بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بعضی میفهمیدند که: با صمیمیت هیچ نـامحـرمی ؛ محـرم نمی شـود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش آدم که عفونت می‌کند ، یعنی حرف‌های درگوشی لازم دارد... ، دکترها معمولا" این چیزها را قبول ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که ایامی گذشت آن نگار بی وفا عهـدش را بـرید و دل از مـا گـرفـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم، وقت رفتن به سفر بگذرم به زیر قرآن ، بریزن آب پشت سر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمه پاک مانند درختی پاک است که ریشه اش ثابت و شاخه اش در آسمان و هر زمان به اذن پروردگارش ثمره می دهد... )سوره ی ابراهیم(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطرش میره اما وقتی که بر میگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تقویم زندگی من تعطیله... به مناسبت تنهایی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبــــاره شـــنبه شد و تکـــرار 7روز متــــوالی . عجب فــــــــــاجـــــعه ایــــســـتــــــ  روزمـــــــرگـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعضـیـآ بـآس گـٌفتـ : لـآستـیکـ زآپـآسِـت نـیـسـتَمـکـﮧهَـر وَقت مـیخ تـو جـآییتـ کـَرבטּ بیآے سٌـرآغ مآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا هوا ابریست انجا چطور؟اینجا ارامشی نیست انجا چطور؟اینجا کسی مرا نمیشناسد انجا چطور؟اینجا تنهایی بیداد میکند انجا چطور؟راستی مگر میشود پیش خدا بد بگذرد!سفارشت را کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حوا" كه باشي . . . بعضي ها هوا برشان ميدارد كه "آدمند"!!!. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـب خیـاط ماهـریسـت ایـن دنیـا؛ دل هیچکـس را بـرای ما تنـگ ندوخـت:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا بایـد گفـت: عـزیـزم از دسـتت هـر کـاری بر میـومد انجـام دادی، حـالا نوبـت پاهـاتـه کـه گـور تـو گُـم کـنی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب توی یک دنیای بد، مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برف، درسته هوا رو گرم نمیکنه ولی ادمو که گرم میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همهی وجدانت تو را متهم میکند .محکوم میکند ومجازات میکند !!!!!همه ی عالم نه میتوانند ونه حق دارند تورا ببخشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی گفت: دوستت دارم تحقیق کن!!! شاید تیکه کلامشه..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش بعضی میفهمیدند که: با صمیمیت هیچ نـامحـرمی ؛ محـرم نمی شـود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش آدم که عفونت می‌کند ، یعنی حرف‌های درگوشی لازم دارد... ، دکترها معمولا" این چیزها را قبول ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که ایامی گذشت آن نگار بی وفا عهـدش را بـرید و دل از مـا گـرفـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط عاشق اینم، وقت رفتن به سفر بگذرم به زیر قرآن ، بریزن آب پشت سر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمه پاک مانند درختی پاک است که ریشه اش ثابت و شاخه اش در آسمان و هر زمان به اذن پروردگارش ثمره می دهد... )سوره ی ابراهیم(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطرش میره اما وقتی که بر میگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تقویم زندگی من تعطیله... به مناسبت تنهایی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبــــاره شـــنبه شد و تکـــرار 7روز متــــوالی . عجب فــــــــــاجـــــعه ایــــســـتــــــ  روزمـــــــرگـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعضـیـآ بـآس گـٌفتـ : لـآستـیکـ زآپـآسِـت نـیـسـتَمـکـﮧهَـر وَقت مـیخ تـو جـآییتـ کـَرבטּ بیآے سٌـرآغ مآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا هوا ابریست انجا چطور؟اینجا ارامشی نیست انجا چطور؟اینجا کسی مرا نمیشناسد انجا چطور؟اینجا تنهایی بیداد میکند انجا چطور؟راستی مگر میشود پیش خدا بد بگذرد!سفارشت را کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حوا" كه باشي . . . بعضي ها هوا برشان ميدارد كه "آدمند"!!!. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـب خیـاط ماهـریسـت ایـن دنیـا؛ دل هیچکـس را بـرای ما تنـگ ندوخـت:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا بایـد گفـت: عـزیـزم از دسـتت هـر کـاری بر میـومد انجـام دادی، حـالا نوبـت پاهـاتـه کـه گـور تـو گُـم کـنی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب توی یک دنیای بد، مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برف، درسته هوا رو گرم نمیکنه ولی ادمو که گرم میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همهی وجدانت تو را متهم میکند .محکوم میکند ومجازات میکند !!!!!همه ی عالم نه میتوانند ونه حق دارند تورا ببخشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی گفت: دوستت دارم تحقیق کن!!! شاید تیکه کلامشه..