بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان قبایلی زندگی کردم که ، کلمات مردو مردانگی در گوشم بود .بعد در شهری زندگی کردم که رفقای من نه مرد بودند ونه مردانگی داشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوا ابـري سـت.... 
نـفـس بـالا نـمـي آیـد... 
بـزن بـاران.... تـن رنـجـور مـردم را.... زمـيـن حـال بـدی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا ؟از بین شما کسی بستنی توپیایی بود درش مث زی زی گولـــو بود یادش هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند... همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند... همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند... پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است...؟!!!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه که بودیم.... جاده ها خراب بود.... نیمکت مدرسه ها خراب بود.... شیرای آب خراب بود.... زنگ در خونه ها خراب بود... ولی...... " آدما سالم بودند " هی بـــــــــــــاو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره های باران شاد و پر سر و صدا روی برگهای سبز سرسره بازی ميكنند ، كسی اندوه ابر را نميبيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، شايد اگر واژه اي مثل "سلام" نبود "من" امروز اينقدر تنها نبودم و منتظر شنيدن صداي "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنبه داشتن اين نيست كه حرفاي زشت وركيك رو راحت به زبون بياري!!!!! جنبه داري ادم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که گنده تر ا دهنش حرف میزنه آخر دهنش جر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت...این روزها دوره رنگین کمان هاست!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند:آدم های خوب را پیدا کنید و آدمای بد را رها کنید اما باید اینگونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آدم ها را رها کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد منم یادم نمیاد ولی میگن ی زمانی آدما مهربون بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان قبایلی زندگی کردم که ، کلمات مردو مردانگی در گوشم بود .بعد در شهری زندگی کردم که رفقای من نه مرد بودند ونه مردانگی داشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوا ابـري سـت.... 
نـفـس بـالا نـمـي آیـد... 
بـزن بـاران.... تـن رنـجـور مـردم را.... زمـيـن حـال بـدی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا ؟از بین شما کسی بستنی توپیایی بود درش مث زی زی گولـــو بود یادش هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند... همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند... همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند... پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است...؟!!!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه که بودیم.... جاده ها خراب بود.... نیمکت مدرسه ها خراب بود.... شیرای آب خراب بود.... زنگ در خونه ها خراب بود... ولی...... " آدما سالم بودند " هی بـــــــــــــاو...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره های باران شاد و پر سر و صدا روی برگهای سبز سرسره بازی ميكنند ، كسی اندوه ابر را نميبيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، شايد اگر واژه اي مثل "سلام" نبود "من" امروز اينقدر تنها نبودم و منتظر شنيدن صداي "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنبه داشتن اين نيست كه حرفاي زشت وركيك رو راحت به زبون بياري!!!!! جنبه داري ادم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که گنده تر ا دهنش حرف میزنه آخر دهنش جر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت...این روزها دوره رنگین کمان هاست!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند:آدم های خوب را پیدا کنید و آدمای بد را رها کنید اما باید اینگونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آدم ها را رها کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد منم یادم نمیاد ولی میگن ی زمانی آدما مهربون بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم