بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینی زندگی میکنیم که خودشو "جو" گرفته،ديگه تکليف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناھ پاي چوبه دار ميخنديد، انگار نميدانست دوره ضرب المثل ها تمام شده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش.... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را دخترانه بنام : دنیا... اسمش را مردانه بنام :جهان... افسوس که این سیاره ی آبی، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه... فکر نان عقبا باش؛ این سیاره بیشترش آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان تــو گــل آفــتــاب گــردانــنــد...  بــه هــر جــا نــگــاه کــنــی خــدا آن جــاســت.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که پول زیارتشو داد به جهیزیه دختری که زورش به جمع کردن جهیزیه نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید من باش واسه روزای سرد زندگیم بزار با عشقت اروم بگیره دل به سادگی میسوزه قلبم ولی کنار تو خاموشم بارون عشقت مثل ابه روی اتیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورامن چشم درراهم همه هنگام /نه چون نیماکه می گوید شباهنگام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف شد ما شومینه نداریم بشینم جلوش گرم شم صدای چیک چیک بارون و صدای سوختن هیزم رو گوش کنم و یه استکان چایی بریزم و اِبی گوش کنم و بگم دنیا با همه بدبختیاش به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه ی ازار کسان در ان نباشد "زرتشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهضرب المثل چینی هست که میگه : " از اینکه درکت نمیکنند ناراحت نشو ،از اینکه درک نمیکنی ناراحت شو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را دوست داشته باش دیوانه شان میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ای از فرط نان ایمان نداشت سفره ای از فرط ایمان نان نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ای در تازی بیفتد که عنکبوتش سیر باشد  تازه قصه ی زندگی آغاز شده  چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست هرکه علی گفت که درویش نیست صبح همه صبح در پی مکر و فریب شب همه شب گریه و ام الیجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری  آنچه ار که میخواهی ... و شگفت زده با خود بیندیشی  آیا کسی برایم آرزویی کرده بود ...؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینی زندگی میکنیم که خودشو "جو" گرفته،ديگه تکليف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناھ پاي چوبه دار ميخنديد، انگار نميدانست دوره ضرب المثل ها تمام شده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش.... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را دخترانه بنام : دنیا... اسمش را مردانه بنام :جهان... افسوس که این سیاره ی آبی، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه... فکر نان عقبا باش؛ این سیاره بیشترش آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان تــو گــل آفــتــاب گــردانــنــد...  بــه هــر جــا نــگــاه کــنــی خــدا آن جــاســت.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که پول زیارتشو داد به جهیزیه دختری که زورش به جمع کردن جهیزیه نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید من باش واسه روزای سرد زندگیم بزار با عشقت اروم بگیره دل به سادگی میسوزه قلبم ولی کنار تو خاموشم بارون عشقت مثل ابه روی اتیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورامن چشم درراهم همه هنگام /نه چون نیماکه می گوید شباهنگام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف شد ما شومینه نداریم بشینم جلوش گرم شم صدای چیک چیک بارون و صدای سوختن هیزم رو گوش کنم و یه استکان چایی بریزم و اِبی گوش کنم و بگم دنیا با همه بدبختیاش به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه ی ازار کسان در ان نباشد "زرتشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهضرب المثل چینی هست که میگه : " از اینکه درکت نمیکنند ناراحت نشو ،از اینکه درک نمیکنی ناراحت شو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را دوست داشته باش دیوانه شان میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ای از فرط نان ایمان نداشت سفره ای از فرط ایمان نان نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ای در تازی بیفتد که عنکبوتش سیر باشد  تازه قصه ی زندگی آغاز شده  چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست هرکه علی گفت که درویش نیست صبح همه صبح در پی مکر و فریب شب همه شب گریه و ام الیجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری  آنچه ار که میخواهی ... و شگفت زده با خود بیندیشی  آیا کسی برایم آرزویی کرده بود ...؟