بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان کردم،قرص خواب،مسکن،روان شناس،خنده های زورکی،هندز فری توی گوش و گریه کردن،سیگار و دوستان جدید،دل من این حرفا حالیش نمی شود،آغوشت را می خواهم برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکـــوتــم بتـــرس ...!وقتــي که ساکـــت مي شوم ...لابـد همــه ي درد دل هايــم رابــرده ام پيش خــــدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﮕﺮﺩ ﺗﺎﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﺍﺯﺕ ﺑﯿﮕﯿﺮﺩ.... (ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه که هستی هدیه ی خداوند است و انچه که خواهی شد هدیه ی تو به خداوند ....... پس بی نظیر باش .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به کوتاه کردن. ناخن‌ها، موها؛ حرف‌ها، رابطه‌ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پیام دنیا:یا بمان وامیدفردایم باش،یا دیروز رابرگردان وبرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کَــرد... نه میتوان فریــــــاد زد : برای بعضـــی دردها فقـــط میتوان نگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه و لب اخلاق دو کلمه است: مــــــــــــــــــــرنج و مــــــــــــــــــــرنجان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس خیانت نکردم جز خودم! امید با تو بودن،خیانت به روحم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا!! ..مـن بـا خـودم خوشـم، منـو از خـودم نگیـر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد .. دلم مست و لبم مست و سرم مست ، بخون ای دل که صبرم رفته از دست ، بخون ای دل محرم اومد از راه ، بخون هاجر تو با عباس بی دست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به مردم می گریزم ....و از مردم به تنهایی پناه می برم ... راست می گفتی نیما!.. به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟!..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشك ؛ گرم و آرام ببار بر گونه ي بيمار من... اي غم؛ تو هم لذت ببر از اين همه آزار من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيم اگر... دلي را برديم شكستيم گذشتيم و رفتيم... روزگار حافظه خوبي دارد هرگز فراموش نمي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به امتحان میانترمی بیاد که فرجش تاسوعا عاشوراس...خو لا مصب ما هم میخوایم عزاداری کنیم...دلمون میخواد...مسئولین کجائید؟؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان کردم،قرص خواب،مسکن،روان شناس،خنده های زورکی،هندز فری توی گوش و گریه کردن،سیگار و دوستان جدید،دل من این حرفا حالیش نمی شود،آغوشت را می خواهم برگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکـــوتــم بتـــرس ...!وقتــي که ساکـــت مي شوم ...لابـد همــه ي درد دل هايــم رابــرده ام پيش خــــدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﮕﺮﺩ ﺗﺎﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎﺩﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﺍﺯﺕ ﺑﯿﮕﯿﺮﺩ.... (ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه که هستی هدیه ی خداوند است و انچه که خواهی شد هدیه ی تو به خداوند ....... پس بی نظیر باش .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما دخترها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به کوتاه کردن. ناخن‌ها، موها؛ حرف‌ها، رابطه‌ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پیام دنیا:یا بمان وامیدفردایم باش،یا دیروز رابرگردان وبرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضـــی دردها نه میتوان گریــــــه کَــرد... نه میتوان فریــــــاد زد : برای بعضـــی دردها فقـــط میتوان نگــــاه کَردو بی صـــــدا شکست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه و لب اخلاق دو کلمه است: مــــــــــــــــــــرنج و مــــــــــــــــــــرنجان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس خیانت نکردم جز خودم! امید با تو بودن،خیانت به روحم بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا!! ..مـن بـا خـودم خوشـم، منـو از خـودم نگیـر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد .. دلم مست و لبم مست و سرم مست ، بخون ای دل که صبرم رفته از دست ، بخون ای دل محرم اومد از راه ، بخون هاجر تو با عباس بی دست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به مردم می گریزم ....و از مردم به تنهایی پناه می برم ... راست می گفتی نیما!.. به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟!..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشك ؛ گرم و آرام ببار بر گونه ي بيمار من... اي غم؛ تو هم لذت ببر از اين همه آزار من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيم اگر... دلي را برديم شكستيم گذشتيم و رفتيم... روزگار حافظه خوبي دارد هرگز فراموش نمي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به امتحان میانترمی بیاد که فرجش تاسوعا عاشوراس...خو لا مصب ما هم میخوایم عزاداری کنیم...دلمون میخواد...مسئولین کجائید؟؟؟؟؟