بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ!! ﺟﻤﻠــــــﻪ ﯼ "ﯾــــــــــــــﺍﺩﺵ ﺑﺨﯿـــــﺮ " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن برای آدمی هنوز خیلی زود است خیلی زود.. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم .. تو هستی ..  هوا هم دو نفرست .. هیچ حد و مرزی هم نیست .. منم و تو و شب و سکوت و تنهایی .. فقط دیگه "عشق" مون نیست ...  یه چیز دیگه به جمعمون اضافه شده من و تو شب و سکوت و سردی و تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که رنگ پاییز را دوست ندارند نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موقع نماز خواندن و بوسیدن و در اغوش گرفتن عزیزانشان چشمانشان را میبندند اری چون زیباترین لحظات را نمی توان با چشم دید و تنها با قلب میشود انها را حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر تورو که میبینم دوباره دلم هوایی میشه بخدا قسم حقیقت داره عطر باعث جدایی میشه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا میگوید سهراب: ببین!همیشه خراشی است روی صورت احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اندكي در زير اين باران بمان ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم... به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم "های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداي خود خود خود من است... خدا را چه ديدي؟؟؟شايد غصه رد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی! گهی کاندر بلا مانی خدا خوانی  چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو درکت میکنم!!! نگو میفهممت!!! هیچ کس نمیتواند دل گرفتگی یک مرد را بفهمد.. هیچ کس... حرف نزن. یا سکوت کن. یا برو!! تو چه میدانی... شاید دلیل دل تنگی أش خودت هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ!! ﺟﻤﻠــــــﻪ ﯼ "ﯾــــــــــــــﺍﺩﺵ ﺑﺨﯿـــــﺮ " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن برای آدمی هنوز خیلی زود است خیلی زود.. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم .. تو هستی ..  هوا هم دو نفرست .. هیچ حد و مرزی هم نیست .. منم و تو و شب و سکوت و تنهایی .. فقط دیگه "عشق" مون نیست ...  یه چیز دیگه به جمعمون اضافه شده من و تو شب و سکوت و سردی و تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که رنگ پاییز را دوست ندارند نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موقع نماز خواندن و بوسیدن و در اغوش گرفتن عزیزانشان چشمانشان را میبندند اری چون زیباترین لحظات را نمی توان با چشم دید و تنها با قلب میشود انها را حس کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر تورو که میبینم دوباره دلم هوایی میشه بخدا قسم حقیقت داره عطر باعث جدایی میشه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا میگوید سهراب: ببین!همیشه خراشی است روی صورت احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اندكي در زير اين باران بمان ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم... به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم "های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداي خود خود خود من است... خدا را چه ديدي؟؟؟شايد غصه رد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی! گهی کاندر بلا مانی خدا خوانی  چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو درکت میکنم!!! نگو میفهممت!!! هیچ کس نمیتواند دل گرفتگی یک مرد را بفهمد.. هیچ کس... حرف نزن. یا سکوت کن. یا برو!! تو چه میدانی... شاید دلیل دل تنگی أش خودت هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....