بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این ای کاش گفتن ها و افسوس خوردنها ، زندگی تو را دوباره به من نمیدهد! هر چه بود گذشت و نگذشت هر چه در دلم نشست! گرچه میگویند او که رفته است فراموش میشود ، اما عشق تو در دلم هیچگاه خاموش نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهوت گذراست ... ، با تن فرو می نشیند ... ، هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ، تمنّا ست ... ، دیوانه کننده است ... ، دیوانه کننده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛وآنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند " . مارسل پروست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزیباست کسی رایادکنیم... نه برای نیاز.. نه از روی اجبار... ونه از روی تنهایی. فقط برای اینکه ارزشش رادارد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا شکرت که هنوز عاقل نشدیـــــــم و دیــــــــــونه حسینیـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت خدا چیزایی رو از شما گرفت شما بهتر از اون رو از خدا بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیام هستن که هستن ها ولی واسه بودنشون منت دنیارو برات میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شب ها که بی تو چشم غزل بسته میشود انگار قلب من به تو وابسته میشود بی تو سکوت ثانیه هایم شکستنیست اینجا دل من از همه جا خسته میشود...»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که سرما میخورم و تب میکنم.. وای..دستای خنک بابام رو پیشونیم چه آرامشی بهم میداد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون می خندن ... آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته که دیگر نمی افتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوت دچار شده ام! زبانم بند آمده! رسیده ام به همان ته خط معروف.... خلاصه اش کنم ویرانم کرد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو روبـاه باشی …! اما من آدمـم ، زاغ نیستم…! دست بردار از ایـن ابراز محبت های ریاکارانه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه بنده خدا شــــــــــــور بـــــــدون شــــــــــــــــعور چه فایده. . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من پرده از آن چهره ي زيبا بردار... تا فلك لاف نيايد كه چه ماهي دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این ای کاش گفتن ها و افسوس خوردنها ، زندگی تو را دوباره به من نمیدهد! هر چه بود گذشت و نگذشت هر چه در دلم نشست! گرچه میگویند او که رفته است فراموش میشود ، اما عشق تو در دلم هیچگاه خاموش نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهوت گذراست ... ، با تن فرو می نشیند ... ، هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ، تمنّا ست ... ، دیوانه کننده است ... ، دیوانه کننده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛وآنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند " . مارسل پروست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزیباست کسی رایادکنیم... نه برای نیاز.. نه از روی اجبار... ونه از روی تنهایی. فقط برای اینکه ارزشش رادارد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا شکرت که هنوز عاقل نشدیـــــــم و دیــــــــــونه حسینیـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت خدا چیزایی رو از شما گرفت شما بهتر از اون رو از خدا بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیام هستن که هستن ها ولی واسه بودنشون منت دنیارو برات میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شب ها که بی تو چشم غزل بسته میشود انگار قلب من به تو وابسته میشود بی تو سکوت ثانیه هایم شکستنیست اینجا دل من از همه جا خسته میشود...»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که سرما میخورم و تب میکنم.. وای..دستای خنک بابام رو پیشونیم چه آرامشی بهم میداد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون می خندن ... آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته که دیگر نمی افتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوت دچار شده ام! زبانم بند آمده! رسیده ام به همان ته خط معروف.... خلاصه اش کنم ویرانم کرد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو روبـاه باشی …! اما من آدمـم ، زاغ نیستم…! دست بردار از ایـن ابراز محبت های ریاکارانه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه بنده خدا شــــــــــــور بـــــــدون شــــــــــــــــعور چه فایده. . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من پرده از آن چهره ي زيبا بردار... تا فلك لاف نيايد كه چه ماهي دارد...