بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم آورده ام…! در لیست آدمهایت اشتباهی شده است ؛ اسم من ایوب نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم اعضای بدنم را اهدا کنید... خدا رو چه میدانی شاید من هم وصله ی تن کسی شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند … حضرت علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتــم به دارم بکشنــد! بــی گنــاه بـــودم اما… حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا یه نگاه به خط تولید آدم سازیت بنداز، خـــیـــلـــی از ایـــن آدما دل ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از شب هایی که خودت هم نمیدونی چه مرگته.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوری و دوستی" ... راست می گویند، این روزها هرچه بیشتر از گناه فاصله گرفته ام; رفاقتم با خدا محکم تر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــدیه آدم نـَـمَـک نَــشـنـاس ایـــنـه کـــه وقــتی یــاد کــارایـی کـــه بـَـراش کـــردی مـیـــوفـتــی از خـــودت بـیــشـتر بَــدِت مـیـــاد تـــا اون … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ كه باشم، ساده ترين حرف ها هم اشكم را در مي آورد يادتو كه جاي خود دارد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم گرفتم انقدر سكوت كنم تا شايد دلي برايم تنگ شود  افسوس فراموش شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کالایی ب گرانبهایی بهشت ندیده ام ک آنقدر مشتریانش کم باشند ..امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو روی نیمکتی،این سوی دنیا تنها نشسته ای و همه آن چه نداری کسی ست،آن سوی دنیا روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه آن چه ندارد، تویی!  نیمکت های دنیا را بد چیده اند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم ، گذشتیم و رفتیم روزگار حافظه خوبی دارد ، هرگز فراموش نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودنم خوب نیست!! آدما جاهای صاف بیشتر لایی میکشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر آري شود ولي به خون جگر شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کم آورده ام…! در لیست آدمهایت اشتباهی شده است ؛ اسم من ایوب نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مرگم اعضای بدنم را اهدا کنید... خدا رو چه میدانی شاید من هم وصله ی تن کسی شدم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر میشوند و غافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر میشوند … حضرت علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتــم به دارم بکشنــد! بــی گنــاه بـــودم اما… حوصلـــه اثبـــاتش را نـــداشتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایـــا یه نگاه به خط تولید آدم سازیت بنداز، خـــیـــلـــی از ایـــن آدما دل ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از شب هایی که خودت هم نمیدونی چه مرگته.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوری و دوستی" ... راست می گویند، این روزها هرچه بیشتر از گناه فاصله گرفته ام; رفاقتم با خدا محکم تر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَــدیه آدم نـَـمَـک نَــشـنـاس ایـــنـه کـــه وقــتی یــاد کــارایـی کـــه بـَـراش کـــردی مـیـــوفـتــی از خـــودت بـیــشـتر بَــدِت مـیـــاد تـــا اون … !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ كه باشم، ساده ترين حرف ها هم اشكم را در مي آورد يادتو كه جاي خود دارد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصميم گرفتم انقدر سكوت كنم تا شايد دلي برايم تنگ شود  افسوس فراموش شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کالایی ب گرانبهایی بهشت ندیده ام ک آنقدر مشتریانش کم باشند ..امام علی(ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو روی نیمکتی،این سوی دنیا تنها نشسته ای و همه آن چه نداری کسی ست،آن سوی دنیا روی نیمکتی دیگر کسی نشسته است که همه آن چه ندارد، تویی!  نیمکت های دنیا را بد چیده اند... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنیم که اگر دلی را بردیم شکستیم ، گذشتیم و رفتیم روزگار حافظه خوبی دارد ، هرگز فراموش نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی صاف بودنم خوب نیست!! آدما جاهای صاف بیشتر لایی میکشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند سنگ لعل شود در مقام صبر آري شود ولي به خون جگر شود