بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ احـســاس خـوب یعــنی واسـه مُهـم های زندگیــت ، مـُهم باشــی ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻫﻞ ﺟﺪﺍﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﻬﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــازه میفهمم که بـــــرف خستگی خداست آن قدر که حـــــس میکنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها دلـــــــم بـــــــــرف مـــــیـــــخــــــواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوب زندگی کردن باید اول خوب مردن را آموخت. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهــتــو عــوضــی بـــرو ، ولــی بـــا عــوضــی راه نــــــــرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفها سه جورند: گفتنی نوشتنی خوردنی وچه سنگین اند این حرفهای خوردنی و دم برنیاوردنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... کـاش هـمـه یـاد بـگـیـریـم.... بـه خـاطـر خـالـی کـردن خـودمـان.... کـسـی را لـبـریـز نـکـنـیـم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز است که نمی نوان انها را باز گرداند: سنگ... پس از رها کردن! حرف...پس از گفتن! موقعیت پس از پایان یافتن! و زمان پس از گذشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های باهوش مسائل رو حل میکنند و نوابغ آن ها را اثبات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد! مردها بی وفا... مردها چنین، مردها چنان! ولی یك بار با خــودت صادق باش بانو نــام كامل تمــام آنهایی كه بــوسیــده ای را... به خــاطــر داری ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال وجه تشابه بین تو و لیمو شیرین هستم!!! .هردوی شما اول شیرین هستین. ولی آخرش رو تلخ میکنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قـفـسی کـه پـرنده می مـیـرد  دلـیلـش ندیـدن دوسـت اسـت نه تـنـگ بـودن قـفـس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گرسنه بود,دختری که مــــرد چه آسان به خاک پس دادیمش و همسایه اش زیارتش قبول... دیشب از سفر رسید, مکه رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی در زندگی اش به دستاوردی می رسد که رویایی در سر داشته باد.ش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ احـســاس خـوب یعــنی واسـه مُهـم های زندگیــت ، مـُهم باشــی ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻫﻞ ﺟﺪﺍﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﻬﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــازه میفهمم که بـــــرف خستگی خداست آن قدر که حـــــس میکنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها دلـــــــم بـــــــــرف مـــــیـــــخــــــواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوب زندگی کردن باید اول خوب مردن را آموخت. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهــتــو عــوضــی بـــرو ، ولــی بـــا عــوضــی راه نــــــــرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفها سه جورند: گفتنی نوشتنی خوردنی وچه سنگین اند این حرفهای خوردنی و دم برنیاوردنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... کـاش هـمـه یـاد بـگـیـریـم.... بـه خـاطـر خـالـی کـردن خـودمـان.... کـسـی را لـبـریـز نـکـنـیـم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز است که نمی نوان انها را باز گرداند: سنگ... پس از رها کردن! حرف...پس از گفتن! موقعیت پس از پایان یافتن! و زمان پس از گذشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های باهوش مسائل رو حل میکنند و نوابغ آن ها را اثبات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد! مردها بی وفا... مردها چنین، مردها چنان! ولی یك بار با خــودت صادق باش بانو نــام كامل تمــام آنهایی كه بــوسیــده ای را... به خــاطــر داری ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال وجه تشابه بین تو و لیمو شیرین هستم!!! .هردوی شما اول شیرین هستین. ولی آخرش رو تلخ میکنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قـفـسی کـه پـرنده می مـیـرد  دلـیلـش ندیـدن دوسـت اسـت نه تـنـگ بـودن قـفـس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گرسنه بود,دختری که مــــرد چه آسان به خاک پس دادیمش و همسایه اش زیارتش قبول... دیشب از سفر رسید, مکه رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی در زندگی اش به دستاوردی می رسد که رویایی در سر داشته باد.ش