بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو یارب منو رسوای رسوا کن تو قلبم آتش افروزان و غوغا کن هوا اونه صدا اونه خدای عاشقا اونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که با این چشمای خیسم ببینی پشت عکسات مینویسم همون جای قدیمم با چه حالی منو بارون و عکست جات خالی میام پیشت گلم حتما بزودی هوا بارونیه ای کاش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازت پرسید بچه پایین شهری. بزن رو شونش بگو پایین شهر بچه نداره..................... همه مردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخورم از راننده تاکسی هایی که تو روزای بارونی کرایه ها رو زیاد میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقت ان رسيده دنياى مجازى بسازى شايد توانستم دردهايم را انجا تايپ كنم شايد توام پاى دردهايم لايك كردى شايد كامنت گذاشتى و بنويسى اد كن باهات حرف دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شروع هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمده اي مهربان باش و دوست بدار شايد كه فردايي نباشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ. ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامنی در زن، مانند شجاعت در مرد است ... ؛ من از مرد ترسو آنگونه متنفرم كه از زن نانجيب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرد ازاده یک روز از خصلت پاک خود دست بکشد ، دیگر شایسته داشتن این نام نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کوشم غم هایم را غرق کنم اما... بی شرف ها یاد گرفته اند شنا کنند (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا تو خيلي بدي يا من خيلي بدبين  اما هر چي هست حالم خوب نيست  ميسپاريمش به دست زمان تا يكي از اين دو تا ثابت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خود بنشین ، کسی بلندت نخواهد کرد . ( مثل امریکایی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــلامتی پدری ک سیگاری رو ک خریده بود پس داد چون بچش بستنی میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن ندارم ,امیدم به توست پس بی انکه نامم را بپرسی و دفتر های دیروزم را ورق بزنی رحمتت را در روزهای پایانی سال بر همه کسانی که عزیزند جاری کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شعوري ذاتي نيست گاهي خودمان در اين راستا خیلی تلاش مي کنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد خدا خواسته است ... كه ابتدا بسياری افراد نامناسب را بشناسی  و سپس شخص مناسب را . به اين ترتيب وقتی او را يافتي  بهتر می توانی شكر گزار باشی. گابريل گارسيا مارکز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو یارب منو رسوای رسوا کن تو قلبم آتش افروزان و غوغا کن هوا اونه صدا اونه خدای عاشقا اونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی که با این چشمای خیسم ببینی پشت عکسات مینویسم همون جای قدیمم با چه حالی منو بارون و عکست جات خالی میام پیشت گلم حتما بزودی هوا بارونیه ای کاش بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی ازت پرسید بچه پایین شهری. بزن رو شونش بگو پایین شهر بچه نداره..................... همه مردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخورم از راننده تاکسی هایی که تو روزای بارونی کرایه ها رو زیاد میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقت ان رسيده دنياى مجازى بسازى شايد توانستم دردهايم را انجا تايپ كنم شايد توام پاى دردهايم لايك كردى شايد كامنت گذاشتى و بنويسى اد كن باهات حرف دارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شروع هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمده اي مهربان باش و دوست بدار شايد كه فردايي نباشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ. ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاكدامنی در زن، مانند شجاعت در مرد است ... ؛ من از مرد ترسو آنگونه متنفرم كه از زن نانجيب ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرد ازاده یک روز از خصلت پاک خود دست بکشد ، دیگر شایسته داشتن این نام نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می کوشم غم هایم را غرق کنم اما... بی شرف ها یاد گرفته اند شنا کنند (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا تو خيلي بدي يا من خيلي بدبين  اما هر چي هست حالم خوب نيست  ميسپاريمش به دست زمان تا يكي از اين دو تا ثابت بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خود بنشین ، کسی بلندت نخواهد کرد . ( مثل امریکایی )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــلامتی پدری ک سیگاری رو ک خریده بود پس داد چون بچش بستنی میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا پنجره ای برای تماشا و حنجره ای برای صدا زدن ندارم ,امیدم به توست پس بی انکه نامم را بپرسی و دفتر های دیروزم را ورق بزنی رحمتت را در روزهای پایانی سال بر همه کسانی که عزیزند جاری کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شعوري ذاتي نيست گاهي خودمان در اين راستا خیلی تلاش مي کنيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد خدا خواسته است ... كه ابتدا بسياری افراد نامناسب را بشناسی  و سپس شخص مناسب را . به اين ترتيب وقتی او را يافتي  بهتر می توانی شكر گزار باشی. گابريل گارسيا مارکز