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفتم: هـنوز هـم بـه درگـاهت راهـی هـست؟ امـید بـخشش دارم؟ گـفـتی: ومن یغفر الذنوب الا الله؟ بـه جـز خـــــــــدا كـیست كـه گـناهان را بـبـخشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت ممنوع هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد و هر گناهکار آینده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نفر بايد باشد كه تمام استخاره هاى دنيا براى با او بودن خوب كه نه...خيلى خوب بيايد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمیله:من از مرگ نمی ترسم هکتور کسانی که از مرگ میترسند از زندگی هم می ترسند ((هکتور در جستجوی شادی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تمامت دوستی خود را برای تو فراهم اورد ، تو نیز تمام طاعت خود را برایش فراهم ار .امام هادی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت دكتر شريعتي:  برای کسی که میفهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد، هر توضیحی اضافه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد يك روز،يك نفر،يك جورى آدم را بخواهد كه خواستنش به اين راحتى ها تمام نشود،شايد.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه بزور عاشق کرد یه وقتایی چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درختانند همچو خاکیان ******** دست ها برکرده اند از خاکدان با زبان سبز و با دست دراز ******** از ضمیر، خاک می گویند راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن یعنی عشق ورزیدن <<هکتور در جست و جوی خوشبختی>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کاری که انجام دهنده اش ان را برای خود می پسندد ، اما برای عموم مسلمانان نمی پسندد ، بپرهیز . امام علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ اشتباهاتم را نه روی دلم روی دستم خواهم گذاشت تا یادم نرود  چه کسانی در سختی کنارم بودند چه کسانی در سختی تنهام گذاشتند تا هراس درد مانع تکرارشان شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم... باآن دوستت دارم های عاشقانه اش... اززیرزبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمی شوند! آدم ها نیمه شب با تمام آنچه که در پس ذهن تو باقی گذاشته اند ... به تو هجوم می آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفتم: هـنوز هـم بـه درگـاهت راهـی هـست؟ امـید بـخشش دارم؟ گـفـتی: ومن یغفر الذنوب الا الله؟ بـه جـز خـــــــــدا كـیست كـه گـناهان را بـبـخشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت ممنوع هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد و هر گناهکار آینده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نفر بايد باشد كه تمام استخاره هاى دنيا براى با او بودن خوب كه نه...خيلى خوب بيايد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمیله:من از مرگ نمی ترسم هکتور کسانی که از مرگ میترسند از زندگی هم می ترسند ((هکتور در جستجوی شادی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره