بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درستکار آسوده است، بی گناه بی باک، خیانتکار ترسان و بدهکار هراسان است. امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين ثروت آن است كه انسان به وسيلة آن آبروي خود را حفظ نمايد.امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــا... دست هرکس را که میگیری برای بلند شدن آماده میشود برای سوار شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که میدونن انتظار کشیدن چقدر سخته ... به خاطر همین دلشون نمیاد هیچ وقت کسی رو منتظر بزارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻِ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭﺭﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﻠﺶ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﻝِ ﺟﺎﺩﻩ ﭼﺎﻟﻮﺱ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي .... رسم ما اين نبود ، پر كشيدن از تو  دل گرفتن از من ! سكوت از تو "شيون"از من !!! رسم ما ، اين نبود در بي قراري هاي هم پرواز از تو ، پريشاني از من !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت ، سيراب سيراب صدايم ، تاول زده از تشنگي برويم دعاي باران بخوانيم  تو با دل من من با دل تو باور كن با لبخند چترهايمان برمي گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها ، از تاريكي حكايت خويش ، مي گوئيم !! كي "بامداد مي رسد" تا لب از قصه فرو بنديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسه ای که حتی نتونسته مستقیم بره جام جهانی رو اصن نباید راه داد تو مذاکره ای که یه سرش ایرانه که مستقیم رفته جام جهانی ...! والا پر رو بازیم در میاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی اون چیزی که آرزومون بوده رو به دست میاریم که دیگه آرزومون نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم ها سلام سلامتی می آوَرد ... ، الان سلام خداحافظی می آوَرَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که به بچش میگه: پسر(دختر)م میخوایی واسط لقمه درست کنم ببری دانشگاه؟؟؟:-?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻨﻦ ... ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﻴﻪ .... ﻣﻨﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﻦ ... ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪﻡ ، ﺩﻭﺭِ ﻫﻤﻪ . . !!!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا نباید شعر ها را کامل نوشت بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید نبود هیچ مادری فرزند نمی زاد و کسی درختی نمی نشاند. "حضرت محمد(ص)"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درستکار آسوده است، بی گناه بی باک، خیانتکار ترسان و بدهکار هراسان است. امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين ثروت آن است كه انسان به وسيلة آن آبروي خود را حفظ نمايد.امام حسین(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــا... دست هرکس را که میگیری برای بلند شدن آماده میشود برای سوار شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که میدونن انتظار کشیدن چقدر سخته ... به خاطر همین دلشون نمیاد هیچ وقت کسی رو منتظر بزارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻِ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭﺭﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﻠﺶ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﻝِ ﺟﺎﺩﻩ ﭼﺎﻟﻮﺱ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي .... رسم ما اين نبود ، پر كشيدن از تو  دل گرفتن از من ! سكوت از تو "شيون"از من !!! رسم ما ، اين نبود در بي قراري هاي هم پرواز از تو ، پريشاني از من !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت ، سيراب سيراب صدايم ، تاول زده از تشنگي برويم دعاي باران بخوانيم  تو با دل من من با دل تو باور كن با لبخند چترهايمان برمي گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها ، از تاريكي حكايت خويش ، مي گوئيم !! كي "بامداد مي رسد" تا لب از قصه فرو بنديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسه ای که حتی نتونسته مستقیم بره جام جهانی رو اصن نباید راه داد تو مذاکره ای که یه سرش ایرانه که مستقیم رفته جام جهانی ...! والا پر رو بازیم در میاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی اون چیزی که آرزومون بوده رو به دست میاریم که دیگه آرزومون نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم ها سلام سلامتی می آوَرد ... ، الان سلام خداحافظی می آوَرَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که به بچش میگه: پسر(دختر)م میخوایی واسط لقمه درست کنم ببری دانشگاه؟؟؟:-?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻨﻦ ... ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﻴﻪ .... ﻣﻨﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﻦ ... ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪﻡ ، ﺩﻭﺭِ ﻫﻤﻪ . . !!!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا نباید شعر ها را کامل نوشت بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید نبود هیچ مادری فرزند نمی زاد و کسی درختی نمی نشاند. "حضرت محمد(ص)"