بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازگل های دلم اهنگ توست حس نکردی یک نفر دلتنگ توست؟بوی یوسف میدهد پیراهنت.پیرکنعانم برای دیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نیستم... فقط... دیگرکسی برایم متفاوت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزایی بخیر که فکر میکردم تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکس که برایش آرزوی بهترین ها را دارم: همه بغض من  تقدیم غرورت باد! غروری که  لذت دریا را به چشمانت حرام کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چند سالته مادر.. آهسته گفت آخراشه.. سلامتی همه مادرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورا هم کسی بغل می کند... که اینقدر آرامی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من ی"گوشه بالشو"گاز میگیرم  که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره... تو گوشه ی "لباشو"گاز بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه می شوم. . .  ولی غروب نمی کنم,نمی خواهم دلت بگیرد. . . آنقدر می تابم ک مرا با شنبه اشتباه بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها عقربه های ساعتی عاشقانه می چرخند که روی دست عاشق بسته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه برای آنانی که درددلی ندارند درد دل نکن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری خوشبخته که عشق اول یه دختر باشه و دختری خوشبخته که عشق آخر یه پسر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سمت خدا میرفت ، همه مردم سوار شدند ، وقتی به بهشت رسید همه پیاده شدند یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جهان دو دسته اند گیرندگان و بخشندگان فرق این دو دسته در این است که گیرندگان در روز خوب می خورند و بخشندگان در شب خوب می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت... سرچشمه نیروی لایزال است... "داستا یوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که پول نداره زن بگیره بعد به مامانش می گه عمرأ تنهات بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پريدن باور پرنده اي است  كه به پرواز مي انديشد وگرنه...دليل پرواز پر نيست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سازگل های دلم اهنگ توست حس نکردی یک نفر دلتنگ توست؟بوی یوسف میدهد پیراهنت.پیرکنعانم برای دیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نیستم... فقط... دیگرکسی برایم متفاوت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد اون روزایی بخیر که فکر میکردم تنهایی یعنی وقتی که فقط کسی خونه نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکس که برایش آرزوی بهترین ها را دارم: همه بغض من  تقدیم غرورت باد! غروری که  لذت دریا را به چشمانت حرام کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم چند سالته مادر.. آهسته گفت آخراشه.. سلامتی همه مادرا 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورا هم کسی بغل می کند... که اینقدر آرامی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شب ها من ی"گوشه بالشو"گاز میگیرم  که صدای هق هقم از اتاق بیرون نره... تو گوشه ی "لباشو"گاز بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه می شوم. . .  ولی غروب نمی کنم,نمی خواهم دلت بگیرد. . . آنقدر می تابم ک مرا با شنبه اشتباه بگیری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها عقربه های ساعتی عاشقانه می چرخند که روی دست عاشق بسته شده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه برای آنانی که درددلی ندارند درد دل نکن!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری خوشبخته که عشق اول یه دختر باشه و دختری خوشبخته که عشق آخر یه پسر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سمت خدا میرفت ، همه مردم سوار شدند ، وقتی به بهشت رسید همه پیاده شدند یادشان رفت مقصد خدا بود نه بهشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جهان دو دسته اند گیرندگان و بخشندگان فرق این دو دسته در این است که گیرندگان در روز خوب می خورند و بخشندگان در شب خوب می خوابند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت... سرچشمه نیروی لایزال است... "داستا یوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که پول نداره زن بگیره بعد به مامانش می گه عمرأ تنهات بذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پريدن باور پرنده اي است  كه به پرواز مي انديشد وگرنه...دليل پرواز پر نيست...