بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چند سالته مادر.. آهسته گفت آخراشه.. سلامتی همه مادرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورا هم کسی بغل می کند... که اینقدر آرامی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من ی"گوشه بالشو"گاز میگیرم  که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره... تو گوشه ی "لباشو"گاز بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه می شوم. . .  ولی غروب نمی کنم,نمی خواهم دلت بگیرد. . . آنقدر می تابم ک مرا با شنبه اشتباه بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها عقربه های ساعتی عاشقانه می چرخند که روی دست عاشق بسته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه برای آنانی که درددلی ندارند درد دل نکن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری خوشبخته که عشق اول یه دختر باشه و دختری خوشبخته که عشق آخر یه پسر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سمت خدا میرفت ، همه مردم سوار شدند ، وقتی به بهشت رسید همه پیاده شدند یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جهان دو دسته اند گیرندگان و بخشندگان فرق این دو دسته در این است که گیرندگان در روز خوب می خورند و بخشندگان در شب خوب می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت... سرچشمه نیروی لایزال است... "داستا یوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که پول نداره زن بگیره بعد به مامانش می گه عمرأ تنهات بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پريدن باور پرنده اي است  كه به پرواز مي انديشد وگرنه...دليل پرواز پر نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لقمان گفتن تا حالا عاشق شدی ؟؟؟ گفت : آره ، خواهر یکی از بی ادبان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت:......... به بعضيا باس هيچي نگفت... ادم نميدونه چي بگه والا.......يعني اصن چيزي نگي بهشون سنگين تري......والا بقرعان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ویرایشی: به سلامتی پسری که از پشت شیشه های اتوبوس پدرش رو دید که با لباس نارنجی درحال تمیزکردن خیابونا بود و با خودش گفت خدا رو شکر پدر من روزی حلال برای ما میاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق، هارت و پورت است! چیزی در دل ابر نیست; جز اشک، جز باران...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چند سالته مادر.. آهسته گفت آخراشه.. سلامتی همه مادرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورا هم کسی بغل می کند... که اینقدر آرامی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من ی"گوشه بالشو"گاز میگیرم  که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره... تو گوشه ی "لباشو"گاز بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه می شوم. . .  ولی غروب نمی کنم,نمی خواهم دلت بگیرد. . . آنقدر می تابم ک مرا با شنبه اشتباه بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها عقربه های ساعتی عاشقانه می چرخند که روی دست عاشق بسته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه برای آنانی که درددلی ندارند درد دل نکن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری خوشبخته که عشق اول یه دختر باشه و دختری خوشبخته که عشق آخر یه پسر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سمت خدا میرفت ، همه مردم سوار شدند ، وقتی به بهشت رسید همه پیاده شدند یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جهان دو دسته اند گیرندگان و بخشندگان فرق این دو دسته در این است که گیرندگان در روز خوب می خورند و بخشندگان در شب خوب می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت... سرچشمه نیروی لایزال است... "داستا یوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که پول نداره زن بگیره بعد به مامانش می گه عمرأ تنهات بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پريدن باور پرنده اي است  كه به پرواز مي انديشد وگرنه...دليل پرواز پر نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لقمان گفتن تا حالا عاشق شدی ؟؟؟ گفت : آره ، خواهر یکی از بی ادبان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا باس گفت:......... به بعضيا باس هيچي نگفت... ادم نميدونه چي بگه والا.......يعني اصن چيزي نگي بهشون سنگين تري......والا بقرعان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ویرایشی: به سلامتی پسری که از پشت شیشه های اتوبوس پدرش رو دید که با لباس نارنجی درحال تمیزکردن خیابونا بود و با خودش گفت خدا رو شکر پدر من روزی حلال برای ما میاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رعد و برق، هارت و پورت است! چیزی در دل ابر نیست; جز اشک، جز باران...