بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی من از این است که : به سبک خودم ظاهر میشوم... به شیوه خودم زندگی میکنم .... به روش خودم می اندیشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که در دست داری به امید گرفتن کبوتری رها نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرده باید بداند تا وقتی پنجره باز است فرصت رقصیبدن دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغاز سرما خود را از آن بپایید ، و در پایانش به آن روی کنید ، زیرا سرما با بدن ها همان کند که با درختان کند ، در آغازش درختان را میسوزاند و در پایانش برگ آنها را می رویاند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به لبخندها.... گرچه خودم مهمان بغض های بی دلیلم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی "شانس" چیه؟ شانس اینه که باور داشته باشی که خوش شانسی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـمـام فـقـر ، هـرگـز مـحـبــتــ را گـدایـی مـکـنــ و بـا تـمـام ثـروتــ هـرگـز عـشـقـــ را خـریـداری نـکـنــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــيچكـســ نـمـيـدانـد چـقـدر جـاي شـادمـانـيــ هـاي بـي سـبـبـــ در در دلـــ نــسـل مـا خـالـيـسـتـــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎید ﺑﮕﯽ : ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓــﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﻣﻮﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ.. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﺘﺮﺍﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ... ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ... ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنمت ، " هست " هایت نشود "بود" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی بیقرارم نمیکنی فراموشیمان مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوست دارم من عطسه کردم!!!!!....... ببخشید!!!!..... . . . . . . . . . آخه به مزخرفات آلرژی دارم!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیااومدی،توتنهاکسی بودی که گریه میکردی وبقیه میخندیدن؛ سعی کن جوری زندگی کنی،که وقتی رفتی،تنهاتوبخندی وبقیه گریه کنن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی من از این است که : به سبک خودم ظاهر میشوم... به شیوه خودم زندگی میکنم .... به روش خودم می اندیشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز گنجشکی را که در دست داری به امید گرفتن کبوتری رها نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک پرده باید بداند تا وقتی پنجره باز است فرصت رقصیبدن دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغاز سرما خود را از آن بپایید ، و در پایانش به آن روی کنید ، زیرا سرما با بدن ها همان کند که با درختان کند ، در آغازش درختان را میسوزاند و در پایانش برگ آنها را می رویاند. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می سپارمت به لبخندها.... گرچه خودم مهمان بغض های بی دلیلم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی "شانس" چیه؟ شانس اینه که باور داشته باشی که خوش شانسی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـا تـمـام فـقـر ، هـرگـز مـحـبــتــ را گـدایـی مـکـنــ و بـا تـمـام ثـروتــ هـرگـز عـشـقـــ را خـریـداری نـکـنــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــيچكـســ نـمـيـدانـد چـقـدر جـاي شـادمـانـيــ هـاي بـي سـبـبـــ در در دلـــ نــسـل مـا خـالـيـسـتـــ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎید ﺑﮕﯽ : ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﺖ ﺗﺎﻓــﺖ ﺑﺰﻥ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﻣﻮﯼ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﯾﺪ.. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﺑﺘﺮﺍﺵ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ... ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ... ﮐﻪ ﺩﻟﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو می کنمت ، " هست " هایت نشود "بود" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم نمیشوی بیقرارم نمیکنی فراموشیمان مبارک...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوست دارم من عطسه کردم!!!!!....... ببخشید!!!!..... . . . . . . . . . آخه به مزخرفات آلرژی دارم!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دنیااومدی،توتنهاکسی بودی که گریه میکردی وبقیه میخندیدن؛ سعی کن جوری زندگی کنی،که وقتی رفتی،تنهاتوبخندی وبقیه گریه کنن!