بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند بدانی چه قدر محتاج است،نگاه خسته ی من به دعای چشمانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کودکی فرض کرد مرا ساده پنداشت و به سادگیه کودکانه ام خندید اما من گریستم برایش زیرا نفهمید اعتمادم انقدر بهش زیاد بود که فکر این روز را نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ،با توام ،تو ،کسی که مدام به من بدی میکنی ولی من به روی خود نمی آورم،فکر نکن برای من ارزش داری ،تو ارزش این زحمت را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... در چشم بر هم زدنی ما را به خودمان وامگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز از حقیقت های ایمان است: انفاق کردن در حال تنگدستی انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشی به جوینده ی دانش پیامبر(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون قاضی که مجرم رفیقش بود... حکم نداد .... استعفاداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بعضی ها آنقدر خیالبافی می کنند که نخ کم می آورند))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی چشم به رنگش نیست بلکه به مقدار غمی است که پشتش پنهان کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی بیشتر از حجمش پر شده است پر از جای خالی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند بدانی چه قدر محتاج است،نگاه خسته ی من به دعای چشمانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کودکی فرض کرد مرا ساده پنداشت و به سادگیه کودکانه ام خندید اما من گریستم برایش زیرا نفهمید اعتمادم انقدر بهش زیاد بود که فکر این روز را نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ،با توام ،تو ،کسی که مدام به من بدی میکنی ولی من به روی خود نمی آورم،فکر نکن برای من ارزش داری ،تو ارزش این زحمت را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... در چشم بر هم زدنی ما را به خودمان وامگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز از حقیقت های ایمان است: انفاق کردن در حال تنگدستی انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشی به جوینده ی دانش پیامبر(ص)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون قاضی که مجرم رفیقش بود... حکم نداد .... استعفاداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

((بعضی ها آنقدر خیالبافی می کنند که نخ کم می آورند))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی چشم به رنگش نیست بلکه به مقدار غمی است که پشتش پنهان کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی بیشتر از حجمش پر شده است پر از جای خالی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند ولی قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند...