بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد…؛ آب میکند ابهت "مرد" را…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت الهی همیشه جاری است تقصیرماست که کاسه هایمان رابرعکس گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگے مے گفت: براے رسیدن بہ کبریا باید نہ کبر داشت، نہ ریــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که میکنی مراقب فاصله ها باش بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اين است كه درك كسي به دردم نمي رسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نـه پول میخواد ،نـه خوشگلى، نـه ماشین، نـه هیچى دیگه … فقط ۲تا آدم میخواد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید...! به گمانم جماعتی پای دنیای مجــازی می سوزانند عمـــــر خویش را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم تر ها چقدر بهانه برای “ملاقات” و “محبت” زیاد بود ! چشمه ی آب ، کوزه ی سنگین ، راه طولانی ! آب را که لوله کشی کرده اند همه چیز خراب شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ... ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﺑﮕﻢ شکرﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ !؟  میترسم ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻬﺖ ﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻡ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید... اول ، آنچه نیستید دوم ، همه ی آنچه هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدر بیشتر میخواهمت دورتر میشوی! برگرد........... قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که تو این دنیا،حساب ما رو پیچیدن یه روزی هر کسی باشن،حساباشونو پس میدن کسایی که به هر راهی،دارن روزیتو میگیرن گمونم یادشون رفته، همه یک روز میمیرن ‏(روزبه بمانی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد…؛ آب میکند ابهت "مرد" را…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت الهی همیشه جاری است تقصیرماست که کاسه هایمان رابرعکس گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگے مے گفت: براے رسیدن بہ کبریا باید نہ کبر داشت، نہ ریــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که میکنی مراقب فاصله ها باش بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اين است كه درك كسي به دردم نمي رسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نـه پول میخواد ،نـه خوشگلى، نـه ماشین، نـه هیچى دیگه … فقط ۲تا آدم میخواد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی دود می آید...! به گمانم جماعتی پای دنیای مجــازی می سوزانند عمـــــر خویش را...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم تر ها چقدر بهانه برای “ملاقات” و “محبت” زیاد بود ! چشمه ی آب ، کوزه ی سنگین ، راه طولانی ! آب را که لوله کشی کرده اند همه چیز خراب شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﻳﺎ ... ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﺑﮕﻢ شکرﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ !؟  میترسم ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻬﺖ ﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻡ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید... اول ، آنچه نیستید دوم ، همه ی آنچه هستید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه قدر بیشتر میخواهمت دورتر میشوی! برگرد........... قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسایی که تو این دنیا،حساب ما رو پیچیدن یه روزی هر کسی باشن،حساباشونو پس میدن کسایی که به هر راهی،دارن روزیتو میگیرن گمونم یادشون رفته، همه یک روز میمیرن ‏(روزبه بمانی)