بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی شدم، مجنون شدی، شیرین شدم، فرهاد شدی، حوا شدم، بعید می دونم آدم شی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو یه وقت که دستات..... قلبمو بردن از یاد  کجا رفتی‌ عزیزم........دلت منو نمیخواد  تنهایی تنها موندم ....نمونده دیگه حرفی‌  رفیق غصّه هامن ......آدمک‌های برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که هلت بده چه نشسته باشی روی تاب... چه ایستاده باشی لب پرتگاه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بازی های کامپیوتری که یادم دادن هروقت دشمن دیدم یعنی دارم راهو درست میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک نفسی که آمد و زود گذشت. این زندگی ام چقدر بی سود گذشت .بی فایده بود همین جهان گذری. عمرم که به اندازه ی گل بود گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره های خندان ، به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست ! بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی برای ادم های پاک است !!وگرنه هرزه ها گه تنها نمیمانند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی که میبینی و هرچی که میشنوی،اون چیزی نـیست که به نظر میرسه!  پس هیچوقت زود قضاوت نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه سکوت به احترام اونایی که به عشقشون خیانت نکردن ولی عشقشون... سلطان کولر پدر(~_^) خدا حق مظلومو میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین درختی که دوباره سبز شده است از همین خورشیدی که مهربان تر شده و از همین بارانی که گاه و بیگاه می بارد می شود فهمید ، خدا هنوز هم حواسش به ما هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... هـرزه هـاي امـروز مـادران فـردايـنـد.... چـطـور بـهـشـت زيـر پايـشـان جـاي دارد....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جغرافیایی که هستید جهت ها فرقی ندارد  تمام دامنه های دلتان به سمت خوشبختی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشو سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند....انهایی که درعشق احمق اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند علی(ع) وصله به کفشش می زد؛؛؛ ای کاش دل خسته ما کفشش بود؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاي كسي كه آرامشم رابهم زد دنبال كردم... به خودم رسيدم....!1

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیلی شدم، مجنون شدی، شیرین شدم، فرهاد شدی، حوا شدم، بعید می دونم آدم شی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو یه وقت که دستات..... قلبمو بردن از یاد  کجا رفتی‌ عزیزم........دلت منو نمیخواد  تنهایی تنها موندم ....نمونده دیگه حرفی‌  رفیق غصّه هامن ......آدمک‌های برفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یکی هست که هلت بده چه نشسته باشی روی تاب... چه ایستاده باشی لب پرتگاه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بازی های کامپیوتری که یادم دادن هروقت دشمن دیدم یعنی دارم راهو درست میرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک نفسی که آمد و زود گذشت. این زندگی ام چقدر بی سود گذشت .بی فایده بود همین جهان گذری. عمرم که به اندازه ی گل بود گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره های خندان ، به معنای حضور نداشتن غم و اندوه نیست ! بلکه به معنای توانائی برخورد با آنهاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی برای ادم های پاک است !!وگرنه هرزه ها گه تنها نمیمانند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچی که میبینی و هرچی که میشنوی،اون چیزی نـیست که به نظر میرسه!  پس هیچوقت زود قضاوت نکنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه سکوت به احترام اونایی که به عشقشون خیانت نکردن ولی عشقشون... سلطان کولر پدر(~_^) خدا حق مظلومو میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین درختی که دوباره سبز شده است از همین خورشیدی که مهربان تر شده و از همین بارانی که گاه و بیگاه می بارد می شود فهمید ، خدا هنوز هم حواسش به ما هست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... هـرزه هـاي امـروز مـادران فـردايـنـد.... چـطـور بـهـشـت زيـر پايـشـان جـاي دارد....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر جغرافیایی که هستید جهت ها فرقی ندارد  تمام دامنه های دلتان به سمت خوشبختی باد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز تسلیم نشو سرباز پیاده در شطرنج اگر تا آخر ادامه بدهد وزیر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عاقلند....انهایی که درعشق احمق اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند علی(ع) وصله به کفشش می زد؛؛؛ ای کاش دل خسته ما کفشش بود؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپاي كسي كه آرامشم رابهم زد دنبال كردم... به خودم رسيدم....!1