بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـذشتن آســان نـــــیســت از کـسی که گــذشـته هــایت را سـاخــــــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها سرنوشت آدمو یه جایی می بره که هیچ راهی برای برگشت نداره!!! مثل سرنوشت من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من :هیــچ چیــز به اندازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست! شما هم موافقین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری … به سلامتی خاطرات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میکنم حتی اگر بهترینهایم را از دست بدهم.. چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم میسازد..من انرا میخواهم که به التماس الوده نباشد حتی زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای آرام شدن باید وقت بگذارید... نفس بکشید... مکانی زیبا بیابید... وبه هیچ چیز فکر نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیگران، قوانین خود را نگویید، نباید امید داشته باشید که آنان بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند. ((آنتونی رابینز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که دست خالی می رود ... وگرنه آن که معطل بستن چمدان است دنبال بهانه ایست برای ماندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سیگارم گه بهم آموخت آخر سوختن واسه یه نفر زیر پا له شدنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ازیخ کردن های ما ازسرما نیست… لحن بعضیها; زمستونیه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ...........بیخیال ،ما که کسی رو نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مــــردی که زبانِ سکـــوت زن را بفهمـــد ، باید گفت خــــــــدا قـــــوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایت درد برای یه آدم اینه که هر وقت دست نیاز بسمت خدا دراز میکنه بگه خدایا: به خاطر اون من رو از زندگیش بیرون انداخت اما تو کاری کن که باهاش همیشه خوشبخت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار كارگر داروخانه هم ميداند كه زخم خورده روزگاريم, چون هميشه باقيمانده پولمان را چسب زخم ميدهد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد، همچون بکارت یک دختر است، اگر یک بار لکه دار شد دیگر هرگز جبران پذیر نیست. دکتر شریعتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـذشتن آســان نـــــیســت از کـسی که گــذشـته هــایت را سـاخــــــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها سرنوشت آدمو یه جایی می بره که هیچ راهی برای برگشت نداره!!! مثل سرنوشت من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من :هیــچ چیــز به اندازه یک کـــوه شبیه "پـــدر" نیست! شما هم موافقین؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون یه عمره داره از زندگی میکشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری … به سلامتی خاطرات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی میکنم حتی اگر بهترینهایم را از دست بدهم.. چون این زندگی کردن است که بهترینهای دیگر را برایم میسازد..من انرا میخواهم که به التماس الوده نباشد حتی زندگی را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی برای آرام شدن باید وقت بگذارید... نفس بکشید... مکانی زیبا بیابید... وبه هیچ چیز فکر نکنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیگران، قوانین خود را نگویید، نباید امید داشته باشید که آنان بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند. ((آنتونی رابینز))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسی که دست خالی می رود ... وگرنه آن که معطل بستن چمدان است دنبال بهانه ایست برای ماندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی سیگارم گه بهم آموخت آخر سوختن واسه یه نفر زیر پا له شدنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ازیخ کردن های ما ازسرما نیست… لحن بعضیها; زمستونیه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ...........بیخیال ،ما که کسی رو نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مــــردی که زبانِ سکـــوت زن را بفهمـــد ، باید گفت خــــــــدا قـــــوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهایت درد برای یه آدم اینه که هر وقت دست نیاز بسمت خدا دراز میکنه بگه خدایا: به خاطر اون من رو از زندگیش بیرون انداخت اما تو کاری کن که باهاش همیشه خوشبخت باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار كارگر داروخانه هم ميداند كه زخم خورده روزگاريم, چون هميشه باقيمانده پولمان را چسب زخم ميدهد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد، همچون بکارت یک دختر است، اگر یک بار لکه دار شد دیگر هرگز جبران پذیر نیست. دکتر شریعتی